Børne- og Ungepolitikken

Her kan du læse Herlev Kommunes Børne- og Ungepolitik for de 0-18 årige

Børne- og Ungepolitikken er foldet ud under fire områder, der alle har betydning for børn og unges muligheder for at udfolde deres potentialer. Det drejer sig om områderne:

  • Sproglige kompetencer
  • Deltagelse i fællesskaber
  • En skole der rykker børnene
  • Udsatte børn og unges mulighed for at lykkes med deres uddannelsesforløb.

 

For hvert af disse områder er angivet et mål for den fremadrettede udvikling, som er at:

  • børns sproglige kompetencer i dagtilbud skal øges
  • deltagelse i fællesskaber skal øges
  • andelen af uddannelsesparate i 9. og 10. klasse skal øges
  • andelen af udsatte unge med en adgangsgivende afgangseksamen fra folkeskolen skal øges.

 

Børne- og Ungepolitikken er desuden rammen om tre retningsgivende spor på børne- og ungeområdet. Det drejer sig om:

Bilag Størrelse
Herlev Kommunes børne og ungepolitik 3.32 MB