Øvrige sundhedstilbud

Her finder du uddybende information om vores øvrige sundhedstilbud

Den kliniske diætist tilbyder rådgivning og vejledning til dig, hvor ændringer i kosten kan forebygge eller hindre udvikling i livsstilsbetinget sygdom.
Du kan henvises til diætistvejledning fra din praktiserende læge eller fra hospital. Tilbuddet er gratis.

Du kan henvises til diætistvejledning, hvis du har

 • Type 2 diabetes
 • Glukoseintolerance
 • Forhøjet kolesteroltal
 • KOL
 • Iskæmisk hjertesygdom eller hjertesvig
 • Svær overvægtig med en BMI på +30 (Vægt i kg/(højde i m x højde i meter)).
 • Cancer

Indhold i vejledningen

I fællesskab med den kliniske diætist kombineres det, du kan lide at spise med de retningslinjer, der ligger for den enkelte tilstand. Du er dermed medbestemmende med hensyn til, hvilke kostændringer du vil arbejde med. Hvis du er overvægtig, vil et mindre vægttab på 5-10% eksempelvis have en positiv indvirkning på blodsukkeret.

Et forløb indeholder som udgangspunkt seks samtaler med ca. en måneds mellemrum og tilrettelægges i samarbejde med dig.

Du kan kontakte diætisten på telefon 4452 7105. Diætisten er en del af Sundhedsfremme, som har adresse på Tvedvangen 196, 2730 Herlev.

Hvem er tilbuddet til?

Tilbuddet er til dig, som har lyst til at gå sammen med andre i et gå-fællesskab. Det er gratis og uforpligtende.

 

Hvorfor gå en tur?

 • En gåtur er helt enkelt godt for helbredet. F.eks. er gang med til at sænke blodtrykket, øge kalorieforbrændingen og forebygge hjerte-/karsygdomme.
 • En gåtur styrker din mentale sundhed og er godt mod stress og depression.
 • En gåtur er skånsom (og alligevel effektiv) træning for kroppen.
 • En gåtur er en oplagt mulighed for at få et pusterum i hverdagen.
 • En gåtur kræver ikke noget særligt udstyr.
 • En gåtur kan være kilde til mange gode oplevelser i byen/naturen i Herlev.
 • En gåtur med andre er en oplagt måde at kombinere motion og socialt samvær.

 

Så det er bare på med skoene og gå i gang.

 

Mødested og tid

Mandag klokken 13:00 mødes holdet ved den gamle biograf, Herlev Bygade 30.

 

Gådistancer:

Vi er ofte en gruppe på 8-12 personer som mødes. Gruppen starter sammen, og når vi har gået ca. 1½ km., er der nogen, som vender om, fordi deres bentøj bedst kan klare 2-3 km. Resten forsætter lidt længere og kommer gerne op på 5-6 km i alt.

Motionsrådgivning er et gratis tilbud til dig, som bor i Herlev Kommune og som gerne vil have rådgivning og vejledning til at komme i gang med et mere fysisk aktivt liv.

I motionsrådgivningen vejledes du om dine muligheder for motion og træning i hverdagen. Under den første samtale taler du og motionsrådgiveren blandt andet om, hvorfor du gerne vil bevæge dig mere, og hvordan du kommer i gang.

Du kan også få testet din fysiske form, din balance og muskelstyrke. I fællesskab sætter vi mål og udarbejder en plan for din fysiske aktivitet.
Motionsrådgiveren har et bredt kendskab til mulighederne i Herlev og kan derfor hjælpe dig med at finde et motionstilbud, der passer til netop dine behov og interesser.

For at komme godt i gang med en motionsform, der også vil virke på længere sigt, gælder det om at vælge rigtigt fra start. Lad motionsrådgiveren være din kickstart til et liv med mere motion.

Du kan kontakte motionsvejlederen på telefon 4452 7104. Motionsvejlederen er en del af Sundhedsfremme, som har adresse på Tvedvangen 196, 2730 Herlev.

Motion Plus tilbyder gratis holdtræning til dig med et BMI over 30. 

Motion Plus noget for dig, hvis du:
 

 • Ikke har følgesygdomme af overvægt eller andre skavanker, som vil begrænse dig i at deltage i træningen.
 • Kæmper med for mange kilo
 • Ønsker hjælp til træning og livsstilsændringer
 • Ønsker at få overskud i din hverdag 
 • Er klar til at gøre en indsats 
   

Beregn dit BMI her

Kontakt din læge for at blive henvist til Motion Plus. Derefter inviteres du til en visiterende samtale i Sundhedsfremme under Herlev Kommune. Her vurderes det, om tilbuddet er velegnet for dig, eller om du skal have en anden form for motionsvejledning.

Vi starter nye hold  medio august og medio januar.  Der er træning to gange om ugen: tirsdag og torsdag kl. 7.20 – 9.00. Du kommer til at træne sammen med andre i samme situation som dig.

Vi træner med smil på læben og godt humør.

Vi glæder os til at møde dig.

Du kan kontakte Motion Plus på telefon 4452 7104. Motion Plus er en del af Sundhedsfremme, som har adresse på Tvedvangen 196, 2730 Herlev: Sundhedsfremme, Tvedvangen 196, 2730 Herlev

Hør mere om Motion Plus

Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. Du får besøg af en forebyggende medarbejder, der har et bredt kendskab til social- og sundhedsmæssige forhold i Herlev Kommune.

Hvornår og hvem tilbydes forebyggende hjemmebesøg

Det år du fylder

 • 70 år tilbydes du besøg, hvis du er registret som aleneboende og ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje.
 • 75 år tilbydes du Inspirationsmøde og besøg, hvis du ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje.
 • 80 år tilbydes du besøg, hvis du ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje.
 • fra dit 82 år tilbydes du besøg én gang årligt, hvis du ikke modtager hjemmehjælp til personlig pleje.

 

Borgere i alderen 65-81 år, som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer, og som bor i eget hjem, kan tilbydes forebyggende hjemmebesøg.

Ekstra besøg kan tilbydes borgere, som er i en svær situation, eksempelvis nylige enker/enkemænd, eller borgere på hvem der er modtaget en ”bekymringshenvendelse”.

Læs Kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg KLIK HER

Om besøget

Samtalen er din personlige samtale

Med baggrund i din hverdag kan vi inspirere og vejlede dig i at afklare nogle af de aldersbetingede overvejelser, som du kan have i forhold til din trivsel, din færden og dine aktiviteter, således at du fortsat kan bevare din livskvalitet og tryghed.

Årligt inspirationsmøde for 75 årige

På inspirationsmødet kan du dels høre om forebyggende hjemmebesøg og dels få nogle input til, hvad du skal være særligt opmærksom på som +75årig, og hvad der findes af aktiviteter i Herlev Kommune.

Seniorrådgivningen er for seniorer uden for arbejdsmarkedet og deres pårørende.

Seniorrådgivningen giver råd og vejledning omkring forskellige temaer, såsom:

 • Håndtering af hverdagen
 • Fysisk aktivitet for seniorer
 • Aktivitetsmuligheder i klubber og foreninger
 • Boligskifte - hvornår, hvordan?
 • Demens - hvad, hvor går man hen, hvad gør man?
 • Hvor henvender jeg mig, hvis…?

Seniorrådgivningen kan kontaktes på

Tlf. 44 52 62 72. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30-9.30

Mail: forebyggendeteam@herlev.dk

De fleste soldater og andre tidligere udsendte lever et helt almindeligt liv, når de vender hjem efter udsendelse.

For en mindre gruppe kan oplevelserne fra udsendelsen dog blive for intense med tiden og resultere i psykiske problemer, der kan have alvorlige følger for både veteranerne selv og deres familier.

Hvis du som veteran får behov for hjælp fra Herlev Kommune

For at sikre, at veteraner med alvorlige følger af deres udsendelse får den nødvendige hjælp fra Herlev Kommune, er der udpeget en særlig tovholder, som skal sikre sammenhæng i de sager, hvor veteranen som følge af udsendelsen er i problemer, der gør, at en særlig indsats er nødvendig.

Tovholder-funktionen er placeret i Center for Job, Uddannelse og Borgerservice Herlev og kan kontaktes på mailadressen: veteran@herlev.dk.

Har du brug for akut hjælp?

Veterancentret, der varetager Forsvarets indsats for veteraner, er én indgang til veteranområdet. Veterancenteret tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende. Har du brug for én at tale med, og er du soldat, veteran eller pårørende, kan du ringe til Veterancentrets døgntelefon 7281 9700. Her kan du søge hjælp, uanset hvornår på døgnet du ringer. Se i øvrigt mere her.

Rammer for netværk mellem Veteraner

Mange veteraner vil gerne holde kontakt til og mødes med andre veteraner. Herlev Kommune har derfor stillet lokaler på Hækmosen 81 til rådighed for den lokale veteranforening VETHO, der er en netværksforening for veteraner i hovedstaden og omegn. Du kan læse mere om foreningen her, hvor du også kan anmode om medlemskab.

Flagdag for Veteraner

Herlev Kommune afholder hvert år ’Flagdag for veteraner’. Det sker årligt den 5. september. Der sendes personlig invitation ud til alle kommunens veteraner.

Formålet med Flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet.

Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

Særlige tilbud og rabatter på motion

Veteraner bosiddende i Herlev tilbydes mulighed for at dyrke motion i Herlev Kommunes faciliteter til samme priser som pensionister. Tilbuddet gælder indgang til Hjortespringbadet og deltagelse i Trivsel, Idræt og Motion (TIM). TIM er et tilbud til Herlev borgere som er uden for arbejdsmarkedet, det kan være efterlønsmodtagere, pensionister, borgere med en kronisk lidelse eller arbejdsledige.

Priser for Hjortespringbadet.

Veteraner legitimerer sig med deres personlige veterankort og sygesikringsbevis for at opnå de særlige rabatter og tilbud. Læs om veterankortet nedenfor.

Veterankortet

Veterankortet udstedes af forsvaret og sendes til nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsendt i forsvarets internationale operationer. Veterankortet kan bruges til at legitimere sig som veteran og er først og fremmest et synligt tegn på anerkendelse for tjenesten i brændpunkterne.

Læs mere om Veterankortet her.

For dig, som har brug for redskaber til at tackle din livssituation tilbydes forskellige kurser:

 • Lær at tackle angst og depression
 • Lær at tackle hverdagen som pårørende

 

Det er et holdtilbud, som udbydes flere gange om året. Har du spørgsmål, skriv venligst en mail til:

sund@herlev.dk

Oplys dit navn og telefonnr. Så bliver du kontaktet af en medarbejder. 

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på natur, kultur, byliv og alt det, der betyder noget for dig i Herlev.

Felter med (*) skal udfyldes