PFAS

PFAS er fundet i jord og grundvand, men du kan trygt drikke vandet fra vandhanen

Mistanke om forurenede grunde

Danmarks Radio bragte den 18. januar 2023 en nyhed om, at private parceller muligvis kan være i risiko for at være forurenet med PFAS.

Herlev Kommune er meget opmærksom på problematikken om forurening med PFAS-stoffer og følger udviklingen tæt.

Det er dog vigtigt at understrege, at lokaliteterne i DR’s opgørelse er steder, hvor der ud fra en generel viden om aktiviteter knyttet til forskellige brancher, kan være brugt PFAS – det er ikke steder, hvor der er konkret viden om brug af PFAS, eller hvor der er konstateret forurening.

 

Du kan godt drikke vandet fra hanen

Drikkevandet i Herlev Kommune leveres overvejende af HOFOR. Enkelte ejendomme i den nordlige del af kommunen modtager drikkevand fra andre forsyningsselskabers vandværker.

Vandværkerne kontrollerer løbende drikkevandet for en række forurenende stoffer, herunder PFAS-stoffer.

På flere af HOFOR’s vandværker er der fundet PFAS-stoffer i drikkevandet, men indholdet overholder de gældende kvalitetskrav for PFAS. På vandværker uden fund af PFAS kontrolleres vandet for PFAS to gange årligt. På vandværker med fund af PFAS varierer kontrolfrekvensen fra en gang per uge til en gang per måned.

HOFOR kontrollerer også drikkevandet for PFAS i ledningsnettet i Herlev Kommune to gange årligt (ved forbrugernes vandhaner). Kommunen fører tilsyn med, at drikkevandet overholder kvalitetskravene.

Du kan derfor trygt drikke vandet fra vandhanen.

 

Region Hovedstaden står for opsporing af jord- og grundvandsforurening

Det er Regionerne, der står for opsporing og kortlægning af forurening i jord og grundvand, og det er også regionernes data, der ligger til grund for nyheden på DR.

Som borger kan man slå sin adresse op på Region Hovedstadens hjemmeside, og se om der er registreret forurening på grunden.

Du kan også kontakte Region Hovedstaden på tlf. tlf. 38 66 50 00 og få oplyst, hvilke informationer de har på grunden.

 

Fund af PFOS i Smørmosen

I maj 2022 blev der i søvandet i Smørmosen fundet koncentrationer af PFOS, der lå over grænseværdien for overfladevand.

Herlev Kommune anbefaler derfor, at du ikke spiser fisk fra søen, og begrænser din hunds indtag af søvandet.

Der er ligeledes fundet PFOS i Mølleåsystemet, som omfatter Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. Kilden til forurening er ved at blive opsporet.

PFAS er en forkortelse for perfluorerede alkylsyrer og er en samlet betegnelse for en stor gruppe fluorholdige stoffer, herunder PFOS.

Stofferne er fremstillet industrielt og nedbrydes ikke i naturen. Nogle af stofferne er kendt som værende kræftfremkaldende.

PFOS kan påvirke reproduktionen og er mistænkt for at være hormon- og immunforstyrrende.

Du kan læse mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside om PFAS.

Kontakt

Miljøteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
44526453
miljo@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00
Kontakt

Team Vand og Natur

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00