Sundhedsplejen

En sund start på livet

Gratis råd og vejledning for dig og din familie (0-18 år)

Gravide

Graviditetsbesøg tilbydes ved særlige behov. Du henvises af din jordemoder.

Graviditetsbesøget er en tryg start på et langt samarbejde, hvor du kan lære din sundhedsplejerske at kende inden fødslen, og din sundhedsplejerske kan støtte dig bedst muligt efter fødslen. Du får mulighed for bl.a. at drøfte dine forestillinger om din kommende baby, forventninger til den kommende, nye rolle som forælder, tilknytning til dit barn eller amning - evt. udfordringer under graviditeten og/eller fødslen. For nogle forældre kan graviditeten være fyldt med overvældende tanker og følelser, det kan være svært at være gravid og/eller blive forælder. Din partner er velkommen i graviditetsbesøget. Har du eller dit barn særlig behov, kan sundhedsplejersken, efter forudgående aftale med dig, tilbyde ekstra hjemmebesøg eller inddrage andre faggrupper på det pædagogiske område samt social -og sundhedsområde.

Sundhedsplejersken har journal- samt tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til andre, uden at informere dig om det.

Far

For at dit barn får den bedste start - omsorg og udvikling, er det vigtigt at inddrage jer, begge i sundhedsplejen. Du opfordres til at deltage så vidt muligt i samtalerne med sundhedsplejersken. Du er også velkommen i: Fars legestue

Ekstra støtte

Ved behov for familierådgivning, kan du kontakte: Åben Anonym Familierådgivning

Ved akut krisehjælp, kontakt: Akuttelefonen

Til dig, der ønsker rygestop/nikotinstop: Stopkursus

Andre tilbud i kommunen: God start på livet (Røde kors)

Gode råd for forældre der venter barn

Gravid: Min Graviditet (app)Gravide og GraviditetGraviditet og FødselKostråd til gravideFolsyreSunde vanerSundhed og kemiFysisk aktivitet for gravideTrygMorRøgfri graviditet

Far: Fars legestueFar for livetGuide til far på barselFædre med fødselsdepressionFor mænd

Fødsel: Fødsels -og familieforberedelseFødslenScreening af nyfødteAmningAmningVideo om amning

Spædbørn

Du bliver kontaktet af din sundhedsplejerske efter fødslen/udskrivelsen fra hospitalet.

Du vil få hjemmebesøg efter besøgsprofilen, når dit barn er:

  • 4-6 dage (ved indlæggelse over 72 timer, vil I få besøg senest 7 dage efter udskrivelsen)
  • 10-14 dage
  • 3-4 uger
  • 2-3 måneder
  • 4-6 måneder
  • 9-11 måneder

I nogle tilfælde tilbydes behovsbesøg. Ved sygdom bedes du melde afbud til din sundhedsplejerske. I særlige tilfælde, vil din sundhedsplejerske tilbyde et opstartsmøde, inden dit barn starter i et dagtilbud - samtalen vil foregår hjemme hos jer, sammen med det pædagogiske personale. Det er for at støtte overgangen fra hjem til dagtilbud:

En tryg start i dagtilbud

Når du er kommet hjem fra hospitalet og får besøg af din sundhedsplejerske, kan du drøfte alt, hvad der berører dit barns sundhed og trivsel fx amning, måltider, søvn, motorik sammen med emner som mental sundhed eller forældreskab. Du og din partner vil blive tilbudt at deltage i en barselsgruppe. Sundhedsplejersken taler med dig om barnets generelle sundhed og udvikling samt bidrage med sin viden og erfaring i det omfang du ønsker det. Den tidlige følelsesmæssige kontakt mellem dig og dit barn har stor betydning for dit barns mentale udvikling såsom evnen til at regulere følelser samt sociale kompetencer. I hjemmebesøgene anvender sundhedsplejersken metoder til at vurdere dit barns fysiske, sociale og mentale udvikling:

ADBB PUF

Har dit barn særlige behov, kan sundhedsplejersken efter forudgående aftale med dig, inddrage andre faggrupper på det pædagogiske område samt social -og sundhedsområde.

For nogle forældre kan fødslen eller tiden efter være fyldt med overvældende tanker og følelser, det kan være svært at være forælder. Sundhedsplejersken har særligt fokus på mental sundhed og vil tilbyde dig og din partner at besvare et spørgeskema som benyttes til at opspore fødselsdepression:

EPDS GMDS

Sundhedsplejersken har journal -og tavshedspligt samt skærpet underretningspligt.

Far

For at dit barn får den bedste start - omsorg og udvikling, er det vigtigt at inddrage jer, begge i sundhedsplejen. Du opfordres til så vidt muligt at deltage i samtalerne med sundhedsplejersken. Du er også velkommen i: Fars legestue

Ekstra støtte

Ved behov for familierådgivning, kan du kontakte: Åben Anonym Familierådgivning

Ved akut krisehjælp, kontakt: Akuttelefonen

Til dig, der ønsker rygestop/nikotinstop: Stopkursus

Andre tilbud i kommunen: God start på livet (Røde kors) Herlev Bibliotek (kostoplæg)

Præmaturitet (født før uge 37)

Hvis du har født før uge 37, får du besøg som beskrevet overfor. Derudover tilbydes ekstra besøg efter behov. Helbredelsesundersøgelsen ved 5-ugers alderen hos praktiserende læge anbefales kort efter udskrivelsen fra hospitalet. Børn der er født for tidligt (præmature) følger normalet børnevaccinationsprogrammet fra fødselsdatoen (3, 5, 12 måneders vaccination tilbydes løbet af det første år).

Når et for tidligt født barn (præmatur) udvikler sig motorisk, kognitivt og sprogligt, er det ud fra barnets korrigerende alder, som er barnets terminsdato (fx et barn født i uge 32 altså først 2 måneder i korrigeret alder, når det er 4 måneder fra fødslen)

Vitaminer for børn født før uge 37 og med fødselsvægt under 2500g Videnscenter for tidligt fødte børn

Gode råd for forældre på barsel

Nybagt mor: AmningAmningVideo om amningBækkenbundstræningForstå din babyFødselsdepressionKostråd for ammendePræventionsguideSunde vanerSundhed og kemiTrygMorPræventionsguideForældres skærmforbrug

Nybagt far: Far for livetGuide til far på barselFædre med fødselsdepressionFor mændDet kræver sin mad at blive farForstå din babyMotoriske øvelser med farForældres skærmforbrug

Spædbarn:DvitaminForebyggelse af vuggedødFørste hjælpFørste tid efter fødslenGulsotHygiejneTjek bleenTjek kemi (app)Sunde børnBørns sikkerhedRen luftUdeopholdSikker i trafikkenSikker hverdagScreening af nyfødteBørnevaccinationDet danske børnevaccinationsprogramBørnelægernes børnetipsSygdom - hva' såStøt dit barn til aktiv leg og bevægelseAktivitet for børn under 1 årForebyggelse af skævt/fladt hovedfaconUnderstøt dit barns udvikling 0-9 mdr.En god start 0-6 mdr.En god start 7-12mdr.Lille menneske (app)Mad til småMad til børn (inspiration)Første skemad (video)Kostråd for børn 0-2 årVegetarisk/vegansk kostDet rene barnemadStyrk dit barns sprogStimuler dit barns sprogudvikingSangskattekistenSund psykisk udviklingMentaliseringOpdragelse med hjertetTryghed og samspilSøvnmønster under 3 årHvis ikke dit barn vil soveMælketænderTandplejen

Småbørn

De første 1000 dage af et barns liv har afgørende betydning for barnets sundhed, trivsel og udvikling samt muligheder senere i livet. En betydningsfuld begivenhed i løbet af de første 1000 dage er for de fleste børns vedkommende, at de starter i vuggestue/dagpleje. De første 9-10 måneder af barnets liv, har det etableret en grundlæggende tilknytning til omsorgspersoner/forældre. Det kan for nogle børn være et stort, omvæltende skift. Derfor er det vigtigt, at dit barn får en tryg start i et dagtilbud:

1000 dage

I særlige tilfælde, vil din sundhedsplejerske tilbyde et opstartsmøde, med jer og personalet fra dagtilbuddet - samtalen vil foregå hjemme ved jer. Det er for at støtte overgangen fra hjem til dagtilbud - du har mulighed for at fortælle dagtilbuddet om dit barn, så de lærer dit barn at kende så godt som muligt lige fra start. Du kan altid kontakte din sundhedsplejerske, hvis du har spørgsmål, der berører dit barns sundhed, trivsel og udvikling:

Tryg start i et dagtilbud

Du kan skrive dit barn op til et dagtilbud:

PladsanvisningHverdagen i dagtilbuddene i Herlev

Ekstra støtte

Hvis dit barn ikke er startet i dagtilbud endnu, er du og dit barn velkommen i Fars legestue

Ved behov for familierådgivning, kan du kontakte: Åben Anonym Familierådgivning

Ved akut krisehjælp, kontakt: Akuttelefonen

Til dig, der ønsker rygestop/nikotinstop: Stopkursus

Andre tilbud i kommunen: God start på livet (Røde kors)

Tværfagligt samarbejde mellem forældre, sundhedsplejen og dagtilbud

Sundhedsplejen udfører opgaver i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Alle sundhedsplejersker, der er tilknyttet et dagtilbud, deltager i KCM (KompetenceCenterMøde) og har en rådgivende funktion målrettet det pædagogiske personale, et årligt hygiejnetilsyn, særlig fokus på fx børn med spiseproblemer, søvnudfordringer og børn med uhensigtsmæssig vægtudvikling. KCM skal sikre at barnet/den unges sundhed, trivsel og udvikling fremmes, i samarbejde med forældre - formidles evt. kontakt til en relevant samarbejdspartner. Drøftelsen i KCM har til formål at afklare, hvorvidt en bekymring skal give anledning til et særligt tiltag over for barnet/den unge. KCM kan bestå af: leder/souschef, sagsbehandler/socialrådgiver, familiebehandler, sundhedsplejerske og PPR-psykolog. Andre samarbejdspartnere kan indkaldes efter behov, som fx pædagogisk konsulent, tale-/hørepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, kontaktperson, klasselærer, praktiserende læge osv.

SOS-modellen

(Signs of Safety - med fokus på barnets/den unges sikkerhed og trivsel)

De almindelige regler for tavsheds- og underretningspligt er gældende.

Gode råd for forældre med barn i dagtilbud

Støt dit barn til aktiv leg og bevægelseAktivitet for børn under 1 årAktivitet for børn 1-4 årEn god startForældre til et barn med udviklingshandicapBørnevaccinationBørnelægernes børnetipsSygdom - hva' såBeskyt dit barn mod sygdomØjenbetændelseAstma og allergiRen luftBaktusserne holder festHygiejneSundhed og kemiTjek kemienRenlighedstræningDet kræver sin mand at blive farSund psykisk udviklingMentaliseringOpdragelse med hjertetFri for mobberiForældre til et barn med psykisk lidelseMad og måltiderKostrådMellemmåltiderMælkMælkeallergiHverdagsopskrifter fra 2 årIndkøbsguideD-vitaminBørns sikkerhedSikker HverdagSikker trafikFørste hjælpSolbeskyttelseGiftlinienSkærmGuidenStyr på skærmenTryghed og selvstændighedStimuler dit barns sprogSproglig udviklingSprogpakkenSangskattekistenSøvnmønster under 3 årHvis dit barn ikke vil soveMælketænderTandplejenOvervægtHolbækmodellen i Herlev

Skolebørn

Skolesundhedsplejersken følger dit barns sundhed og udvikling og vejleder dig i de forhold, der er relevante for dit barns trivsel - dit barn inviteres til at deltage i spørgeskemaundersøgelse, sundhedssamtale og helbredsundersøgelse 4 gange i løbet af skoleforløbet. Når dit barn inviteres til skolesundhedspleje, modtager du, information og vejledning til afgivelse af samtykke via aula eller e-Boks. Samtykket gælder for skolesundhedsplejens generelle tilbud til skolebørn for hele skoleperioden herunder deltagelse i spørgeskemaundersøgelser på BørnUngeLiv.dk

Elever og forældre, lærere og andre samarbejdspartnere er altid velkomne til at kontakte skolesundhedsplejersken. Skolesundhedsplejersken træffes på skolen eller kontaktes på aula.

Sundhedsundervisning

Skolesundhedsplejersken tilbyder pubertetsundervisning i 5. klasse. Undervisningen kan foregå i klassen i samarbejde med klasselæreren eller i mindre grupper på skolesundhedsplejerskens kontor på skolen.

Mulighed for fravalg

Skolesundhedsplejen er et gratis og frivilligt tilbud, og du har ret til ikke at benytte dig af det. Ønsker du ikke tilbuddet bedes du kontakte sundhedsplejen.

Tværfagligt samarbejde mellem forældre, sundhedsplejen og skole

For at tilgodese børn og unge med særlige behov, er der i hver daginstitution, dagpleje og skole, KCM (KompetenceCenterMøde) - med fokus på at sikre barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling fremmes, i samarbejde med forældre - formidles evt. kontakt til en relevant samarbejdspartner. Drøftelsen i KCM har til formål at afklare, hvorvidt en bekymring skal give anledning til et særligt tiltag over for barnet/den unge. KCM kan bestå af: skoleleder/mellemleder, klasselærer(e), sagsbehandler/socialrådgiver, familiebehandler, sundhedsplejerske og PPR-psykolog. Andre samarbejdspartnere kan indkaldes efter behov, som fx pædagogisk konsulent, tale-/hørepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, kontaktperson, skoletandlæge, fritids-/klubleder eller praktiserende læge.

SOS-modellen

(Signs of Safety - med fokus på barnets/den unges sikkerhed og trivsel)

De almindelige regler for tavsheds- og underretningspligt er gældende.

Ekstra støtte

Du er velkommen til at kontakte rådgivningen:

Familierådgivningen

Ungerådgivningen

Eller du kan kontakte:

ForældretelefonenForældrerådgivningen

Andre relevante links:

Hjælp til dig der er ung i HerlevUng på linjeBørnetelefonenRådgivning for forældre (Girl Talk)DinSideHerlev

Gode råd for forældre med barn i skole:

Tal med en voksenOmAlkoholAlkolinjeTUBANår forældre drikker for megetGratis stopkursus i HerlevStoplinienRøgfri fremtidMyter om snusNikotin er farligt for dit barn!Nikotin skader hjernenDit RumGå op i røgAlt om stofferNetstofEnergidrikke er ikke for børn!Dyrk idræt i HerlevGoHerlev(sport)Lege-databasenVoresPulsTræn med forsvaretHerlev idrætBroenForældre til et barn med udviklingshandicapSpecialsportPuppenKostrådKost med mindre sukkerSund psykisk udvikling"Når kroppen siger fra" (funktionelle lidelser)Fri for mobberiForældre til et barn med psykisk lidelseBedre PsykiatriSpejlvenSTIMEPubertetTeenguidenDet er min krop! (mellemtrin)HPV-vaccineHPVUng og SexSexsygdommePræventionDet er min krop! (udskoling)Privat SnakSikker i trafikkenUng i trafikkenSolbeskyttelseSolarieRejsevaccination SkærmGuidenStyr på skærmenDit barns digitale livSkærmanbefalingerSorggruppe i HerlevSorggruppe for børnSorgcenterSorg(app)SynMælketænderDe blivende tænderTandplejen i HerlevOvervægtHolbækmodellen i HerlevMove4FunSmagskompassetMæthedsparametret

Ammeklinikken er for dig, der ammer dit barn

Har du vanskeligheder med amningen, kan du få individuel ammerådgivning af en uddannet ammekonsulent (sundhedsplejerske med IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant), Komiteen for Sundhedsoplysning).

Ammevejledningen varer ca. 60 min.

Du skal henvises af din sundhedsplejerske

Adressen: Peberhaven 1 (indgang via bygningens bagside) - 2730 Herlev 

Babyfysioterapi i Babyklinikken

Babyfysioterapi er for dit barn, der har brug for et babytjek for, fx fejlstillinger, skævheder, spændinger og låsninger.

Børnefysioterapeuten laver en individuel vurdering med henblik på tidlig opsporing af motoriske vanskeligheder og med fokus på den bedste start for dig og dit barn.

Vejledningen varer ca. 30 min.

Du skal henvises af din sundhedsplejerske

Adressen: Persillehaven 28, 1. - 2730 Herlev

Gratis behandling for børn og unge med overvægt (fra 3 år op til 18 år)

Vi tilbyder behandling af børn og unge, der ønsker hjælp til et sundere liv.

Vi er uddannet i Holbæk-modellen, hvor hele familien styrkes og medvirker til et sundere liv.

Behandlingen er evidensbaseret og en nem mulighed for at styrke barnets/den unges fysiske og mentale trivsel. 

Behandlingen er baseret på Holbæk-modellen, som er udviklet af overlæge Jens-Christian Holm. Erfaring viser, at syv ud af ti børn reducerer deres overvægt og opnår bedre trivsel ved hjælp af Holbæk-modellen.

Vigtigst af alt er, at behandlingen fjerner skyld, skam og selvbebrejdelse. Flere opnår bedre livskvalitet, større selvværd samt mindre mobning og stress. Desuden reduceres risikoen for følgesygdomme som bl.a. forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, type 2 diabetes.

Holbækmodellen i HerlevMove4Fun

Dr. Holm om HolbækmodellenVideo om Holbækmodellen

Vi yder individuel vejledning, støtte og hjælp til at begrænse en uhensigtsmæssig vægtudvikling. Målet er, at barnet/den unge trives bedre, bliver gladere og får mere selvtillid. I sidste ende skal barnet/den unge føle sig tryg ved at deltage aktivt i sociale fællesskaber med andre børn/unge.

Vi laver en individuel behandlingsplan med 15-20 punkter, som familien lever efter, og som hjælper barnet/den unge til et sundere liv. Arbejdspunkterne er klare og realistiske aftaler om bl.a. antal af måltider, sukkerholdige drikke, søde sager, spiseøvelser, motion og tidsforbrug ved tv/computer.

I vil få hjælp og vejledning til at klare de udfordringer og problemer, som I møder undervejs i forløbet. Sundhedsteamet som består af to sundhedsplejersker og en diætist, vil være tilgængelige for jer.

Ved forundersøgelsen (den første samtale) aftales det videre forløb med opfølgningssamtaler ca. hver 2-3.måned. Omfanget er ca. 6 årlige samtaler (45-60min), som foregår i Børnesundhedscenteret. Til samtalerne deltager både barnet/den unge og forældre. Det forventes derfor også, at aftaler overholdes, og udebliver man to gange fra samtalerne, afsluttes behandlingstilbuddet. Ved sygdom skal der også hurtigst muligt meldes afbud til behandleren.

Overvægt i barndoms- og ungdomsårene øger risikoen for at blive overvægtig som voksen. Det kan være svært at se, om et barn har overvægt. Jo før man tager hånd om en uhensigtsmæssig vægtudvikling, jo lettere er det at komme på rette spor. Kontakt jeres sundhedsplejerske og få en vurdering, hvis du/I er i tvivl.

Vil du vide mere om Holbækmodellen? Kontakt en behandler:

Nihan - 21 33 13 23

Susanne - 30 94 53 48

Tine - 44 52 71 05

Adressen: Tvedvangen 196 - 2730 Herlev

Fars legestue er for dig og dit barn (0-3 år)

Du er velkommen til at komme forbi i åbningstiden, når det passer dig.

En frivillig tovholder vil sørge for kaffe til dig og legetøj til dit barn. Der er mulighed for at lade barnevognen stå i haven, hvis dit barn sover. Her kan du også spørge en sundhedsplejerske om ting, der vedrører dit barns sundhed og udvikling eller familielivet.

Fars legestue

Der er åbent hver torsdag fra kl. 10 til kl. 12 (lukket alle helligdage)

Sundhedsplejersken vil være til rådighed i ca. 1 time, pr. gang / hv. anden gang

Adressen: Herlev Hovedgade 172 - 2730 Herlev

Barsels- og forældregrupper

  • Barselsgruppe - som et supplement til sundhedsplejens hjemmebesøg, opretter sundhedsplejen grupper for forældre på barsel. Grupperne starter typisk op når børnene er omkring 6-8 uger. Formålet er, at familierne kan få mulighed for at udveksle erfaringer, drøfte problemer samt lære andre familier i området at kende.
  • Ung-barselsgruppen er for unge gravide og unge familier med små børn op til 1 år. Her mødes jævnaldrende forældre hver anden torsdag i Åbent Hus, hvor der er plads og rum til at udveksle ideer og erfaringer. Derudover er der mulighed for at få råd og vejledning i forhold til barnets sundhed og udvikling. En sundhedsplejerske og en ressourcepædagog deltager begge deltager i unge-forældre barselsgruppen.
  • Ved særlige behov kan du deltage i Familiehusets spædbarnsgruppe, hvor du kan møde familiebehandlere der også deltager i gruppen.

Du skal henvises af din sundhedsplejerske

Kostoplæg

Det er for dig, der skal til at starte dit barn op eller har startet dit barn op på fast føde.

Kostoplægget handler om, hvordan du bedst hjælper dit barn med en god start på skemad og det videre forløb med mad frem til barnet er ca. 1 år.

Kostoplægget er gratis og afholdes af hver anden måned (apr. 24 og jun. 24) fra kl.10.30 til kl.12.00

Adressen: Herlev Bibliotek / Biblioteket Kilden (husk tilmelding) (lukket alle helligdage) - Læs mere på Herlev Bibliotek

Motorikvejledning

Du kan få individuel motorikvejledning - vejledning skal afklare barnets grundmotoriske færdigheder og give værktøjer til hjemmetræning - træningen giver barnet et godt fundament for dets motoriske udvikling.

Motorikvejledning finder sted første onsdag i måneden fra kl. 9.00 til kl. 10.00 (lukket alle helligdage)

Du kan selv henvende dig eller blive henvist af din sundhedsplejerske

Adressen: Peberhaven 1 (indgang via bygningens bagside) - 2730 Herlev 

Åbent Hus

Du har har mulighed for at få kort individuel vejledning samt evt. få vejet/målt dit barn.

Der holdes åbent hus hver onsdag fra kl.10.00 til kl.12.00 (lukket alle helligdage)

Adressen: Peberhaven 1 (indgang via bygningens bagside) - 2730 Herlev 

Sundhedsplejersker er uddannede sygeplejersker

Specieluddannelsen til sundhedsplejerske er en praktisk og teoretisk efteruddannelse for sygeplejersker, der har bred erfaring indenfor arbejdet med børn, unge og familier i sundhedsvæsnet. Sundhedsplejersken undersøger og rådgiver børn, unge og familier ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger. Desuden samarbejder sundhedsplejersken med andre faggrupper.

Sundhedsplejersken arbejder ud fra Sundhedsloven og har journalpligt, tavshedspligt samt skærpet underretningspligt.

Du kan kontakte din sundhedsplejerske om dit barns sundhed, trivsel og udvikling.

Sundhedsplejersker i Herlev kommune:

Gl. Hjortespring skole samt tilknyttet distrikt: 

Susanne - 30 94 53 48

Herlev Byskole afd. Elv. samt tilknyttet distrikt:

Hannah - 30 94 53 46

Herlev Byskole afd. Eng. samt tilknyttet distrikt: 

Lillian - 21 34 39 94 // Annika - 21 49 58 51

Herlev Privatskole samt tilknyttet distrikt: 

Tina - 30 94 53 41

Kildegårdskolen Vest/Øst samt tillknyttet distrikt: 

Chanette - 40 16 18 31 // Christina - 21 43 13 24

Lindehøjskolen samt tilknyttet distrikt: 

Grethe - 51 31 60 59 // Nihan - 21 33 13 23

Leder for sundhedsplejen: 

Sanne Lund - 21 19 53 98

Adressen til Sundhedsplejen og Børnetræningen - Rådhus Hjortespring - Dildhaven 43 - 2730 Herlev

Sundhedsplejen

Rådhus Hjortespring Dildhaven 43 2730 Herlev