Om SSP-samarbejdet

SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Læs mere om de indsatser SSP laver

Målet med samarbejdet er at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge op til 18 år.

SSP-indsatsen (Skole, Sociale myndigheder, Politi) er Herlev Kommunes kriminalitetsforebyggende indsats, som har fokus på at fremme trivslen blandt børn og unge i Herlev.

I SSP varetager vi mange forskelligartede opgaver, herunder forebyggende undervisning på skolerne og særlige indsatser i forhold til forældresamarbejde.

I SSP-teamet er vi fem medarbejdere og en leder, som har forskellige funktioner og forskellige faglige baggrunde. Vi kan derfor sætte ind omkring en bred vifte af problemstillinger.

I teamet arbejder vi med børn og unge under 18 år, som er vores hovedmålgruppe. Vi prioriterer tidlig forebyggelse højt og arbejder for at motivere de unge til selv at skabe forandring i deres eget liv.

I teamet varetager vi også opgaver relateret til børn og unge over 18 år, dvs. unge mennesker i overgangen til voksentilværelsen. I dialogen med de unge tager vi udgangspunkt i den enkelte unges egen motivation for forandring.

Vi kan inddrages i drøftelser af udfordringer hos børn og unge, som f.eks. har en bekymrende adfærd. Vi kan også give råd og vejledning om forebyggelse af misbrug og kriminalitet, herunder problemstillinger relateret til misbrug og kriminalitet.

I SSP udsender vi hvert år et SSP-katalog med undervisningstilbud til 3.-9. klassetrin. Emnerne kan være sociale medier og mobning, butikstyveri eller alkohol og stoffer. Undervisningen er bygget op, så eleverne bliver klædt på til at kunne tage kritisk stilling og reflektere over deres valg og handlemåder. Blandt andet bliver eleverne introduceret til begreberne flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser. På flere klassetrin suppleres undervisningen med forældrearrangementer.

I SSP har vi en opsøgende funktion, hvor målet er at være synlige i gadebilledet. Når vi er synlige i gadebilledet, kan vi nemlig nemmere skabe tillid blandt de unge og tryghed blandt borgerne. Vi deltager også ved byfester, klub- og foreningsfester, skolernes sidste skoledag og andre lokale arrangementer.

Når unge skal vælge – og gennemføre – en uddannelse, spiller det en stor rolle, hvorvidt de kan finde et fritidsjob og dermed få en indtægt. I SSP kan vi hjælpe med at finde fritidsjob til unge under 18 år.

Hvis du har spørgsmål omkring fritidsjob, kan du kontakte Bilal Turan på tlf. 21 81 19 14 eller på mail: Bilal.Turan@herlev.dk

I SSP-samarbejdet arbejder vi med forebyggelse på flere niveauer. Vi har en generel indsats målrettet alle børn og unge i Herlev, hvor vi gennem kampagner og undervisning i skolerne orienterer om bl.a. konsekvenserne af mobning, misbrug og kriminalitet. Vi har også specifikke indsatser målrettet børn og unge, der er på vej ud i kriminalitet eller misbrug.

I SSP-samarbejdet har vi et stort fokus på det enkelte barns eller den enkelte unges egne ressourcer og udviklingsmuligheder. I arbejdet med at støtte den enkeltes udvikling inddrager vi alle relevante voksne, både fra omgangskredsen og fagfolk. Vi prioriterer samarbejdet med forældre og familie højt og har blandt andet oprettet et forældrenetværk, som SSP understøtter med råd og vejledning.

Forældrenetværket er et tilbud til dig, som er bekymret for dit barn. Bekymringerne kan f.eks. dreje sig om højt fravær fra skolen, misbrug, barnets omgangskreds og/eller kriminalitet. I netværket kan du få sparring med andre forældre, som er i samme situation som dig selv. Læs mere om forældrenetværk.

Ser eller hører du noget, som gør dig bekymret for dit barns – eller andre unges – gøren og laden, kan du kontakte SSP. Læs mere om, hvordan vi håndterer din henvendelse om kriminalitet, og hvem du kan kontakte.

Åbent lokalråd er et forum, hvor kommune og politi samarbejder om at koordinere indsatser der forebygger og bekæmper kriminalitet. Borgere, bolig- og grundejerforeninger, erhvervsliv og foreningsliv har her mulighed for, at komme med input til lokalrådet og dermed være en del af løsningen på de udfordringer de oplever i lokalområdet.

Kontakt SSP

Det er muligt at kontakte SSP via følgende kontaktoplysninger:

 

Dildhaven 43
2730 Herlev
30 16 83 82
Azam.Aslani@herlev.dk