Aktuelle projekter i grønne områder

Foto af køer i Lindholmfolden

Her kan du se de aktuelle projekter for etablering og udvikling af grønne områder i Herlev

Store popler ved legepladsen ved Kildegårdsskolen Vest skal fældes af sikkerhedsmæssige årsager

Træerne fældes pga. alder. Træerne er så gamle. at de gradvis sygner hen, og store grene i kronerne knækker af i stor højde. 

Træerne udgør derfor en sikkerhedsrisiko for børn og voksne i skolegården.

Træerne fældes i ca 1 m. højde, så stubbene kan fungere som levested for insekter mv. og til efteråret plantes nye træer til erstatning for de gamle træer.

I efteråret 2023 etableres tre nye folde i Hjortespringkilen. I foldene vil dyr gennem deres afgræsning og færden bidrage til at fremme naturoplevelser og biodiversiteten i området.

Foldene kommer til at ligge ved Fedtmosen, Smørmosen og Lindholm, og deres placeringer ses på nedenstående kort.

Forpagtningen af foldene har været udbudt, og der er indgået aftaler om dyreafgræsning. Fedtmosefolde og Smørmosefolden skal afgræsses med Galloway-kvæg fra Grantoftegård i Ballerup. Lindholdfolden skal afgræsses på skift af kvæg, heste, får og grise fra privat dyreholder med adresse på Tibbevangen.

Opsætningen af hegn og læskure er også udbudt. Denne kontrakt er vundet af PODA-hegn

I begge udbud er det tillagt stor betydning, at adgangen til foldene bliver let for alle, der ønsker at opleve naturen i området til fods. Der kommer 4-6 køer i Fedtmosefolden og ca 2 køer i Smørmosefolden. Lindholmfolden bliver kun afgræsset periodevis af køer, heste, grise og får. Når der ikke er dyr på folden ved Lindholm, vil lågerne stå åbne.

Omkring alle 3 folde er etablerede stier rundt om foldenes hegn, så der er også mulighed for at færdes i områderne uden nødvendigvis at gå ind i foldene. Billedet viser udbredelsen og placeringen af de tre folde i Hjortespringkilen i det nordlige Herlev.

Et anlægsprojekt med at plante flere træer og buske i Herlev Kommune er gået i gang.

Træplantningsprojektet sker i Den Grønne Akse, hvor vi planter mere end 1.000 nye træer og buske for at tilføre området flere oplevelsesmuligheder og øge biodiversiteten lokalt. Området omfatter de grønne friarealer mellem Dildhaven, Hjortespringcenteret og Kildegårdsskolen Vest. 

Den Grønne Akse er en meget anvendt cykel- og gangsti, og arealerne udgør et lokalt parkområde. Med etableringen af den nye og varierede beplantning øger vi både nytte- og brugsværdien for nærområdets beboere, de kommende brugere af Rådhus Hjortespring og skolens elever. 

I træplantningsprojektet anvendes der forskellige plantearter, der hovedsageligt er hjemmehørende, og hvor en del bærer frugt eller bær, til gavn og nytte for både forbipasserende og dyrelivet. Vi sår også frø i dele af græsarealet, der skal pryde med vilde blomster sommeren igennem. Frøene stammer fra plantearter, som du kender fra den vilde danske natur. I foråret vil du fremover se påskeliljer og krokus blomstre. 

Anlægsprojektet starter i december og varer frem til november 2023.

 

Senest opdateret 05-07-2023

Grønne Områder - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 64 04
gronneomrader@herlev.dk

 
Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00