saxbo

Hvem er vi

Her kan du læse om Herlev Kommunes kommunale ungeindsats (KUI), og hvad vi kan hjælpe dig med
Herlevs kommunale ungeindsats (KUI) arbejder med unge i alderen op til 30 år. I KUI møder du ungementorer, sagsbehandlere, uddannelsesvejledere, virksomhedskonsulenter og SSP-medarbejdere. Bygningen, hvor KUI holder til, kaldes i daglig tale Saxbo. Vi er alle til for at hjælpe dig.

Ungementor

I Saxbo har vi 2 ungementorer:

Vores ene ungementor arbejder med:

 • Unge som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse
 • Unge som har brug for hjælp til overgangen til og fastholdelse af ungdomsuddannelse
 • Sårbare og udsatte unge
 • Unge med sociale eller personlige problemer.

 

Vores anden ungementor arbejder med at:

 • Fastholde unge i job og uddannelse
 • Opsøge lokale virksomheder med henblik på at skaffe lærepladser/arbejde/praktik til unge, der har svært ved at klare den opgave
 • Besøge relevante uddannelsesinstitutioner for at sikre, at den unge ikke falder ud af uddannelsessystemet
 • Skaffe job/praktik generelt til borgere i Herlev, der henvender sig direkte, og som ikke er i arbejde
 • Skaffe kontakt til unge, som jobcentret eller kommunen har haft svært ved at få kontakt til, og sikre, at de får den nødvendige hjælp og vejledning, som de har brug for.

Sagsbehandlere

Vi har 5 sagsbehandlere:

 • 2 sagsbehandlere arbejder med åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate unge. Hvis du tilhører denne kategori, forventes det, at du kan starte i uddannelse inden for 1 år. Måske bliver det nødvendigt, at du kommer i praktik eller nyttejob, inden du kan starte på en uddannelse
 • 3 sagsbehandlere arbejder med unge over 18 år, som er enten uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Hvis du tilhører gruppen af aktivitetsparate, vil du sammen med et team fra centeret få en samtale, hvor vi taler om dine ønsker, behov og muligheder i forhold til job, uddannelse og forsørgelse.

 

Vi arbejder tæt sammen med en række fagpersoner for at sikre en helhedsorienteret indsats til alle, der kommer hos os. Det vigtigste er, at der bliver taget hånd om dig i forhold til din konkrete situation. Fagpersonerne kan være misbrugskonsulenter, uddannelsesvejledere, virksomheds- og jobkonsulenter og en masse andre, som kan hjælpe os med at give dig den bedst mulige vejledning og hjælp.

SSP

Vi har 5 SSP-medarbejdere. SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Målet med samarbejdet er at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge op til 18 år.

Læs mere om SSP

Virksomhedskonsulenter

Vi har 2 virksomhedskonsulenter, som arbejder opsøgende med at skabe samarbejder med virksomheder i Herlev og omegn. Målet er at sikre, at unge ledige Herlevborgere har mulighed for at komme ud i virksomhedsrettede aktiviteter med henblik på at komme i uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsesvejledere

Saxbo har tilknyttet 4 uddannelsesvejledere, som varetager uddannelsesvejledningen på Herlev Kommunes skoler og vejledningen af unge op til 25 år omkring valg af uddannelse.

Projekt Unge med Kant

Projekt Unge med Kant er rettet mod unge i alderen 15-29 år, som står uden uddannelse og uden for arbejdsmarkedet. Der er ofte tale om unge, som har udfordringer af kompleks karakter, og projektets medarbejdere arbejder på at støtte de unge til at opnå selvforsørgelse og det liv, de ønsker sig.

Projektet er iværksat og ledes af UU DANMARK, og flere kommuner i Region Hovedstaden deltager - heriblandt Herlev Kommune.

Deltagelse i Projekt Unge med Kant er frivillig, og vi tager altid udgangspunkt i den enkelte unges ønsker og drømmer. Hvis du er interesseret i at høre mere om Projekt Unge med Kant, er du velkommen til at kontakte en af projektets ungeguider:

Benny - tlf. 21 38 63 49

Joya - tlf. 21 83 94 09

Anders - tlf. 23 82 56 07

Herlevs Kommunale Ungeindsats (Saxbo)

Til Saxbos åbne vejledning kan du hver torsdag fra klokken 15-17 få rådgivning om uddannelse.

Vindebyvej 2
2730 Herlev

kui@herlev.dk