Forældrenetværk og kriminalitet

Forældrenetværket er et forum til dig, som er bekymret for dit barn omkring højt fravær fra skolen, misbrug, m.m.

Bekymringerne kan f.eks. dreje sig om højt fravær fra skolen, misbrug, barnets omgangskreds eller kriminalitet. I netværket kan du møde andre forældre i samme situation.

Forældrenetværket er til dig, der vil møde andre forældre, som går med nogle af de samme gode og mindre gode oplevelser, bekymringer eller udfordringer som dig. Bekymringerne kan handle om misbrug og kriminalitet, men de kan også handle om de venner, dit barn har, eller om dit barn pjækker fra skolen.

Du kan blive en del af netværket, hvis du har lyst til at møde andre forældre til en teenager, eller hvis dit barn er tilknyttet en sagsbehandler i Herlev Kommune.

Netværket er frivilligt at deltage i. Det er op til dig selv, hvor aktiv du selv ønsker at være.

Du er ikke forpligtet til at fortælle alt om din familie eller barn, hvis du ikke har lyst. Du sætter selv rammen.

Netværket er et fortroligt rum, hvor det er en vigtig forudsætning for at deltage, at man ikke går hjem og fortæller sit barn eller andre om, hvad der er blevet talt om i forældrenetværket.

De ansvarlige for forældrenetværket i Herlev er SSP. SSP står for samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi i Herlev Kommune.

SSP arbejder på gadeplan og står for det generelle forebyggende arbejde. SSP forsøger at bidrage til, at børn og unge i Herlev får de bedste forudsætninger for et godt voksenliv.

Læs mere om SSP

I SSP er vi af den overbevisning, at de bedste resultater skabes ved at arbejde helhedsorienteret. Det gør vi blandt andet ved at inddrage jer som forældre mest muligt.

Vi faciliterer forældrenetværksmøderne og bidrager med erfaringer og viden om, hvad der aktuelt sker blandt de unge i Herlev. Med mellemrum inviterer vi gæster med til møderne, der kan bidrage i forhold til nogle af de dilemmaer eller problemstillinger, der bliver rejst på møderne.

Møderne holdes hver måned, og hvert møde varer ca. 2 timer.

Har du spørgsmål til forældrenetværket, eller vil du gerne blive en del af netværket selv, er du velkommen til at kontakte Caroline Skou Nørgaard fra SSP. Caroline kan kontaktes på tlf. 2360 9561 eller mail.

 

Ser eller hører du noget, som gør dig bekymret for dit barns – eller andre unges – gøren og laden, kan du kontakte SSP.

Hvis du henvender dig til os med en mistanke om kriminalitet, vil din henvendelse som udgangspunkt blive behandlet fortroligt. Hvis vi deler vores viden med politiet, vil du blive orienteret herom. I SSP-samarbejdet tager Herlev Kommune sig af de sociale aspekter, mens politiet tager sig af eventuel kriminalitet.

Hvad enten du er ung, forælder eller erhvervsdrivende, kan du kontakte SSP, hvis du er bekymret.

Kontakt SSP på tlf. 30 16 83 82 eller på mail.

Kontakt SSP

Det er muligt at kontakte SSP via følgende kontaktoplysninger:

 

Dildhaven 43
2730 Herlev
30 16 83 82
Azam.Aslani@herlev.dk