Modersmålsundervisning

Her kan du læse mere om Herlevs tilbud om modersmålsundervisning for børn i 0. - 9. klasse

Modersmålsundervisning

Vær opmærksom på, at tilmelding skal ske senest den 19. april 2024 - se nedenfor vedrørende tilmelding.

Herlev Kommune tilbyder modersmålsundervisning til børn fra EU-lande samt fra Norge, Island, Liechtenstein, Færøerne eller Grønland.

Undervisningen i modersmålet tilbydes til børn der går i 0. - 9. klasse, som forsørges af en forældre der bor i Danmark, men er statsborger i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein. Desuden tilbydes også modersmålsundervisning til børn, hvor der tales færøsk eller grønlandsk i hjemmet.

Hvem er berettiget til modersmålsundervisning?

Skoleelever på 0.-9. klassetrin fra følgende lande er berettiget til undervisningen:
Alle 27 EU-lande samt Norge, Island, Liechtenstein, Færøerne og Grønland.

Undervisningen foregår for det meste i Københavns Kommune. 
Normalt undervises der i omkring 3-5 timer om ugen, men det endelige ugentlige timetal kan først oplyses, når  undervisningsstedet er kendt.

Herlev Kommune dækker udgifter til undervisningen og transport med billigste offentlige transportmiddel.

Flere informationer
Du kan få mere at vide på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på tlf. 44 52 56 50.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 689 af 20.06.2014 om folkeskolens modersmålsundervisning.

Formål

Formålet med undervisningen i modersmål er, at eleverne skal udvikle deres modersmål i både skrift/tale og øge deres kendskab til oprindelseslandets kultur. Samtidig vil modersmålsundervisningen også bidrage til at styrke elevernes følelse af selvværd og identitet.

Lærerne

Eleverne vil enten blive undervist af lærere med uddannelse fra hjemlandet eller lærere fra Danmark, som er uddannet til at foretage modersmålsundervisning.
Lærerne er forpligtede til at undervise efter danske bestemmelser for modersmålsundervisning, og du kan derfor ikke forvente, at undervisningen er den samme som i dit hjemland.
Undervisningen er placeret på hverdage efter normal skoletid og omfatter ca.2x2 timer pr uge. Timerne placeres i tidsrummet mellem kl. 13 og 17.

Tilmelding

Tilmeldingen skal ske senest den 19. april 2024
Tilmeldingen er bindende for et skoleår af gangen. Ønsker du at tilmelde dit barn til modersmålsundervisning bedes du henvende dig til dit barns skole og få en tilmeldingsblanket.
For børn der ikke går på Herlev Kommunes skoler kan du som forældre kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på tlf. 44 52 56 50.

Folder 2024 Modersmålsundervisning
Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

T: 40 24 07 76
E: ppr@herlev.dk 

Telefontider
Mandag -
onsdag
9-11.30
12-14
Torsdag 9-11.30
12-17
Fredag 9-11.30
12-13