Førtidspension

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension, når Jobcenter Herlev vurderer, du er berettiget til pensionen.

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Læs mere om førtidspension på borger.dk.

Kontakt Udbetaling Danmark.