Områdeinstitutionen Dildhaven

Områdeinstitutionen Dildhaven er en døgninstitution for unge i alderen 13-18 år.

Områdeinstitutionen Dildhaven er en døgninstitution for unge i alderen 13-18 år, og i særlige tilfælde kan den unge blive boende indtil det 23. år.

Her bor unge som har brug for en tryg hverdag med kompetente pædagoger omkring sig.

Dildhaven råder over 11 pladser.

Visitationen foregår via Børne-, Unge- og Familierådgivningen.

 

 

Dildhaven

23 48 83 15