Høns og andre dyrehold

Herlev Kommune har regler for indretning og drift af hønse- og dyrehold.

I Herlev Kommune er det tilladt at holde 10 høns samt 10 kyllinger indenfor byzonen, hvor der ikke i forvejen er fastsat regulerende bestemmelser i tinglyste deklarationer eller byvedtægter og lokalplaner. Det er ikke længere tilladt, at holde haner i Herlev Kommune.

Hønse- og dyrehold må ikke give anledning til væsentlige støj- og lugtgener, derfor bør man altid orientere sine naboer om etablering af et hønse- eller dyrehold og følge reglerne i Herlev Kommune.

Hønse- og dyrehold må ikke give anledning til rottetilhold og skal rottesikres bedst muligt.

Læs mere om reglerne om indretning og drift af hønse- og dyrehold i Herlev Kommunes forskrift for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Her er beskrevet alle krav til hønse- og dyrehold i Herlev Kommune.

 

Vær opmærksom på at forskriften er revideret i 2019 og nu omhandler alle ikke-erhvervsmæssige dyrehold.

Man kan aldrig rottesikre sit hønse- eller dyrehold 100 %, men der er mange ting man kan gøre, for at mindske risikoen mest muligt.

Indretning

  • Sørg for at indhegningen er lukket med volierenet på alle sider og låger. Nettet bør maksimalt have en maskestørrelse på 1,5x1,5 cm, da en voksen rotte kan komme ind ad et hul på 2 cm.
  • Sørg for at indhegningen også er overdækket med volierenet. Rotten er en dygtig klatrer, og kommer let op ad hegnet, eller et nærliggende træ.
  • Sørg for at indhegningen enten har et fast fundament, eller at der graves skiferplader ned i en dybde af 60 cm (gerne dybere), hele vejen rundt i kanten af indhegningen. Rotten er nemlig en eminent graver.
  • Hæv hønsehuset fra jorden, så det bliver mere besværligt for rotten at komme ind, når huset er lukket. Dette gælder naturligvis også for huse til andre dyr, f.eks. kaniner.
  • Opbevar foderet i en lukket beholder.

Drift

  • Undlad at lægge foder i større mængder. Sørg i stedet for at fodre dyrene to gange om dagen, og ikke mere end de kan spise på en time. Når de har vænnet sig til dette, skal de nok sørge for at spise rigeligt de to gange.
  • Undlad at fodre når det er mørkt. Det er nemlig her rotterne er mest aktive.
  • Undlad at lægge foderet direkte på jorden. Få i stedet en foderdispenser der kan hænge frit.
  • Undlad at lade dyrene færdes frit i haven. Hvis dyrene færdes frit i haven, bør du fjerne foderet i indhegningen, mens lågen står åben.
  • Fjern gødningen med det samme, du har ryddet op i indhegning og hus. Hvis du komposterer, bør dette foregå i en rottesikker beholder.

Du kan se en video om rottesikring af hønsehold på rotteangreb.dk.

Hvis du vil høre mere om rottesikring, kan du kontakte Center for Teknik og Miljø på rotter@herlev.dk eller 44 52 64 00.

Vi anbefaler altid, at du prøver at tale med din nabo om problemet. I langt de fleste tilfælde, kan du og din nabo løse problemet sammen.

Hvis du stadig er generet efter at have talt med din nabo, kan du kontakte Center for Teknik og Miljø på tm@herlev.dk

Giver fugleholdet anledning til sundhedsfare, pga. uhygiejniske forhold, kan Herlev Kommune påbyde fugleholdets ejer, at få udbedret forholdene.

Kontakt

Miljøteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44526453
miljo@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00