Grundvandsbeskyttelse

Det er vigtigt, at vi alle sammen passer på vores grundvand, så vi sikrer rent drikkevand for fremtiden.

Herlev Kommune har derfor udarbejdet en indsatsplan, som skal være med til at beskytte grundvandsressourcen og dermed vores drikkevand. I planens indsatskatalog kan du læse om de konkrete indsatser, som Herlev Kommune vil udføre for at beskytte grundvandet.

Se Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herlev Kommune 2020-2029

 

Miljøvurdering
Herlev Kommune har efter Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, foretaget en vurdering af, at indsatsplanen udelukkende har en positiv indvirkning på miljøet på baggrund af en miljøscreening. Du kan læse miljøscreeningen her. Herlev Kommune konkluderer, at indsatsplanen dermed er undtaget fra kravet om miljøvurdering jf. lovens § 10. Miljøscreeningen har været i offentlig høring fra den 12. december til og med den 6. februar 2020 (8 uger).

Kontakt

Miljøteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44526453
miljo@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00