Katte, ræve og andre vilde dyr

Der findes mange forskellige dyr i bymiljøet. Vi har samlet lidt viden om, hvordan du håndterer dit møde med dyrene.

Mosegrise og muldvarpe gør som sådan ingen skade, men kan være irriterende gæster i haven, da de graver gange og huller og dermed laver uorden i plænen.

Herlev Kommune bekæmper ikke mosegrise og muldvarpe. Der er forskellige fælder, du selv kan bruge til at bekæmpe mosegrise og muldvarpe. Det kan være en god ide at gå sammen med dine naboer eller ejerforening om at få bekæmpet dem, da de let spreder sig, og derfor ofte vil være at finde i flere haver. Ved store angreb kan et bekæmpelsesfirma kontaktes. Du betaler selv bekæmpelsen af mosegrise og muldvarpe.

Læs mere om dyrene i Miljøstyrelsens artsleksikon

Er du i tvivl om det er rotter, muldvarpe eller mosegrise du har i haven, skal du melde det til Herlev Kommune.

Brug selvbetjeningsløsningen 

Herlev Kommunes rottebekæmper vil herefter komme på besøg og foretage en vurdering.

Herreløse katte kan blive til rigtig mange på kort tid. Dermed er der risiko for, at de bliver til gene for os mennesker. Herlev Kommune har derfor indgået aftale med Kattens Værn om indfangning af vildtlevende katte. Herlev Kommune betaler for indfangningen.

Du skal henvende dig til Borgerservice på tlf. 44 52 70 60, som derefter kontakter Kattens Værn. Herlev Kommune skal godkende anmodningen om indfangning (et lovkrav).

Hvad sker der med katten?
Katten indfanges og køres til dyrlægen, hvor den testes for katteaids og katteleukæmi og i øvrigt undersøges, så man kan vurdere dens almene tilstand. Hvis katten konstateres sund og rask, neutraliseres (kastreres/steriliseres) den, bliver vaccineret, øretatoveret og registreret i Det Danske Katteregister og herefter sat tilbage i sit oprindelige territorium

Ræven har for længst opdaget, at hvor der er mennesker, er der mad. Derfor ser vi ofte ræve i bymiljøer, både i baggårde og haver.

Hvis der bor en ræv i din have, kan du læse folderen "Byræve". Folderen er udarbejdet af Naturstyrelsen.

Man kan føle sig generet af ræve. Det bedste, vi selv kan gøre for at begrænse antallet af ræve, er at fjerne en stor del af deres eksistensgrundlag, nemlig vore egne efterladenskaber:

  • Udlæg aldrig foder til dyr på jorden eller i lav højde
  • Sørg altid for at skraldestativer og containere kan lukkes
  • Hønsegårde og kaninbure sikres mod ræve (og rotter)

 

Skydning eller indfangning af ræve kræver tilladelse fra Naturstyrelsen. Hvis det ikke lykkes for dig at skræmme en generende ræv væk, kan du således kontakte Vildtkonsulenten i Københavnsområdet, Sven Norup, tlf. 23 73 02 50, snj@nst.dk.

Ræveskab kan overføres til hunde, men kan kureres. Hundeejere bør derfor være opmærksomme, hvis hunden begynder at klø sig unormalt meget, eller den får bare pletter i pelsen. Hvis dette sker, bør du få hunden til dyrlæge hurtigst muligt. Katte er meget sjældent modtagelige for skab og er normalt ikke smittebærere.

Har du set en ræv med skab, eller en ræv der er til fare for mennesker, skal du informere Herlev Kommune på rotter@herlev.dk - Husk at oplyse dit telefonnummer i din e-mail.

Husmår
Husmåren er en naturlig del af det danske dyreliv og bør kun fordrives, hvis dens tilstedeværelse er meget generende.

Miljøstyrelsen har skrevet lidt om husmåren og er klar med gode råd.

Du kan også henvende dig til Falck, der opsætter og afhenter fælder - det er dog for egen regning.

 

Mink og mårhund
Mink og mårhund er invasive arter, der må reguleres hele året.

Ser du mink eller mårhund, skal du informere Herlev Kommune på rotter@herlev.dk. Husk at oplyse dit telefonnummer i din e-mail.

Duer og måger trives i byer og kan let blive til gene, når de optræder i store antal.

Herlev Kommune bekæmper ikke fugle. Du kan hyre et privat firma, der bekæmper skadedyr, til at komme og regulere fuglene. Som udgangspunkt vil der være tale om forebyggende løsninger, som typisk også vil få de nuværende fugle til at søge væk. Skal fuglene indfanges og aflives, kræver det en dispensation fra Miljøstyrelsen.

I særlige tilfælde, hvor fuglene giver anledning til sundhedsfare pga. uhygiejniske forhold, kan Herlev Kommune udstede påbud til grundejer om at få reguleret forholdene.

I ynglesæsonen kan man opleve at nogle fugle bliver aggressive. Dette skyldes typisk at de har unger i nærheden, som er på jorden, men som endnu ikke er flyveklar. Du skal blot gå i en bue udenom.

Når fuglene ligger på rede, er fugle, såvel som rede fredede, så længe der er æg eller unger i reden.

Er du generet af en nabos hold af fugle, kan du kontakte Herlev Kommune.

Vi opfordrer til, at du først selv tager kontakt til din nabo og forsøger at finde en løsning på problemet. Kommunens erfaring er, at konflikter nemt optrappes, når vi indblandes. Hvis I ikke kan løse problemet selv, er du velkommen til at kontakte kommunen.

Bier

Oplever du gener med sværmende bier, kan du kontakte Dansk Biavlerforening, der kan være behjælpelige med gode råd. Problemet løses ofte ved at indfange og flytte dronningen, men dette skal du overlade til erfarne folk.

Skyldes problemet en nabos bihold, kan du kontakte Herlev Kommune.

Vi opfordrer til, at du først selv tager kontakt til din nabo og forsøger at finde en løsning på problemet. Kommunens erfaring er, at konflikter nemt optrappes, når vi indblandes. Hvis I ikke kan løse problemet selv, er du velkommen til at kontakte kommunen.

 

Hvepse

Har du problemer med hvepsebo, kan du hyre et privat firma, der bekæmper skadedyr, til at fjerne hvepseboet.

 

Væggelus og kakerlakker

Væggelus og kakerlakker er typisk noget man får ind i hjemmet udefra, f.eks. når du har været på ferie. De kan være meget svære at bekæmpe, og spreder sig let til andre boliger. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt hyrer et privat firma til at bekæmpe skadedyrene. Bor du i lejlighedskompleks, skal der også bekæmpes i lejlighederne rundt om den lejlighed, hvor de er opdaget. Udgifterne til dette tilfalder som udgangspunkt grundejer / boligforeningen. Bor du i boligforening, bør du derfor kontakte din vicevært eller udlejer.

I særlige tilfælde, hvor insekter giver anledning til sundhedsfare pga. uhygiejniske forhold, kan Herlev Kommune udstede påbud til grundejer om at få reguleret forholdene.

 

Andre insekter

Mange kan opleve at få møl, myrer og andre insekter i hjemmet. I de fleste tilfælde kan man komme dem til livs med gifte fra håndkøb og grundig rengøring. Især skal alle sprækker støvsuges og støvsugerposen forsegles, inden den smides ud. Rengøringen skal gentages flere gange, for at være sikker på at alle æg er væk. Har du voldsomme problemer, kan du hyre et privat firma, der bekæmper skadedyr, til at komme af med skadedyrene. Dette betaler du selv.

I særlige tilfælde, hvor insekterne giver anledning til sundhedsfare pga. uhygiejniske forhold, kan Herlev Kommune udstede påbud til grundejer om at få reguleret forholdene.

Har du spørgsmål om skadedyr, er du velkommen til at kontakte Center for Teknik og Miljø på tm@herlev.dk eller 44 52 64 00.

Rotter og andre dyr

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44526400
rotter@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00