Underretning

Har du kendskab til et barn eller en ung i vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, har du pligt til at underrette.

Du har pligt til at underrette Center for Børn, Unge og Familier, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung i vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, lever under utilfredsstillende forhold eller har behov for særlig støtte.
 
 
Underretning fagperson
Fagpersoner bedes kontakte Børne-, Unge- og Familierådgivningen på tlf. 21 58 27 61.

Alle har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn eller ung har vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, lever under utilfredsstillende forhold - eller har behov for særlig støtte.

Utilfredsstillende forhold kan være omsorgssvigt som f.eks. misbrugende forældre eller mangler i den basale omsorg (mad, tøj, hygiejne m.v.). Det kan også være mistanke om overgreb som f.eks. fysisk eller psykisk vold eller seksuelle krænkelser, eller andet, som gør dig bekymret for, om barnets eller den unges forhold er i orden.

Du underretter elektronisk via en af de to røde bjælker øverst på denne side - alt efter om underretningen skal ske ikke-anonymt eller anonymt.

Når du henvender dig til kommunen med bekymring om et barn eller en ung, laver du en såkaldt underretning. Underretningen skal, så vidt muligt, bygge på faktiske, konkrete iagttagelser, hvad man har set, hørt osv.

Der ligger ingen formelle krav til, hvordan underretningen skal ske, en underretning kan være skriftlig, telefonisk, personligt eller via e-mail.

Du kan underrette Børne-, Unge- og Familierådgivningen på flere måder:

Underretninger kan ske anonymt. Ønsker du at være anonym skal du ikke oplyse navn, telefonnummer eller andre personlige data. Har du gjort det, kan du ikke være anonym.

 • Du underretter elektronisk via en af de to bjælker øverst på denne side - alt efter om underretningen skal ske ikke-anonymt eller anonymt.
 • Send underretningen som et brev til:
  Rådhus Hjortespring, Børne-, Unge- og Familierådgivningen, Dildhaven 43, 2730 Herlev.
 • Underret telefonisk ved at kontakte Børne-, Unge- og Familierådgivningen på tlf. 21 58 27 61 
 • Underret personligt på Rådhus Hjortespring, Dildhaven 43, 2730 Herlev. Det gør man ved at møde op i Rådhus Hjortesprings åbningstid.
  Benyt velkomstskærmen og vælg:
  • at man ikke har en aftale
  • at man vil tale med en medarbejder i Børne-, Unge- og Familierådgivningen
  • at man vil ringes op (indenfor 24 timer) eller at man selv vil ringe op (det anbefaler vi). Når man ringer får man fat i afdelingens hovednummer og bliver derfra omstillet til underretningsteamet.
 • Underret akut uden for rådhusets åbningstid til Vestegnens Politi på tlf. 43 86 14 48. Politiet kontakter herefter Rådighedsvagten.

Når du har underrettet forvaltningen, vil du modtage en kvitteringsskrivelse inden seks dage. Du vil ikke kunne få oplyst, hvad forvaltningen gør i den konkrete situation på grund af forvaltningens tavshedspligt. Hvis du underretter anonymt modtager du ikke en kvitteringsskrivelse.

Når Børne-, Unge- og Familierådgivningen modtager en underretning om et barn eller en ung, kontaktes forældrene og sagsbehandleren vurderer, om der skal iværksættes en socialfaglig undersøgelse efter servicelovens regler. Forældrene deltager i videst muligt omfang. En underretning vil indgå i barnets eller den unges sag. Forældrene og unge over 15 år vil blive informeret om underretningen, og de har ret til aktindsigt i underretningen.

Der vil ske en vurdering af underretningen senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning. Børne-, Unge- og Familierådgivningen vil vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.