Aktiviteter og events

Der er flere spændende muligheder, hvis I har lyst til at promovere foreningen.

I kan bl.a. deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter.

Herlev Festuge

Herlev Festuge er en årlig tilbagevendende begivenhed, der finder sted hvert år i uge 35.

Jeres forening har mulighed for at deltage med en aktivitet hvor I viser hvad I kan. Deltagelse i festugen giver også god mulighed for at komme i kontakt med potentielle nye medlemmer.

Læs mere om hvordan du deltager på festugen

Sommerferieaktiviteter - tilmelding for foreninger

Herlev Kommune tilbyder hvert år et væld af spændende sommerferieaktiviteter. Aktiviteterne arrangeres i samarbejde med foreninger og institutioner og er for skolebørn i alderen 6-16 år bosat i Herlev Kommune. Alle aktiviteterne strækker sig over en uge, altså fra mandag til fredag. Forvaltningen udbetaler et honorar beaseret på antal afholdte aktivitetstimer. Der betales ikke honorar for aflyste aktiviteter. Foreningerne skal alle dage sørge for en forfriskning til deltagerne.

Som forening opnår I flere gevinster ved at tilbyde en sommerferieaktivitet for børn i Herlev. Foreningen bliver mere synlig og I kommer i kontakt med potentielle nye medlemmer. Alle aktiviteter foregår fra mandag til fredag fra 2-6 timer om dagen. Minimum 10 deltagere pr. aktivitet. Hver forening kan til en start byde ind på maks 30 timers aktivitet, hvilket svarer til en fuld uges aktivitet.

Kultur og Fritid udbetaler et honorar for gennemførte aktiviteter, og pengene kan I enten udbetale til instruktørerne, eller de kan gå i foreningens kasse. Der har tidligere været krav om at en del af beløbet skulle bruges til indkøb af materialer. Fra 2020 er dette materialekrav fravalgt, og foreningerne kan dermed selv bestemme hvad honoraret bruges til. Foreningerne skal dog fortsat stå for en forfriskning til deltagerne alle dage – dette indeholdes i honoraret. Honoraret udbetales til foreningens CVR nummer.

Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Herlev prioriteres først i forhold til udbuddet af aktiviteter. 

 

Tilmelding og tidsfrister

 • OBS: sommerferieaktiviteterne afvikles kun såfremt evt. gældende corona restriktioner fra myndighederne tillader det på tidspunktet for afvikling
 • Vælg hvilken uge I vil afholde aktivitet. Skolesommerferien i 2021 løber fra uge 26 til og med uge 31
 • Book lokaler/baner til jeres aktivitet (for aktiviteter der foregår i Herlev Idrætscenter skal der ikke bookes baner/lokaler, men blot anføres på tilmeldingsskemaet hvilket lokale I ønsker. Så laver forvaltning og idrætscentret en fordeling af lokaler mellem de foreninger der deltager). OBS: Brug af andre lokaler og skolegymnastiksale (inkl. Kildegårdhallen) skal I selv aftale direkte med den pågældende skole/institution
 • Tilmeld jer aktiviteten ved at udfylde tilmeldingsskemaet 
 • Forvaltningen laver en samlet vurdering af alle inkomne tilmeldinger, og sender herefter bekræftelse på at tilmeldingen er modtaget og I får besked om hvorvidt aktiviteten kan gennemføres 
 • Planlæg aktiviteten - lav aftaler med instruktører, indkøb materialer, forplejning etc.
 • Når I har afholdt aktiviteten, sendes et par ord om hvordan aktiviteten er forløbet til Kultur og Fritid
 • Forvaltningen udbetaler honorar efter afholdt aktivitet
 • Frist for tilmelding er den 1. marts 2021
   

Information om sommerferieaktiviteterne 

Hvis I ikke har afholdt sommerfereiaktiviteter før, eller hvis du/I er nye kontaktpersoner for sommerferieaktiviteterne, råder vi jer til, at tage kontakt til Tine Baadesby i Kultur og Fritid, før I tilmeldinder jer. Læs også gerne flyeren nedenfor, som bl.a. indeholder informationer om honorar og planlægning af aktiviteterne.  

Flyer med information om sommerferieaktiviteter.

Salg af aktiviteterne

Kultur og Fritid står for salg af aktiviteterne og salget er åbent så længe der er ledige pladser. Salg af aktiviteterne starter den 3. juni 2021 kl. 10. Deltagerlisterne sendes ud til en kontaktperson fra hver forening når salget af aktiviteterne er afviklet. Aktiviteterne koster 70 kr. for en uges aktivitet.

Læs mere om sommerferieaktiviteterne her

 

Har I spørgsmål til sommerferieaktiviteterne, så kontakt Tine Baadesby på Kulturogfritid@herlev.dk eller 44 52 55 23. 

Topmøde for frivillige

Herlev Kommune ønsker med arrangementet at anerkende den store indsats, som byens mange frivillige yder.

Samtidig giver topmødet anledning til at mødes og skabe netværk på tværs samt til at få ny viden og inspiration. Det er ligeledes på Topmøde for frivillige at Herlev Kommunes Frivillighedspris uddeles.

Læs mere om Topmøde for frivillige her.

Idrætsfest og burgerparty

Herlev Kommune indbyder hvert år byens idrætsforeningerne til at indstille udøvere, ledere, trænere eller andre frivillige, der i årets løb (det foregående år) har gjort sig fortjent til deltagelse i idrætsfesten for seniorudøvere eller burgerparty for ungdomsudøvere.

I kan udfylde en formular, hvis I har nogen i jeres forening, I ønsker at indstille til idrætsfesten eller burgerparty. Hvis I ønsker at indstille personer eller hold til både idrætsfesten og burgerparty, bedes I indsende to formularer.  

Kultur og Fritid

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 00
kulturogfritid@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -