Parker og grønne områder

Få inspiration til at opleve Herlevs natur og parker. Mulighederne spænder vidt, lige fra parker til vild natur.

På kortet kan du danne dig et overblik over parker og grønne områder i Herlev. Du kan zoome ind i kortet og se inventar, græsarealer, beplantninger mv. På denne side kan du læse om parkerne i Herlev. Tryk på navn for park og få mere information.

 
 

Byparken ligger centralt i Herlev ved Hjulmandens Hus, Herlev Kirke og Herlev gågade. Parken er anlagt traditionelt som opholds-og spadserepark, hvor der er mulighed for at nyde synet af flotte staudebede, store gamle træer samt gadekæret med ænder.

Byparken er også i centrum under den tilbagevendende begivenhed Herlev Festuge, hvor der både er aktiviteter og koncerter for forskellige aldersgrupper.

Den Grønne Akse er en grøn korridor for gående og cyklister, som ligger mellem Dildhaven og Kildegårdskolen Vest. I ’Aksen’ er der både træer, buske og løgplanter, som er med til at give oplevelsen af en park, når man er på farten.

Den rummer flere hestekastanjetræer og er derfor oplagt til udflugt om efteråret, når man skal på jagt efter kastanjer.

Egelunden er beliggende i det nordlige Herlev og består af tre ellipseformede rum, dannet af beplantninger.

Parken danner ramme om opholds- og grillplads med bordbænkesæt, samt plads til boldspil og leg.

Elverparken er Herlev Kommunes næststørste park og fik i 2000 tildelt Friluftsrådets pris ”Byens Grønne Blad”, fordi parken var vel vedligeholdt og indeholdt en stor variation af træer og buske.

I Elverparken er der mulighed for boldspil. Derudover findes der et amfiteater, hvor der bliver afholdt forskellige arrangementer, blandt andet julemarked og Sankt Hans.

Parken er opdelt i to dele - den nordlige del, som blev anlagt i 1950´erne og den sydlige del, som førhen var en grusgrav, blev anlagt i 1960’erne.

Den sydlige del af parken er sidenhen blevet omlagt tre gange som følge af stigende grundvandsstand i området. I 2015 blev den sidste omlægning tilrettelagt med borgernes input, som ønskede mere vild natur i parken.

Dette ønske blev blandt andet efterkommet ved at flytte 2000m3 jord og omforme terrænet for at skabe plads til det stigende grundvand, så det kunne udvikle sig til en ny sø med hævet sti langs kanten. Et andet element, der understøtter borgernes ønske er regnvandsbedet, som blev etableret ved parkeringspladsen, der både giver mere natur og samtidig aflaster kloaknettet.

Læs mere om Elverparken i Vild Med Vilje.

Gammelgårdsparken danner en frodig og klar arkitektonisk ramme om Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter. Parken består af flere landskabelige haverum, blandt andet med en udendørs scene samt petanquebane og flere staudebede i forskellige dele af parken.

Udover den klassiske park er der også en musiklegeplads, som hedder Musikparken, hvor der er mulighed for at lege og spille med musikinstrumenter udenfor. Du kan læse mere om Musikparken på Gammelgaard.dk

Grønningen er en naturpræget park, som ligger i tilknytning til Sømosen. Størstedelen af Sømosen ligger i Ballerup Kommune. Området er delvist fredet og byder på mange naturoplevelser gennem et meget varieret fugleliv. Der er opsat bænke i parken og der er græstier med mulighed for at spadsere rundt om Sømosen.

Hanevangsparken ligger i det nordlige Herlev mellem Hanevangskvarteret, Sortemosevej og Kringholmen.

Her finder I den ene af kommunens to offentlige legepladser, som er udformet i samarbejde med beboerrepræsentanter. Legepladsen indeholder både basket bane, gynge, svævebane, armgangs-og balanceredskaber. Derudover er der bord- og bænkesæt i parken.

I vinterperioden er den skrånende græsplæne en populær kælke-destination.

Hjortespringkilen er et fredet og enestående naturområde i Herlev. Her kan du opleve forskellig natur i form af Smør- og Fedtmosen, samt skovkrat og flere søer med dyreliv.

Derudover byder området på økologisk dyrkede marker, som forpagtes til den socialøkonomiske virksomhed Grantoftegaard. Du møder derudover dyr der græsser samt åbne vidder, stier gennem landskabet og en meget varieret urteflora.

Herlev Kommunes Naturcenter Kildegården er også placeret her og bliver flittigt besøgt af kommunens børnehaver og skoler, som får mere viden om naturen.

Københavns Kommunes gamle planteskole lå tidligere her i Hjortespringskilen og er nu blevet til Herlevs egen arboret, Træbanken. Her er en samling af danske træer og buske med informationsskilte om den enkelte art. Der er derfor rig mulighed for at gå på opdagelse og lære mere om danske træer og buske.

Hjortespringkilen kan opleves til fods, på cykel og ikke mindst på hesteryg (hvis I har egen hest). Ønsker du at sove under åben himmel, er der også mulighed for det. I Træbanken er der shelter med plads til otte personer. Der er både rindende vand ved shelteret og Holmeengen.

Ved overnatning i shelter skal der reserveres plads i forvejen hos Kultur og Fritid ved e-mail: kulturogfritid@herlev.dk. Angiv navn, adresse, email, telefonnummer og dato for overnatning. Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse på din booking eller få besked, hvis shelteren er optaget.

Hvis I gerne vil ride i området, så følg linket, hvor der findes et kort over ridestier samt regler for færdsel: Kort over ridestier og regler.

Hospitalsparken er Herlevs største park og er placeret, som navnet antyder, tæt på Herlev Hospital. Parken er med sine frodige skovplantninger og sø meget naturpræget. For at øge biodiversiteten er der områder, hvor der kun slås græs en gang årligt. Der er opsat bordbænke-sæt flere steder i parken og i 2018 anlagde foreningen SAM-park i Elverparken med støtte fra Herlev Bladets fond, en legeplads med naturmaterialer.

Lidsømosen er et naturområde midt mellem boligforeningen Hjortegården og parcelhuskvarteret øst for. Området indeholder en sø, der fungerer som forsinkelsesbassin for regnvand og derfor ejes området af HOFOR.

Der er sti rundt om Lidsøparkens sø, som bruges flittigt af hundeluftere.

Lidsøparken giver mange naturoplevelser året rundt til de mange borgere, som har bolig meget tæt på Lidsøparken.

Kagsengen er et naturpræget område, der ligger i tilknytning til Kagsmosen, som er placeret i Københavns Kommune. Der er rekreative gangstier, som fx en grussti langs Kagsmosen som forbinder området med Kagsmosen og Vestvolden. Der er desuden regionale cykelstier, som går gennem Kagsengen.

I 2013 blev der anlagt et underjordisk spildevandsbassin og den overskydende jord blev brugt til at anlægge en bakke, som blev navngivet vulkanen. Her er det muligt at kælke om vinteren.

I 2022 deltog Herlev Kommune i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune.

Se kortet over indsatserne og læs mere om projektet VILD Herlev

Kontakt

Grønne Områder

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44 52 64 04
gronneomrader@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00