Beskæftigelsesplan og ledighedstal

Læs mere om Herlev Kommunes beskæftigelsesplan og find information om ledighedstallene

Beskæftigelsesindsatsen i Herlev skal understøtte, at ledige og sygemeldte i Herlev kommer hurtigst muligt tilbage i job, og hjælpe det lokale erhvervsliv med opkvalificering og rekruttering.

Jobcenter Herlev varetager beskæftigelsesindsatsen i Herlev Kommune. Vores vigtigste opgave er at få ledige og sygemeldte borgere tilbage i arbejde samt hjælpe det lokale erhvervsliv med rekruttering til ledige stillinger og opkvalificering af medarbejdere. Vi arbejder ud fra en vision om, at ’Sammen skaber vi et stærkere Herlev’.

Vi mener, at alle borgere skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og egne beslutninger – og at alle mennesker rummer ressourcer. Vi arbejder derfor målrettet mod, at flere unge får en uddannelse, og at ledige og sygemeldte borgere kommer hurtigst muligt tilbage i job. Vi arbejder også for, at virksomheder fortsat oplever en hurtig smidig sagsbehandling og god service i jobcenteret.

Indsatsen for ledige og sygemeldte og samarbejdet med det lokale erhvervsliv er beskrevet i Beskæftigelsesplanen, der er Herlev Kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Beskæftigelsesplanen for 2024-25 er en 2-årig strategi, der skal sætte mål og retning for beskæftigelsesindsatsen i Herlev.

Beskæftigelsesplan 2024-25 blev udarbejdet i efteråret 2023 og vedtaget i kommunalbestyrelsen i december 2023 med afsæt i de gældende rammer og mål for indsatsen.

Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2024-2025

Beskæftigelsesplanen tager også afsæt i aktuelle ledighedstal og udviklingen i ledigheden, dvs. om der bliver flere eller færre ledige – og om de ledige er dagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere, hvor lang tid de i gennemsnit har været ledige og andre parametre.

Du kan finde aktuelle ledighedstal og yderligere statistik på

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Du kan også selv finde tal og informationer om ledigheden på jobindsats.dk. Husk at vælge Herlev Kommune som område.