Vandløb

Find oplysninger her om vandløb samt regler for afledning af vand til vandløb, grøfter, dræn eller søer.

Offentlige vandløb 
Der er i Herlev Kommune 4 offentlige vandløb:

  • Tibberup Å løber fra Smørmosen langs kommunegrænsen til Gladsaxe og Furesø kommuner til Værebro Å og Roskilde Fjord. 
  • Sømose Å løber fra Sømosen langs kommunegrænsen til Ballerup Kommune til Harrestrup Å.
  • Kagså løber fra Kagsåparken langs kommunegrænsen til Gladsaxe og Københavns kommuner til Harrestrup Å. 
  • Harrestrup Å løber i kommunegrænsen til Glostrup Kommune fra Harrestrup Mose i Albertslund til Kalveboderne syd for København.

Vedligeholdelse af offentlige vandløb
Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen. Vedligeholdelsen er fastlagt i vandløbsregulativerne. Vedligeholdelsen består af skæring af vegetation i vandløbene og løbende sikring af vandløbenes vandføringsevne. Spørgsmål om vandløbsvedligeholdelsen rettes til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø.

Vandløbsregulativer
Vandløbsregulativet for Harrestrup Å, Sømose Å og Kagså kan læses her:
- Fællesregulativ for Harrestrup Å-systemet
- Bilag A - Redegørelse
- Bilag A - Redegørelse, bilag vandløbsprofiler
- Bilag B1 - Vandløbskort Harrestrup Å nord og Sømose Å
- Bilag B2 - Vandløbskort Harrestrup Å syd 
- Bilag B3 - Vandløbskort Kagså

Vandløbsregulativet for Tibberup Å kan læses her:
Vandløbsregulativ for Tibberup Å.

Vandløb, grøfter, dræn og søer ejes af grundejer.

Grundejer har pligt til at vedligeholde grøfter og dræn, som forløber over matrikelgrænsen. Undtagen offentlige vandløb, som vedligeholdelse af kommunen.

Vandløb, grøfter, dræn og søer må kun ændres efter godkendelse fra kommunen.

Kontakt Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, hvis du vil:

  • Ændre, nyetablere eller nedlægge vandløb, grøfter, rørledninger, dræn eller søer.
  • Opsætte hegn, broer eller bygge langs vandløb.

Som grundejer kan du som udgangspunkt aflede vand til vandløb, grøfter, dræn og søer.

Afledning kræver godkendelse fra kommunen.

Kontakt Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, hvis du ønsker at aflede vand, eller hvis du har spørgsmål til afledning i øvrigt.

I forbindelse med de kommende statslige vandområdeplaner 2021-2027 skal kommunerne under inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats. Herlev Kommune er beliggende dels i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord og dels i oplandet til Køge Bugt.

Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord
Egedal Kommune er sekretariatskommune for vandrådet for oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord. 

Vandråd for Køge Bugt
Køge Kommune er sekretariatskommune for vandrådet for oplandet til Køge Bugt.

Kontakt

Team Vand og Natur

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00