Køb af sommerferieaktiviteter - sådan behandler vi dine data

Herlev Kommune har, ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 13, pligt til at oplyse dig om at vi behandler og opbevarer dine data, når du køber sommerferieaktiviteter. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Herlev Kommune.

 

Hvilke oplysninger om dig registreres?

De personoplysninger, som Herlev Kommune registrerer om dig når du køber sommerferieaktiviteter, er kun de mest nødvendige og omfatter barnets navn, alder, skole og klassetrin, kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse) på forældre og/eller værge samt betalingsoplysninger.

 

Til hvilket formål registreres oplysningerne

Herlev Kommune registrerer dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding til sommerferieaktiviteter, og evt. sende dig vigtig information om din deltagelse i sommerferieaktiviteterne f.eks. hvis en aktivitet aflyses, flyttes til anden lokation, tidspunkt o. lign. Du vil ikke modtage uopfordrede henvendelser fra os, såsom markedsføring og nyhedsbreve.

 

Opbevaring og sletning af personlige data

Du har til enhver tid mulighed for at anmode Herlev Kommune om at få slettet alle dine personlige oplysninger. Men det skal understreges, at dette kun kan ske, såfremt der ikke er forhold hos Herlev Kommune, som bevirker, at data skal bibeholdes. Dine tilmeldinger, og dermed de oplysninger du giver os i forbindelse med tilmeldingen, skal arkiveres. Det betyder, at oplysningerne gemmes i kommunens arkiveringssystem i op til 5 år. I tilmeldingssystemet (Place2book) anonymiseres alle oplysninger ved årets udgang.

Vi videregiver oplysninger om barnets navn og alder samt kontaktoplysninger på forældre og/eller værge til vores samarbejdspartnere, i dette tilfælde foreninger, kulturinstitutioner og andre parter der står for aktiviteterne. Vi videregiver udelukkende oplysninger med det formål at din deltagelse på aktiviteten kan gennemføres og så vores samarbejdspartnere kan komme i kontakt med dig, hvis noget uforudset skulle opstå før eller under selve aktiviteten.

 

Dine rettigheder i forbindelse med behandlingen

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig (indsigtsret i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15). Du har ret til at få rettet/slettet oplysninger om dig, som er urigtige (databeskyttelsesforordningens artikel 16 og 17).

Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

 

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til eller er utilfreds med, hvordan kommunen behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

  • Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker post: Direkte link for borgere
  • Hvis du ikke har Nem-ID kan databeskyttelsesrådgiveren kontaktes på dpo-d@htk.dk eller tlf. 23 99 05 19. (Du bør ikke sende personfølsomme oplysninger via mail, da det ikke er sikker post).

 

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Herlev Kommune. Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.