Kulturens steder i Herlev

Få viden og oplevelser og vær selv med til at skabe kunst, musik og kultur i biblioteker, kulturhuse og kulturskoler.

 

 

Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter

Gammelgaard er et alsidigt, aktivt kunst- og kulturhus med tilbud for alle aldre.

Gammelgaard Kunst og Kulturcenter

Gammel Klausdalsbrovej 436
2730 Herlev
44 52 58 12
www.gammelgaard.dk
info@gammelgaard.dk
Gammelgaards Facebookside  

Herlev Bibliotek og Biblioteket Kilden

Herlev Bibliotek er et klogt sted at mødes. Her kan du møde din nabo, få mere viden, vejledning og inspiration og deltage i kulturevents og workshops for voksne og børn.

Herlev Bibliotek

Herlev Bygade 70
2730 Herlev 
44 52 57 00
post@herlevbibliotek.dk
www.herlevbibliotek.dk

Biblioteket Kilden

Dildhaven 40
2730 Herlev
44 52 56 90
kilden@herlevbibliotek.dk
www.herlevbibliotek.dk

Herlev Billedskole

På billedskolen undervises børn, unge og voksne i praktisk billedkunst, teknikker og materialer. Daginstitutioner og skoleklasser kan booke timer, og med en klippekortordning får voksne mulighed for at afprøve forskellige kunstneriske genrer under vejledning af professionelle kunstnere.

Herlev Billedskole

Herlev Bygade 30, 1. sal
2730 Herlev
44 52 57 85
billedskolen@herlev.dk
www.herlevbilledskole.dk
Billedskolens Facebook
Herlev Billedskoles Instagram

 

Herlev Lokalarkiv

Lokalarkivet tilbyder hjælp og vejledning til lokalhistorisk interesserede i Herlev Kommune.

Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Herlev Bygade 70
2730 Herlev
44 52 57 17
arkiv@herlevbibliotek.dk
www.herlevbibliotek.dk

Herlev Medborgerhus

Herlev Medborgerhus er et moderne kulturhus i to etager, hvor indholdet primært skabes af husets brugere selv. Medborgerhuset lægger lokaler og faciliteter til byens foreninger og andre, som har brug for at afholde møder eller arrangementer. Kejserens Køkken står for forplejning til alle arrangementer.

Herlev Medborgerhus

Herlevgårdsvej 18
2730 Herlev
Tlf: 44 52 58 00
Email: medborgerhuset@herlev.dk
www.herlevmedborgerhus.dk
Herlev Medborgerhus på Facebook

 

Herlev Musikskole

Musikundervisningen på Herlev Musikskole dækker alt fra musikalsk legestue for de mindste til korsang for voksne. Fokus er på børn og unge op til 24 år. Du kan bl.a. gå til instrumental- og vokalundervisning, sammenspil og kor.

Der kan i særlige tilfælde bevilges hel eller delvis friplads efter skriftlig ansøgning. Ansøgningsskema rekvireres fra Musikskolens kontor ved at afkrydse i forbindelse med tilmeldingen. Der kan ikke søges friplads, hvis eleven er over 24 år.

Herlev Musikskole

Herlev Bygade 30, 1. sal
2730 Herlev
44 52 57 82
musikskolen@herlev.dk
http://www.herlevmusikskole.dk/
Musikskolens Facebook

Herlev Teaterbio

Få store film-, teater- og musikoplevelser i Teaterbio.

Teaterbio ligger centralt i bymidten. Den store biografsal med den hyggelige foyer danner ramme om film-, teater- og musikoplevelser for alle aldersgrupper. Lokale filmklubber og teaterforeninger præsenterer underholdende, bevægende og vedkommende forestillinger for publikum og er med til at skabe et levende kulturmiljø midt i byen. Med mellemrum kan du også opleve koncerter i såvel den store sal som i foyeren.

Herlev Teaterbio

Herlev Bygade 30
2730 Herlev
44 52 58 00
teaterbio@herlev.dk
www.teaterbio.dk
Herlev Teaterbio på Facebook

Hjulmandens Hus

Hjulmandens Hus ligger på Herlev Bygade 33 ved gadekæret i Herlev og drives af pensionistforeninger.

Fra den 1. maj til den 1. september samt i december er der servering hver lørdag og søndag mellem kl. 13 og kl. 16. Om søndagen er der sommeren igennem underholdning kl. 14 og kl. 15 - alle er velkomne. Åbent søndage i advent kl. 13-16.

Formand Bo Zabel
Tlf. 40 62 05 37
Hjulmandens Hus på Facebook

Lidt historie
Huset er opført i 1814 af hjulmand Peder Hansen. En senere ejer Peter Julius Nielsen købte huset i 1880, og derefter var det i familieeje til 1. maj 1945, hvor Herlev Kommune købte det af sønnen Niels Martin Nielsen. I 1947 blev huset solgt til Herlev Sogns Menighedsråd, som solgte det tilbage til Herlev Kommune i 1968. Efter en større istandsættelse fik pensionistklubberne det overdraget til "kaffehus".

Klauzdal

Klauzdal er et samlingssted for Herlevs unge, hvor de kan mødes, spille musik og sætte koncerter og andre ungdomsaktiviteter i værk. Der er flere forskellige grupper unge der holder til på Klauzdal, bl.a. de forskellige bands der bruger øvelokalerne, de mange frivillige og Ungdomsrådet. De unge fra Klauzdal deltager aktivt i Herlev Festuge.

Læs mere om Klauzdal
Klauzdal på Facebook

Kultur og Fritid

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 00

Åbningstider
Mandag 08:00  - 15.15
Tirsdag 08.00  - 15.15
Onsdag 08.00  - 15.15
Torsdag 08.00  - 17.00
Fredag 08.00  - 14.15
Lørdag  -
Søndag  -