Forældresamarbejde og styrelsesvedtægt

Her finder du mere information om forældresamarbejdet, styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet, m.m.

Herlev Kommune samarbejder på flere måder med forældrene. Her finder du styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet samt information om Dialogforum.

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud

Styrelsesvægten er rammen for, hvordan Herlev Kommunes dagtilbud drives. Den definerer ansvarsfordelingen mellem kommunalbestyrelsen, brugerbestyrelsen og dagtilbuddet.

Dialogforum

Dialogforum for dagtilbud

Dialogforum for Herlev Kommunes dagtilbud samt selvejende institutioner har til formål at skabe rum for orientering og inspiration på dagtilbudsområdet.

Dialogforum skal:

  • Udtale sig i spørgsmål som forelægges dialogforum.
  • Drøfte aktuelle emner og pædagogiske temaer af generel karakter.
  • Videreformidle erfaringer fra dagtilbud til Herlev Kommune og vice versa til inspiration og orientering.

Dialogforum består af:

  • En repræsentant for hvert kommunalt dagtilbuds forældrebestyrelse og for hver af de selvejende institutioners bestyrelser.
  • Én repræsentant for dagplejen.
  • Børne- og Uddannelsesudvalget, syv medlemmer.

Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget er formand for dialogforum.

De enkelte institutionsbestyrelser kan stille forslag til dagsordenen. Forslag til dagsordenen skal indsendes senest 4 uger før afholdelse af mødet.

Dialogforum vælges for en toårig periode.

Det er en forudsætning for at sidde som repræsentant for et dagtilbud, at man er medlem af forældrebestyrelsen.

Center for Dagtilbud og Skole fungerer som sekretariat for dialogforum.

Dialogforum afholder to ordinære møder årligt samt ét fælles temamøde for samtlige forældrebestyrelsesmedlemmer og ledere af de enkelte dagtilbud. På møderne kan en eller flere af lederne af de enkelte dagtilbud deltage.

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 71 10
dagtilbudogskole@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag Lukket  - Lukket
Torsdag 09:00-15:00  - 15.30-17:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -