Hvis du er uddannelsessøgende

Er du mellem uddannelser eller ledig, kan du læse mere om hvad du har ret til af ydelser og mere her.

Hvis du bliver ledig

Hvis du bliver ledig, er der nogle krav til, hvad du skal gøre for at kunne blive betragtet som aktivt jobsøgende

Tilbud i beskæftigelsesindsatsen

Der er mange muligheder for at lave et individuelt forløb til ledige, som skal have hjælp til at komme tilbage i job

Flyttet til Danmark og ledig

Er du lige flyttet til Danmark, og har du ikke et arbejde, kan du tilmelde dig som ledig ved personligt fremmøde i Jobcenter Herlev. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

Kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen

Kontanthjælpsreformen har medført nye regler, som et kontanthjælpsloft og et krav om at arbejde 225 timer

Fleksjob og anden ansættelse med særlig støtte

Læs mere om fleksjob, revalidering, seniorjob og løntilskud til førtidspensionister og meget mere.