FGU

FGU (den forberedende grunduddannelse) er en ny uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.

FGU henvender sig til dig, der er under 25 år, og som endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser.

Hvis du er bosiddende i Herlev Kommune og skal gå på FGU, vil du blive tilknyttet FGU Nord, som er beliggende i Ballerup og Gladsaxe. Du kan læse mere om FGU Nord her.

Hvis du vil høre mere om FGU, er du velkommen til at kontakte din uddannelsesvejleder.

Ungeindsats

Til åben vejledning kan du hver torsdag fra klokken 15-17 på Rådhus Hjortespring få rådgivning om ungdomsuddannelse.

Dildhaven 43
2730 Herlev
Tlf. 51 15 21 27
kui@herlev.dk

 
Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-17
Fredag 9-14