Klima

Klimaforandringer er en global udfordring, men mange af løsningerne er helt lokale. Derfor har Herlev Kommune lavet en klimahandleplan, som beskriver, hvordan vi skal blive en CO2-neutral kommune.

Klimahandleplanen reducerer gradvist Herlevs CO2-udslip indtil vi er helt klimaneutrale i 2050. 

Herlev vil gå længere end det nationale danske mål. Herlevs reduktionsmål:

  • Mindst 60 procent CO2-reduktion i 2025.
  • Mindst 80 procent CO2-reduktion i 2030.
  • CO2-neutralitet i senest 2050.

Planen sætter også krav til en udvikling i Herlev, som gør byen klimarobust, så vi kan modstå fremtidens tørker og skybrud.

Du kan også gøre en forskel 

Mange af de valg vi tager i dagligdagen, kan også gøre en stor forskel for klimaet. Derfor har vi samlet en række gode råd til, hvad du selv kan gøre.

Grøn energi

Elforbrug og opvarmning af boliger står for en stor del af Herlevs CO2-udledning. Derfor gør det en forskel, hvilken energiform du vælger:

Bæredygtig mobilitet

Grønt forbrug

Se filmen om Herlev Kommunes klimahandleplan

Kontakt

Grøn Omstilling og Erhverv

Har du spørgsmål kan du kontakte Grøn Omstilling og Erhverv på groen@herlev.dk