Indskrivning til skole

Her finder du information om skoleindskrivning, overgangen fra daginstitution til SFO og skoleudsættelse

Hvordan og hvornår indskriver jeg mit barn i skole?

Du skal indskrive dit barn til skole året inden dit barn fylder 6 år via https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning fra den 2. november 2020 til og med den 23. december 2020.

Her indskriver du samtidig dit barn til SFO med start den 1. maj 2021, og der vil samtidig ske en automatisk udmeldelse af dagtilbud pr. 30. april 2021.

Du modtager et brev fra dit barns distriktsskole den 2. november 2020 med yderlige oplysninger om skoleindskrivning.

På grund af det høje smittetryk og deraf ønsket om at minimere smitterisikoen vil der i år ikke være åbent hus på skolerne. Åbent hus-arrangementerne erstattes af tilbud om informationssamtaler. Du kan læse mere om dette i skoleindskrivningsbrevet og på skolernes hjemmesider.

 

Hvornår kan mit barn starte i skole?

Dit barn kan starte i skole i august det år, hvor de fylder 6.

Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i skole tidligere end det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, skal du henvende dig til den skole, hvor du ønsker dit barn indskrevet.

Skoleudsættelse?

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn er parat til skolestart, kan du rette henvendelse til lederen af dit barns dagtilbud.

Hvilken skole kan jeg vælge?

Skolerne er inddelt i tre distrikter efter bopæl:

  • Herlev Byskole
  • Kildegårdskolen
  • Lindehøjskolen

Jeres barn er garanteret en plads på den distriktsskole og SFO, som er tilknyttet jeres distrikt. Hvis I er i tvivl om, hvilket skoledistrikt I er tilknyttet, kan I finde ud af det her.

 

Anden skole end distriktsskolen
Hvis I ønsker anden skole end distriktsskolen, kan I ansøge om dette, når I indskriver jeres barn til skole på webindskrivningen. Ansøgningen vil blive behandlet efter reglerne om frit skolevalg, som I kan læse om nedenfor. Ønsket kan kun imødekommes, hvis der er ledige pladser på den pågældende skole. Svar på ansøgningen kan forventes i starten af februar, når indskrivningen og fordelingen er endelig afsluttet.

 

Søskendegaranti
Hvis barnet har ældre søskende, der går på en anden skole end barnets distriktsskole, har I desuden ret til at vælge den skole og SFO.

 

Tilknytning til daginstitution
I ret til at vælge den skole, som barnets daginstitution er tilknyttet. Se oversigt over tilknytning mellem skoler og daginstitutioner.

 

Privatskole
Hvis jeres barn skal starte i privatskole, skal I angive dette på webindskrivningen. Barnet kan forblive i sit dagtilbud til 31. juli. Dette kræver dog, at I senest den 1. februar sender dokumentation for, at jeres barn er optaget på en privatskole. Disse oplysninger skal sendes via https://www.borger.dk/ til Skole, SFO og Daginstitution.

Er der frit skolevalg?

  • Der er frit skolevalg både indenfor og udenfor kommunegrænsen. Det betyder, at der er mulighed for frit at vælge, hvilken skole et barn skal gå på i bopælskommunen eller i en anden kommune. Dette betyder, at der også gives ret til optagelse i skolefritidsordning på den valgte skole.
  • Ønske om optagelse på enten distriktsskolen eller en anden skole sker ved at rette henvendelse til den ønskede skole.
  • Skolen kan afvise elever fra andre skoledistrikter, hvis antallet af elever i den ønskede klasse er 21 eller derover.
  • I 10. klasse på Kildegårdskolen vest er rammen 3 klasser med en kvotient på 23 elever.
  • Hvis I ønsker et skoleskift bedes I først kontakte skolens leder på barnets nuværende skole om dette.

Yderligere spørgsmål vedr. skoleindskrivning

I er velkomne til at kontakte jeres barns distriktsskole:

Kildegårdskolen tlf. 44 52 56 00
Lindehøjskolen tlf. 44 52 55 60
Herlev Byskole tlf. 44 52 56 26