Demens

Læs her om dine muligheder for rådgivning, støtte og tilbud, hvis du har fået en demenssygdom eller er pårørende til en borger med demenssygdom.

Du kan få information, rådgivning og støtte hos demensvejlederne:

 • hvis du har fået stillet en demensdiagnose og bor i Herlev Kommune.
 • hvis du er pårørende til en borger med demens med bopæl i Herlev Kommune. 

Demensvejlederne kan vejlede om demenssygdommen, og om hvordan du og din pårørende bedst muligt kan leve hverdagslivet med demens tæt inde på livet. De kan også oplyse om kommunale og frivillige tilbud i kommunen, herunder mulighed for hjemmehjælp, aktivitetstilbud, aflastning og plejeboliger.

Råd og vejledning foregår i form af samtaler. Samtalerne vil primært foregå i dit hjem og bliver tilrettelagt individuelt.

Pårørendekursus

Forår og efterår tilbydes et kursus til pårørende, borgeren med demens skal have bopæl i Herlev Kommune, mens dennes pårørende gerne må bo i anden kommune.

Kurset består af 6 kursus gange, hvor emnerne bl.a. omhandler demenssygdomme, jura (fuldmagter, samtykke, værgemål mm.), hverdagslivet med demens, kommunikation med borgere med demens og at være pårørende.
Kurset afholdes på Aktivitetscenteret, Sennepshaven 2, 2730 Herlev kl. 16.30-19.30. Der vil blive serveret kaffe/te og en sandwich.

Efterår 2024:
Onsdag 25/9, Onsdag 9/10, Onsdag 23/10, Onsdag 6/11, Onsdag 20/11 og Onsdag 27/11

 

Kontakt:
Faglig demenskoordinator Stine E. Schiermer
24 59 29 95

Fysisk træning og kognitiv stimulationsterapi – hjernetræning på en sjov måde

Har du fået en demenssygdom i let til moderat grad, og kunne du tænke dig at træne din hjerne? Så har vi et nyt tilbud til dig, hvor du i en lille gruppe deltager i en særlig form for træning af hjernens funktioner (kognitiv stimulationsterapi) og fysisk træning. Vi lægger stor vægt på at få et hyggeligt socialt samvær, og at kurset bliver spændende og sjovt.

For at deltage skal du:

·      have en demenssygdom i let til moderat grad.

·      have lyst til at deltage.

·      kunne være sammen med andre i en gruppe (op til 8 deltagere og 2 medarbejdere).

·      prioritere at komme til alle kursus gangene.

Grundkurset varer 16 uger med 2 mødegange ugentligt i 1 - 2½ time hver gang og afholdes på Aktivitetscenteret, Sennepshaven 2, 2730 Herlev.

Vi starter med fysisk træning på hold i en lille times tid 2 gange om ugen de første 9 uger. Så udvider vi den fysiske træning de næste 7 uger med hjernetræning (kognitiv stimulationsterapi), sådan at vi starter hver gang med fysisk træning og efter en kort pause fortsætter vi med hjernetræning.

Efter grundkurset vil du blive tilbudt at fortsætte på et vedligeholdende kursus, hvis du stadig opfylder betingelserne for at deltage. Vedligeholdende kognitiv stimulationsterapi varer som udgangspunkt 24 gange men du kan fortsætte på dette hold, så længe du opfylder betingelserne for at deltage. På det vedligeholdende hold mødes vi kun én gang om ugen i 1½ time. Der kan søges om kørsel ved behov.

Kontakt:
Demensvejleder Mette Bitsch Sørensen (Syd)
21 19 33 77
Demensvejleder Anna Malling (Nord)
21 19 33 78
Faglig demenskoordinator Stine E. Schiermer
24 59 29 95

Fysisk træning – gå til fodbold i B1973

B1973 i Herlev tilbyder i samarbejde med DBU Sjælland og Herlev Kommune træning på fodboldholdet FC Demens. Træningen handler om at bevæge sig, mens vi har det sjovt og rart samtidig. Du kan deltage i træningen, uanset om du har gået til fodbold tidligere eller aldrig har prøvet det før.

Vi tager individuelle hensyn under træningen, og vi fokuserer meget på trivsel, glæde og tryghed både på banen og bagefter. FC Demens træner sammen med holdene FC Prostata og Fodbold for hjertet.

Vi mødes ved klubhuset og træner altid udendørs på adressen Elverhøjen 64, 2730 Herlev hver tirsdag kl. 15 – 16.15

Kom gerne til en prøvetime og få en snak med os.

Kontakt:
Jan Mogensen
20 32 52 01
Faglig demenskoordinator Stine Elisabeth Schiermer
24 59 29 95

Aktivitets- og samværstilbud på Aktivitetscenteret

Hvis du har en demenssygdom, kan vi tilbyde aktiviteter, socialt samvær og træning gennem forskellige tilbud for at vedligeholde dine kognitive (mentale), sociale og fysiske funktioner. 

Der er to forskellige typer af tilbud afhængig af dine ressourcer.

Aktivitetsgruppen

Hvis du har lyst og evne til at deltage i aktiviteter med andre borgere 

 • har en demenssygdom i let til moderat grad
 • kan rumme at være sammen med mange mennesker
 • kan orientere dig på egen hånd
 • kan deltage primært selvstændigt i aktiviteterne

Hvis du ønsker at blive visiteret til et tilbud kan du søge en plads i aktivitetsgruppen. Du kan deltage 1-2 gange om ugen.

Kontakt:
Demensvejleder Mette Bitsch Sørensen (Syd)
21 19 33 77
Demensvejleder Anna Malling (Nord)
21 19 33 78
Faglig demenskoordinator Stine E. Schiermer
24 59 29 95

Aktivitetscenterets kontor, Sennepshaven 2, 2730 Herlev.
Åbningstid: mandag - fredag kl. 9 – 12
44 52 62 02.

Birkely/Lærken

Hvis du kan deltage i aktiviteterne, når personalet hjælper med støtte og struktur 

 • har en demenssygdom i moderat til svær grad
 • trives bedst med få mennesker i kendte rammer
 • ønsker at aflaste din samboende pårørende

 Hvis du ønsker at blive visiteret til et tilbud i Birkely eller Lærken

Kontakt:
Demensvejleder Mette Bitsch Sørensen (Syd)
21 19 33 77
Demensvejleder Anna Malling (Nord)
21 19 33 78
Faglig demenskoordinator Stine E. Schiermer
24 59 29 95

Alle aktivitetstilbuddene er visiterede tilbud, hvor der kan være ventetid. Du kan søge om kørsel i forbindelse med tilbuddet.

Der betales et abonnement månedligt, som dækker kørsel og almindelige aktiviteter. I Birkely/Lærken betales også en fast pris for forplejning pr. dag. Der kan være egenbetaling herudover for forskellige tilbud og aktiviteter.

Der er desværre ikke mulighed for liggende hygiejne, så du skal som minimum kunne stå op i forbindelse med toiletbesøg.

 

Aktiviteter i samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev

I samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev tilbyder Herlev Kommune en række forskellige aktiviteter til borgere med demens og deres pårørende. 

Natur og netværk

Tilbuddet giver borgere med demens og deres pårørende mulighed for fælles naturoplevelser og netværksdannelse. Tilbuddet er baseret på, at man mødes i en bålhytte, hvor man kan hygge sig med bålkaffe- og bålmad, historiefortælling og små gåture i området.

Datoer 2024:
10/1, 21/2, 20/3, 10/4, 8/5, 12/6, 18/9, 16/10, 13/11, 11/12. Alle dage kl. 14 - 16.
Se detaljeret program på: 
Program

Tilmeld dig/jer gerne på Tilmeld dig her eller ring på 61 51 54 05 af hensyn til forplejning. Arrangementet afholdes i bålhytten ved Naturcenter KildegårdenKlausdalsbrovej 396, 2730 Herlev.

 

Netværks- og musikcafé

Netværks- og musikcaféen har til formål at give borgere med demens og deres pårørende mulighed for at møde andre i en lignende situation. Der vil gennem året være afveksling mellem musik, oplæg fra demenskoordinationen og netværksdannelse. 

Datoer og tidspunkter 2024:

Mandag d. 29/1 kl. 12-14, tirsdag d. 27/2 kl. 5.30-17.30, mandag d. 25/3 kl. 12-14, tirsdag d. 30/4 kl. 15.30-17.30, mandag d. 27/5 kl. 12-14, tirsdag d. 24/9 kl. 15.30-17.30, mandag d. 28/10 kl. 12-14, tirsdag d. 26/11 kl. 15.30-17.30.

Netværkscaféen afholdes på Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev (indkørsel fra J.E. Pitznersvej). Der er ferielukket i juni - august og december.   

Tilmelding til caféen er kun nødvendig, når der skal bestilles smørrebrød. Ældre Sagen Herlev sponserer kaffe/te og kage. 

Pårørendegrupper

Du har som pårørende til en borger med demens mulighed for at deltage i en pårørendegruppe, hvor du vil møde andre i en lignende situation.

Pårørendegruppen ledes af en frivillig tovholder. Møderne finder sted hver 14. dag/ 1 gang månedligt efter aftale på Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev (indkørsel fra J.E. Pitznersvej) og varer 2 timer.

Ved ønske om at deltage i en pårørendegruppe kan du kontakte Demensvejleder / faglig demenskoordinator.
Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev på tlf. 6151 5405

Candlelight Dinner 

Borgere med demens og deres pårørende kan hygge sig i stearinlysets skær, når Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev arrangerer middage for par. Her er mulighed for socialt samvær i trygge rammer, hvor frivillige værter skaber rum for en festlig aften.

Arrangementet finder sted på Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev (indkørsel fra J.E. Pitznersvej) eller anden lokation. 

Se dato, sted og indhold  Dato, sted og indhold

Tilmelding og pris

Pris for deltagelse er ca. 250 kr. pr. par og kræver tilmelding.
Ring på tlf. 61 51 54 05 ved spørgsmål.

Udflugter

Der arrangeres løbende udflugter for borgere med demens og deres pårørende i regi af Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev.

 

Aflastningsophold

Borgere med demens, der har samboende pårørende, kan komme på aflastningsophold, så den pårørende får mulighed for at yde omsorg for sig selv.

Ved ønske om brug af aflastningsophold kan demensvejlederne eller faglig demenskoordinator kontaktes.

Demensvenlige plejeboliger

På Herlevgaard Center og Lærkegaard Center findes særlige boliger, der er indrettet til borgere med demens. Medarbejderne tilknyttet disse boliger har særlige kompetencer i forhold til demens.

Ved ønske om ansøgning til plejebolig kan Visitationen kontaktes hverdage 9 – 12 på tlf. 44 52 62 92.

Selv om man bliver ramt af en demenssygdom, har man sin selvbestemmelsesret i behold. Det er dog vigtigt så tidligt som muligt sammen med sine pårørende at tage stilling til en række emner, herunder økonomi, fuldmagter og værgemål, testamenter, kørekort og boligforhold.

Økonomi

Økonomien bør gennemgås for at sikre:

 • Fast betaling af regninger.
 • Pension og boligstøtte.
 • Forsikringer og skøder.

Det anbefales at oprette en bankfuldmagt, da de fleste banker kun godkender deres egne fuldmagter.

Fuldmagter og værgemål

Der findes forskellige former for fuldmagter og værgemål, som kan benyttes.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du vælger selv, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde, og hvem der eventuelt skal repræsentere dig. 

Læs mere om oprettelse og notarpåtegning

Andre fuldmagter 

Vær opmærksom på, at ikke alle myndigheder godkender en generalfuldmagt. En generalfuldmagt bør kun oprettes til personer, som borgeren med demens kender godt og stoler på.

Rådfør dig eventuelt med en advokat, inden du vælger den rigtige løsning.

Læs mere om andre typer af fuldmagter

Værgemål

Hvis du på grund af din demenssygdom ikke længere er i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold, og der ikke foreligger en fremtidsfuldmagt/anden relevant fuldmagt, kan du eller andre søge om et værgemål til dig. Det er Familieretshuset, der iværksætter et værgemål og beskikker en værge.

Læs mere om værgemål på borger.dk eller Familieretshusets hjemmeside

Behandlingstestamente

Et behandlingstestamente giver dig mulighed for på forhånd at beslutte, at du ikke vil have livsforlængende behandling og genoplivning, hvis du en dag skulle være ude af stand til at give udtryk for dine ønsker.

Læs mere om behandlingstestamente

Plejetestamente 

Hvis du har fået en demenssygdom og har ønsker til din pleje senere i forløbet, kan du oprette et plejetestamente.

Plejetestamentet skal vejlede plejepersonale og de pårørende i, hvordan du ønsker din pleje. Kommunen skal så vidt muligt respektere de ønsker, du har givet udtryk for i plejetestamentet. Plejetestamentet er vejledende, og kommunen har ikke pligt til at følge alle dine ønsker.

Læs mere om plejetestamente 

Livshistorien

Livshistorien er fortællingen om dit liv og betydningsfulde begivenheder i dit liv. Livshistorien kan være med til at støtte dig i at bevare din identitet og kan bruges som en guide til plejepersonalet, der eventuelt senere skal hjælpe dig. Det kan derfor være en god idé at skrive din livsfortælling ned sammen med dine pårørende.

Kørekort

Du bør på et tidligt tidspunkt forholde dig til og forberede dig på, at din evne til at køre bil på et tidspunkt forsvinder. Du og dine pårørende bør derfor aftale, hvem der eventuelt skal tage samtalen med dig om at stoppe med at køre bil, når det bliver aktuelt.

Demens er betegnelsen for en række tilstande, hvor de mentale funktioner og den praktiske funktionsevne i hverdagen bliver svækket på grund af sygdom. Demens skyldes sygdom i hjernen, og over 200 forskellige sygdomme kan medføre demens.

Tegn på demens

Tegn på demens kan være:

 • Glemsomhed, især med at huske nylige begivenheder og aftaler.
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver, f.eks. madlavning, overskue pengesager og betjene telefon.
 • Problemer med at finde de rigtige ord.
 • Forvirring vedrørende tid og sted.
 • Besvær med at finde rundt i ellers velkendte omgivelser.
 • Svigtende dømmekraft.
 • Problemer med at tænke abstrakt.
 • Vanskeligheder med at finde ting.
 • Forandringer i humør og adfærd.
 • Ændringer i personlighed.
 • Mangel på initiativ.
 • Problemer med at fastholde opmærksomheden i en samtale.
 • Tendens til at miste overblikket.

Undersøgelse og behandling for demens

Hvis du har mistanke om demenssygdom hos dig selv eller en pårørende, er det vigtigt at aftale en tid hos den praktiserende læge til undersøgelse. Lægen kan hjælpe med at afklare, om der er tale om en demenssygdom, eller om der er andre årsager til den mentale svækkelse. Det er vigtigt at blive undersøgt så tidligt som muligt, da nogle demenssygdomme kan behandles, så sygdommens symptomer formindskes eller forhales.

Kontakt demensteamet

Demensvejleder Nord
Anna Malling 
21 19 33 78 

Demensvejleder Syd
Mette Bitsch Sørensen
21 19 33 77 

Faglig demenskoordinator
Stine Elisabeth Schiermer 
24 59 29 95 
demens@herlev.dk

Telefontider
Hverdage 9.00-14.00