Trafikstøj

Trafikstøj har en negativ påvirkning på både helbred og boligpriser, derfor har emnet et stort fokus i Herlev Kommune.

Midlerne til reducering af trafikstøj forhøjes i næste års budget. Herlev Kommunalbestyrelse vedtog i oktober 'Støjhandlingsplan 2018-2023', hvor et centralt omdrejningspunkt, netop er trafikstøj og mulighederne for at reducere støjen inden for de givne rammer. 

 

Afholdt borgermøde den 27. november 2018

Tirsdag den 27. november 2018 blev der afholdt borgermøde i Herlev Medborgerhus.

Her bød borgmesteren velkommen til de omkring 80 borgere som var mødt op til debatten, for at give udtryk for deres synspunkter.

13 personer meldte sig til borgerpanelet, der skal beskæftige sig med trafikstøj og være med til at sætte udfordringerne med trafikstøj på dagsordenen i Folketinget.

Der var også fokus på støj i forbindelse med den kommende letbane samt kommunale trafik- og byggeprojekter.

Borgmesteren og andre kommunalbestyrelsesmedlemmer fik derfor gode input med hjem angående trafikstøj - lige fra tiltag på kommunens egne veje til en kommende dialog med Folketinget om trafikstøj fra statens veje.

Se eller gense præsentationen fra borgermødet

Var du forhindret i at deltage, kan du stadig komme med input til det videre arbejde med trafikstøj. Skriv til tm@herlev.dk

 

Støjhandlingsplan 2018-2023

Støjhandlingsplan 2018-2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2018.

Støjhandlingsplan indeholder disse emner:

  • Ansvarlige myndigheder for mulige støjreducerende tiltag i Herlev
  • Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for trafikstøj
  • Resumé af Herlev Kommunes Støjkortlægning fra 2017
  • Opsamling på støjreducerende tiltag i Herlev i 2017
  • Forslag til mulige nye støjreducerende i Herlev
  • Opsamling på den offentlige høring

Herlev er en del af Storkøbenhavn og en tæt og trafikeret by, hvor ca. 35 % af borgerne er støjgenerede med mere end 58 dB i højden 1,5 meter over terræn (Miljøstyrelsens vejledende grænse for trafikstøj i Danmark).

Ca. 50 % af de støjbelastede boliger/personer i Herlev er støjbelastet med trafikstøj fra statsvejene i og omkring Herlev Kommune

Trafikken på 11 veje er årsagen til ca. 90 % af det samlede antal støjgenerede boliger og personer i Herlev, hvor Motorring 3, Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej er de mest støjbelastede vejstrækninger.

Læs videre i Støjhandlingsplan 2018-2023.

Læs opsamlingen (hvidbogen) på de indkomne høringssvar fra høringsperioden 25. juni - 12. august 2018

Støjkortlægning 2017

Herlev Kommunes ”EU-Støjkortlægning 2017” er den tredje EU-Støjkortlægning, der er udført i Herlev Kommune, de forrige støjkortlægninger er fra 2012 og 2007. 

Samme støjkortlægning er sket i Herlevs nabokommuner som en del af et større sammenhængende byområde, og det sker på baggrund af et EU-direktiv og en tilhørende Støjbekendtgørelse.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se ”Støj-Danmarkskortet”, der giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje, jernbaner og i de største byområder i Danmark. 

Se rapporten om EU-støjkortlægning 2017 for Herlev Kommune

Kommende anlægsprojekter i Herlev Kommune

I Herlev Kommune arbejder vi hele tiden på at forbedre de trafikale forhold. Du kan læse mere om de kommende arbejder i kommunen.

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09:00  - 17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -