Er du generet af støj, røg eller andet?

Læs mere her, hvis du er generet af støj eller røg fra dine naboer.

Herlev Kommune opfordrer altid til, at du selv tager kontakt til dem der støjer eller støver. I langt de fleste tilfælde kan problemer løses ved at tale sammen. Hvis problemet fortsætter, kan Herlev Kommune i nogle tilfælde gribe ind via lovgivningen.

Kommunen kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner.

Her henvises til Københavns Vestegns Politi

Klager over haveredskaber, værktøj og lignende bør rettes til grundejer- eller boligforeningen.

Foreninger har ofte regler for i hvilke tidsrum, det er tilladt at bruge støjende redskaber.

I ekstreme tilfælde, f.eks. brug af motorsav om aftenen eller natten, bør politiet kontaktes, da det er en overtrædelse af politivedtægten.

Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end nødvendigt - og højst i 1 minut.

Lader du motoren gå i tomgang i mere end et minut, risikerer du en bøde på 500 kr.

Overtrædelse af tomgangsregulativet anmeldes til Politiet.

Ved bygge- og anlægsarbejde i Herlev Kommune skal en række regler overholdes, se:
Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter

Her står blandt andet, at den almindelige arbejdstid i Herlev Kommune er: 

  • Mandag-fredag: 7-18 
  • Lørdag: 7-14

Hvis forskriften ikke kan overholdes, skal du kontakte Herlev Kommune.

Hvis røgen fra en brændeovn er mørk og lugter, kan det skyldes, at der bliver tændt forkert op i brændeovnen eller der fyres med vådt brænde.

Er du generet af røg fra en brændeovn, opfordrer og anbefaler Herlev Kommune, at du i første omgang selv kontakter ejeren af brændeovnen. I langt de fleste tilfælde, kan problemer løses ved at tale sammen.  

Husk at ejeren sikkert ønsker en korrekt optænding og afbrænding, men blot har været uopmærksom. Henvis gerne ejeren til Herlev Kommunes hjemmeside om brændeovne for små tips, der gør en forskel.

Er problemet tilbagevendende, så indsendt klage til Herlev Kommune. Så kontakter vi ejeren af brændeovnen.

Borgere og grundejere må på egne arealer afbrænde:

  • små mængder rent, tørt brænde på særligt indrettede bålpladser
  • haveaffald Sankt Hans aften.

Krav til støjniveauet fra varmepumper findes i Bygningsreglementet.

Ved væsentlige støjgener kan Herlev Kommune desuden kræve, at støjen fra varmepumpen skal nedbringes. Dette kan fx gøres ved støjreducerende foranstaltninger såsom afskærmning, isolering eller lignende. Hvis disse foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, kan det blive nødvendigt at flytte anlægget.

Er du generet af støj fra naboens varmepumpe, anbefaler Herlev Kommune, at du i første omgang selv kontakter ejeren af varmepumpen omkring problemet.

Hvis dialogen med naboen ikke fører til en løsning, så kontakt Herlev Kommune. Vi undersøger gerne om anlægget lever op til de gældende krav eller har behov for støjdæmpning.

Kontakt

Miljøteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44526453
miljo@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00