Indskrivning til skole

Her finder du information om skoleindskrivning, overgangen fra daginstitution til SFO og skoleudsættelse.

Forældre til kommende skolebørn modtager et brev med informationer og link til skoleindskrivningen i deres e-boks, når skoleindskrivningen åbnes igen den 1. november 2023.

Du kan også tilgå skoleindskrivningen via nedenstående link:
Tilgå webindskrivningen

Du skal indskrive dit barn til skole året inden dit barn fylder 6 år. Det kan du gøre via webindskrivningen, der åbnes i november.
Hvis dit barn bliver 6 år det kommende skoleår, vil du i løbet af efteråret modtage et brev fra dit barns distriktsskole i E-boks med information om skoleindskrivning.
Du vil automatisk modtage brevet i løbet af efteråret, når det er tid til at indskrive dit barn i skole.

Når du indskriver dit barn i skole, indskriver du samtidig dit barn til SFO med start den 1. maj, og der vil samtidig ske en automatisk udmeldelse af dagtilbud pr. 30. april.

Tilgå webindskrivningen

Dit barn kan starte i skole i august det år, hvor de fylder 6.

Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i skole tidligere end det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, skal du henvende dig til den skole, hvor du ønsker dit barn indskrevet.

Hvis du er i tvivl om dit barn er parat til at starte i skole, skal du tage kontakt til lederen af dit barns dagtilbud. En eventuel udsættelse af skolestart sker på baggrund af en faglig vurdering af dit barns udvikling og skoleparathed.

Daginstitutionslederen udarbejder, i samarbejde med jer som forældre og det pædagogiske personale i dagtilbuddet en ansøgning om udsat skolestart. Ved behov inddrages PPR. Ansøgningen sendes til skoleledelsen på distriktsskolen, som står for den endelige vurdering og godkendelse.

Hvis dit barn går i daginstitution i en anden kommune end Herlev, og du ønsker eller dit barns institution anbefaler en skoleudsættelse, skal du kontakte PPR/det udgående ressourceteam (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Herlev Kommune enten via digital post på www.borger.dk eller på telefon: 4452 5650.

Tilgå borger.dk

Herlevs skoler

Skolerne i Herlev Kommune er inddelt i tre distrikter efter bopæl: 

Herlev Byskole

Kildegårdskolen 

Lindehøjskolen

Dit barn er garanteret en plads på den distriktsskole og SFO, som er tilknyttet det distrikt I bor i. Hvis du er i tvivl om, hvilket skoledistrikt du og dit barn er tilknyttet, kan du finde ud af det på denne side.

Anden skole end distriktsskolen

Der er frit skolevalg både indenfor og udenfor kommunegrænsen. Det betyder, at der er mulighed for frit at ønske, hvilken skole et barn skal gå på i bopælskommunen eller i en anden kommune. Dette betyder, at der også gives mulighed for optagelse i skolefritidsordning på den valgte skole.

Hvis du ønsker dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, kan du ansøge om det, når du indskriver dit barn til skole på webindskrivningen. Ansøgningen vil blive behandlet efter reglerne om frit skolevalg, som du kan læse om nedenfor. Ønsket kan kun imødekommes, hvis der er ledige pladser på den pågældende skole. Du kan forvente svar på ansøgningen i starten af februar, når indskrivningen og fordelingen er endelig afsluttet.

 Tilgå webindskrivningen

Hvis du er tilflytter og ønsker at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, skal du rette henvendelse til den ønskede skole.

Hvis du ønsker dit barn skal flytte skole til en anden skole end distriktsskolen bedes du først kontakte lederen på dit barns nuværende skole om dette, herefter kan du rette henvendelse til den ønskede skole for at forhøre dig om der er plads.

I Herlev Kommune kan skolerne afvise elever fra andre skoledistrikter, hvis antallet af elever i den ønskede klasse er 21 eller derover.

Søskendegaranti

Hvis dit barn har ældre søskende, der går på en anden skole end distriktsskolen, har I ret til at vælge den samme skole og SFO til det yngre barn.

Tilknytning til daginstitution

Du har ved skoleindskrivning ret til at vælge den skole, som barnets daginstitution er tilknyttet. Se oversigten over tilknytning mellem skoler og daginstitutioner.

Privatskole

Hvis du har valgt, at dit barn skal starte i privatskole, skal du angive dette på webindskrivningen. Hvis skolen og skolefritidsordningen først starter til august, kan barnet forblive i sit dagtilbud til 31. juli. Du skal i denne forbindelse senest den 1. februar sende dokumentation for, at dit barn er optaget på en privatskole via borger.dk til Skole, SFO og Daginstitution.

Tilgå borger.dk

Du er velkommen til at kontakte dit barns distriktsskole:

Kildegårdskolen tlf. 44 52 56 00
Lindehøjskolen tlf. 44 52 55 60
Herlev Byskole tlf. 44 52 56 26

Spørgsmål til skoleindskrivning

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte dit barns distriktsskole

Kildegårdskolen
tlf. 44 52 56 00

Lindehøjskolen
tlf. 44 52 55 60

Herlev Byskole
tlf. 44 52 56 26