Børne- og ungepolitikken

Her kan du læse Herlev Kommunes børne- og ungepolitik for de 0-18 årige

Børne- og ungepolitikken er Herlev Kommunes ambition på børne- og ungeområdet om, at kommunens indsatser:

 • etablerer forpligtende fællesskaber, hvor børn og unge trives, lærer og udvikler sig
 • skaber forudsætninger for at børn og unge fastholdes i skole- og uddannelsesforløb
 • skaber forudsætninger for at børn og unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

 

Ambitionen er i politikken foldet ud under fire områder, der alle har betydning for børn og unges muligheder for at udfolde deres potentialer. Det drejer sig om områderne:

 • Sproglige kompetencer
 • Deltagelse i fællesskaber
 • En skole der rykker børnene
 • Udsatte børn og unges mulighed for at lykkes med deres uddannelsesforløb.

 

For hvert af disse områder er angivet et mål for den fremadrettede udvikling, som er at:

 • børns sproglige kompetencer i dagtilbud skal øges
 • deltagelse i fællesskaber skal øges
 • andelen af uddannelsesparate i 9. og 10. klasse skal øges
 • andelen af udsatte unge med en adgangsgivende afgangseksamen fra folkeskolen skal øges.

 

Børne- og ungepolitikken er desuden rammen om tre retningsgivende spor på børne- og ungeområdet. Det drejer sig om: