Uddannelse til unge

Læs om uddannelsesvejledning, uddannelsesmuligheder og uddannelsesvejledere

Som ung i Herlev har du mange valgmuligheder inden for uddannelse. Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå, kan vi hjælpe dig videre.

Måske skal du i gang med en ungdomsuddannelse, men er i tvivl om hvilken. Måske er du ikke helt klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse endnu, men har brug for vejledning til, hvad du så skal gøre. Måske er du droppet ud af din ungdomsuddannelse og skal i gang med en ny ungdomsuddannelse eller noget helt andet. Måske har du afsluttet et grundforløb på en erhvervsuddannelse uden at finde en læreplads.

Vi er klar til at rådgive dig i forhold til din specifikke situation, og vi kan vejlede dig om uddannelsesvalg. Vi kan også hjælpe dig med at søge læreplads og har også i nogle situationer mulighed for at sende dit CV videre til vores partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri, Dansk Metal samt inden for de grønne uddannelser.

Måltal for søgning til erhvervs- og gymnasiale uddannelser
Alle kommuner er forpligtet til at udarbejde lokale måltal for søgningen fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne samt de gymnasiale uddannelser. I Herlev søgte 16,6 procent en erhvervsuddannelse og 70,1 en gymnasial uddannelse i 2023. Målet er, at søgningen til de gymnasiale uddannelser vil ligge på 70 procent i 2024, samt at søgningen til erhvervsuddannelserne vil stige til 25 procent i 2024. 

Alle unge under 30 år, som ikke har en uddannelse og bliver ledige, skal have en uddannelsesplan – det kaldes et uddannelsespålæg. Målet er, at du får en uddannelse, for igennem en uddannelse kan du få mere viden, nye kompetencer og et nyt eller større netværk.

I uddannelsesplanen er der tre trin, du skal forholde dig til:

  • Du skal finde realistiske og relevante uddannelser, som du kan søge ind på, og du skal prioritere, hvilken uddannelse du ønsker mest, næstmest og så videre
  • Du skal søge optagelse på mindst én uddannelse
  • Du skal starte på en uddannelse og gennemføre den.

 

I planen tager vi sammen med dig højde for, hvis du har nogle problemstillinger, der gør, at du ikke kan starte i uddannelse med det samme.

Uddannelsesvejledningen i folkeskolerne og for unge op til 30 år er pr. 1. august 2019 overgået til Herlev Kommune. Det kommunale fællesskab UU-Nord, som tidligere har varetaget uddannelsesvejledningen i Herlev, er som følge af ny lovgivning på området for uddannelsesvejledning blevet opløst pr. 1. august 2019. Har du haft en sag hos UU-Nord, er den overgået til Herlev Kommune. Har du spørgsmål omkring uddannelsesvejledningen, er du velkommen til at sende en mail til kui@herlev.dk

 

I Saxbo er der fem uddannelsesvejledere, som kan rådgive dig omkring valg af uddannelse. Hver torsdag mellem kl. 15-17 er der åben vejledning, hvor du kan komme forbi til en snak om uddannelse. Det anbefales, at man ringer og laver en aftale forud.

Du kan kontakte vores uddannelsesvejledere via følgende telefonnumre:

Helge: tlf. 51 39 32 06

Rikke: tlf. 21 83 92 54

Maria: tlf. 21 83 92 50

Ella: tlf. 51 39 32 12

Benedikte: tlf. 23 11 78 18

Katrine er på barsel

Ungeindsats

Til åbne vejledning kan du hver torsdag fra klokken 15-17 på Rådhus Hjortespring få rådgivning om ungdomsuddannelse.

Dildhaven 43
2730 Herlev
Tlf. 51 15 21 27
kui@herlev.dk

 
Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-17
Fredag 9-14