Uddannelsesvejledning

Læs om uddannelsesvejledning, uddannelsesmuligheder og uddannelsesvejledere

Som ung i Herlev har du mange valgmuligheder inden for uddannelse. Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå, kan vi hjælpe dig videre.

Måske skal du i gang med en ungdomsuddannelse, men er i tvivl om hvilken. Måske er du ikke helt klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse endnu, men har brug for vejledning til, hvad du så skal gøre. Måske er du droppet ud af din ungdomsuddannelse og skal i gang med en ny ungdomsuddannelse eller noget helt andet. Måske har du afsluttet et grundforløb på en erhvervsuddannelse uden at finde en læreplads.

Vi er klar til at rådgive dig i forhold til din specifikke situation, og vi kan vejlede dig om uddannelsesvalg. Vi kan også hjælpe dig med at søge læreplads og har også i nogle situationer mulighed for at sende dit CV videre til vores partnerskabsaftaler med DI Byggeri, Dansk Metal samt inden for de grønne uddannelser. I Herlev søgte 16,4 procent en erhvervsuddannelse og 69,5 en gymnasial uddannelse i 2024. Forvaltningen lægger op til, at målet er, at søgningen til de gymnasiale uddannelser vil ligge på 70 procent i 2025, samt at søgningen til erhvervsuddannelserne vil stige til 20 procent i 2025. Måltallene besluttes endelig på møde i Børne- og Uddannelsesudvalget d. 18.juni 2024.

Måltal for søgning til erhvervs- og gymnasiale uddannelser
Alle kommuner er forpligtet til at udarbejde lokale måltal for søgningen fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne samt de gymnasiale uddannelser. 

Alle unge, der afslutter grundskolen, skal have en uddannelsesplan. Det vil sige en plan for den unges videre uddannelsesforløb. Hvis den unge går direkte fra grundskolen og videre på en ungdomsuddannelse har den unge automatisk en uddannelsesplan. Unge som ikke går direkte videre i uddannelsessystemet vil få hjælp af den kommunale ungeindsats til komme i uddannelse eller job. Uddannelsesplanen følger den unge, indtil den unge er fyldt 25 år eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

 

Uddannelsesvejledningen i folkeskolerne og for unge op til 30 år er pr. 1. august 2019 overgået til Herlev Kommune. Det kommunale fællesskab UU-Nord, som tidligere har varetaget uddannelsesvejledningen i Herlev, er som følge af ny lovgivning på området for uddannelsesvejledning blevet opløst pr. 1. august 2019. Har du haft en sag hos UU-Nord, er den overgået til Herlev Kommune. Har du spørgsmål omkring uddannelsesvejledningen, er du velkommen til at sende en mail til kui@herlev.dk

 

I Herlev Kommune er der fem uddannelsesvejledere, som kan rådgive dig omkring valg af uddannelse. Hver torsdag mellem kl. 15-17 er der åben vejledning, hvor du kan komme forbi til en snak om uddannelse. Det anbefales, at man ringer og laver en aftale forud.

Du kan kontakte vores uddannelsesvejledere via følgende telefonnumre:

Helge: tlf. 51 39 32 06

Rikke: tlf. 21 83 92 54

Maria: tlf. 21 83 92 50

Ella: tlf. 51 39 32 12

Katrine: tlf. 23 11 78 18

 

Ungeindsats

Til åben vejledning kan du hver torsdag fra klokken 15-17 på Rådhus Hjortespring få rådgivning om ungdomsuddannelse.

Dildhaven 43
2730 Herlev
Tlf. 51 15 21 27
kui@herlev.dk

 
Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-17
Fredag 9-14