Udviklingsplan for Herlev Kommunes skoler

Udviklingsplanen 'Skolen skaber vi sammen 2023-2026' er rammen for udviklingen af skolerne i Herlev Kommune. Udviklingen sker i et forpligtende fællesskab, hvor alle aktører i og omkring skolen tager ansvar for at skabe den bedste skole sammen.

I udviklingsplanen kan du læse om: 

  • Samarbejdet  i og omkring Herlev Kommunes skoler
  • Sigtelinjer for undervisningen i skolen 
  • Sigtelinjer for fritiden i skolen
  • Sigtelinjer for børn og unges stemme
  • Mål for alle elevers trivsel og faglige udvikling
  • Særlige fokusområder
  • Medarbejderne som nøglen til at lykkes
  • Opfølgning på udviklingsplanen
  • Det fremtidige samarbejde om skolerne i Herlev Kommune

 Læs udviklingsplanen ”Skolen skaber vi sammen”

Center for Dagtilbud og Skole

Ved spørgsmål kan du henvende dig på mail eller telefon.
Telefonen er åben mandag til fredag kl. 11.00-14.00

Telefon: 44 52 71 10
Mail: dagtilbudogskole@herlev.dk

Send sikker post