Oplysning om Herlev Kommunes behandling af personoplysninger - til foreninger og frivillige

Læs her hvordan vi behandler dine data.

For at kunne kommunikere med foreninger og frivillige i Herlev Kommune, herunder sende information om tilskud, lokalebooking- og sæsonfordeling, ansøgningsfrister, kursustilbud, tilmelding og invitationer til arrangementer, PR-muligheder og anden information der kan være relevant for jer som forening eller frivillig, behandler Herlev Kommune jeres personoplysninger. Dette har vi som dataansvarlige pligt til at oplyse om. Vi behandler følgende oplysninger: navn, mailadresse, telefonnummer og adresse på kontaktpersoner i foreningerne. Når du tilmelder dig et arrangement, behandler vi kun de oplysninger, du selv indtaster i det elektroniske tilmeldingsskema. 

Vi videregiver ikke jeres personoplysninger. Behandlingen sker med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e, folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten. Vi gemmer jeres oplysninger så længe de er nødvendige for vores opgavevaretagelse, hvorefter oplysningerne slettes.

Rettigheder og klageadgang

Hvis I er utilfredse med kommunens behandling af jeres personoplysninger, er I velkomne til at klage over behandlingen. Klagen kan indgives skriftligt, mundtligt eller telefonisk til Herlev Kommune. I kan også klage direkte til Datatilsynet.

I kan læse mere om jeres rettigheder og se kontaktoplysninger på Herlev Kommunes DPO her.