Aktiviteter og events

Der er flere spændende muligheder, hvis I har lyst til at promovere foreningen.

I kan bl.a. deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter.

 

 

Herlev Festuge er en årlig tilbagevendende begivenhed, der finder sted hvert år i uge 35.

Jeres forening har mulighed for at deltage med en aktivitet hvor I viser hvad I kan. Deltagelse i festugen giver også god mulighed for at komme i kontakt med potentielle nye medlemmer.

Læs mere om hvordan du deltager på festugen

Herlev Kommune tilbyder hvert år et væld af spændende sommerferieaktiviteter i samarbejde med foreninger og institutioner. Som forening opnår I flere gevinster ved at tilbyde en sommerferieaktivitet for børn i Herlev. Foreningen bliver mere synlig og I kommer i kontakt med potentielle nye medlemmer.

Formål og målgruppe for aktiviteten

Foreninger og institutioner kan i samarbejde med Herlev Kommune arrangere sommerferieaktiviteter for skolebørn i alderen 6-16 år bosat i Herlev Kommune.

Formålet med aktiviteterne er at give børn og unge gode oplevelser i sommerferien, og inspirere til at de også efterfølgende har et varieret udbud af fritidsaktiviteter de kan deltage i.   

Rammer for en aktivitet

Alle aktiviteterne strækker sig over en uge, altså fra mandag til fredag. En fuld uges aktivitet er på 30 timer fordelt på ugens fem hverdage, altså fra mandag til fredag, kl. 9-15 – færre timer kan dog også aftales. Normalt afholder hver forening 2-6 timer pr. dag. De 30 timers aktivitet kan også deles op, så I f.eks. afholder 3 timers aktivitet for én aldersgruppe og 3 timers aktivitet for en anden aldersgruppe eller deler timerne på flere forskellige uger.

Der skal minimum være tilmeldt 10 deltagere for at aktiviteten gennemføres. Aflyses aktiviteten pga. for få deltagere, sygdom hos instruktøren eller andet, udbetales honoraret ikke. Evt. tilmeldte deltagere får tilbudt plads på en anden aktivitet hvis det er muligt.

Foreningen står selv for planlægningen og afviklingen af aktiviteten herunder aftaler med instruktører, lokalebooking, indkøb af materialer og forplejning m.m.

Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Herlev prioriteres først i forhold til udbuddet af aktiviteter.

Alle aktiviteter foregår fra mandag til fredag fra 2-6 timer om dagen. Minimum 10 deltagere pr. aktivitet. Hver forening kan til en start byde ind på maks. 30 timers aktivitet, hvilket svarer til en fuld uges aktivitet.

Honorarmodel og udbetaling af honorar

Kultur og Fritid udbetaler et honorar for gennemførte aktiviteter, og pengene kan I enten udbetale til instruktørerne, eller de kan gå i foreningens kasse.

I honoraret skal der indgå en eller anden forfriskning (f.eks. et stykke frugt og et glas saft eller lign.), og nogen vælger også at tilbyde frokost – det er frivilligt og skal ske indenfor honoraret. Alternativt kan I bede deltagerne om selv at medbringe madpakke – det er der allerede nu en del, der gør. Vi kan ikke tilbyde yderligere honorar, selvom man vælger en dyr instruktør. Honoraret udbetales til foreningens CVR nummer.

Honorar oversigt

 • 6 timer om dagen x 5 dage: 11.000 kr.
 • 5 timer om dagen x 5 dage: 9.350 kr.
 • 4,5 timer om dagen x 5 dage: 8.250 kr.
 • 4 timer om dagen x 5 dage: 6.600 kr.
 • 3 timer om dagen x 5 dage: 5.500 kr.
 • 2 timer om dagen x 5 dage: 4.400 kr.

Tilmelding og tidsfrister

 • OBS: sommerferieaktiviteterne afvikles kun såfremt evt. gældende corona restriktioner fra myndighederne tillader det på tidspunktet for afvikling
 • Vælg hvilken uge I vil afholde aktivitet
 • Book lokaler/baner til jeres aktivitet 
 • Tilmeld jer aktiviteten ved at udfylde tilmeldingsskemaet
 • Forvaltningen laver en samlet vurdering af alle indkomne tilmeldinger, og sender herefter bekræftelse på at tilmeldingen er modtaget og I får besked om hvorvidt aktiviteten kan gennemføres
 • Planlæg aktiviteten - lav aftaler med instruktører, indkøb materialer, forplejning etc.
 • Når I har afholdt aktiviteten, sendes et par ord om hvordan aktiviteten er forløbet til Kultur og Fritid
 • Forvaltningen udbetaler honorar efter afholdt aktivitet
 • Frist for tilmelding er den 1. marts 2023

Salg af aktiviteterne

Kultur og Fritid står for salg af aktiviteterne og salget er åbent så længe der er ledige pladser. Salg af aktiviteterne foregår normalt i starten af juni måned. Deltagerlisterne sendes ud til en kontaktperson fra hver forening når salget af aktiviteterne er afviklet. Deltagerne betaler 100 kr. for en uges aktivitet.

Hvis I ikke har afholdt sommerferieaktiviteter før, eller hvis du/I er nye kontaktpersoner for sommerferieaktiviteterne, råder vi jer til at tage kontakt til Tine Baadesby i Kultur og Fritid, før I tilmelder jer. Har I spørgsmål til sommerferieaktiviteterne, så kontakt Tine Baadesby på kulturogfritid@herlev.dk eller 44 52 55 23.

Læs mere om sommerferieaktiviteterne her

Har I spørgsmål til sommerferieaktiviteterne, så kontakt Tine Baadesby på kulturogfritid@herlev.dk eller 44 52 55 23. 

Herlev Kommune ønsker med arrangementet at anerkende den store indsats, som byens mange frivillige yder.

Samtidig giver topmødet anledning til at mødes og skabe netværk på tværs samt til at få ny viden og inspiration. Det er ligeledes på Topmøde for frivillige at Herlev Kommunes Frivillighedspris uddeles.

Læs mere om Topmøde Frivillige

Har du spørgsmål til Topmøde for Frivillige eller til Herlev Kommunes Frivillighedspris, så kontakte Emma Cecilia Dyreborg på telefon 23 66 93 13.

Herlev Kommune indbyder hvert år byens idrætsforeningerne til at indstille udøvere, ledere, trænere eller andre frivillige, der i årets løb (det foregående år) har gjort sig fortjent til deltagelse i idrætsfesten for seniorudøvere eller burgerparty for ungdomsudøvere.  

Burgerparty og Idrætsfest

 • Burgerparty afholdes onsdag den 3. maj 2023 kl. 17-20 i Herlev Medborgerhus, for ungdomsudøvere under 18 år
 • Idrætsfesten afholdes torsdag den 1. juni 2023 kl. 18-22 i Herlev Medborgerhus, for seniorudøvere over 18 år

Frist for indstilling og kriterier for indstilling

Indstil kvalificerede udøvere til Burgerparty, Idrætsfest og Årets Idrætsleder 2022. Kriterierne for indstilling af sportsudøvere kan ses i indstillingslinket.

Sidste frist for indstilling af udøvere og årets idrætsleder er den 28. marts 2023. Se kriterier for indstilling i indstillingslinket. 

Har I spørgsmål til Idrætsfest og Burgerparty, kan I kontakte Emma Cecilia Dyreborg på telefon 23 66 93 13. 

 

Årshjul for folkeoplysende foreninger 2023

I årshjulet finder I de vigtigste datoer, som godkendte folkeoplysende foreninger I Herlev Kommune bør kende til.

 

Kultur og Fritid

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

 

Åbningstider
Mandag 08.00-15.15
Tirsdag 08.00-15.15
Onsdag 08.00-15.15
Torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-14.15

Nyhedsbrev fra Kultur og fritid

Kultur og fritid udsender nyhedsbrev flere gange årligt. Nyhedsbrevet er målrettet personer der er aktive i foreningslivet ex. i bestyrelsen, som instruktører, frivillige etc.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet