Plejebolig

Plejebolig er et tilbud til dig, hvis du har et omfattende behov for pleje og omsorg. Se mulighederne her.

Du kan søge om en plejebolig, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Plejeboliger bevilges efter en faglig vurdering af din situation, herunder om den hjælp du har behov for, kan udføres i din nuværende bolig.

Ansøgning om plejebolig skal altid ske til din bopælskommune, også selv om du ønsker at søge en plejebolig i en anden kommune.
Hvis du bor i Herlev, skal du kontakte Visitationen i Herlev Kommune.

Herefter vil der som udgangspunkt blive planlagt et møde i dit hjem. På mødet vil du og en medarbejder fra Visitationen tale om din situation og dine ressourcer. Efter mødet vil du modtage en skriftlig afgørelse på, om du er berettiget til en plejebolig.

Hvis du er berettiget til en plejebolig vil du blive skrevet på venteliste enten i Herlev Kommune eller i den kommune, du har søgt plejebolig i, forudsat at den anden kommune også har godkendt dig til en plejebolig.

Hvis du søger plejebolig på alle plejecentre i Herlev Kommune, er du omfattet af plejeboliggarantien. Det betyder, at kommunen skal tilbyde dig en plejebolig inden for 2 måneder.

Hvis du benytter dig af det frie valg og søger plejebolig på et bestemt plejecenter, er du ikke omfattet af plejeboliggarantien.

Herlev Kommune har plejeboliger på 4 plejecentre. Alle boliger i plejecentrene er handicapvenlige og har eget bad/toilet. På plejecentrene er der personale tilknyttet døgnet rundt.

  • Herlevgaard Center
  • Lærkegaard Center
  • Lille Birkholm Center
  • Omsorgscentret Hjortespring

Du kan læse mere, finde kontaktoplysninger, praktiske informationer og de nyeste kommunale tilsynsrapporter for

de enkelte plejecentre 

Herlev Kommune råder over et antal pladser på Omsorgscentret Hjortespring, som drives af Københavns Kommune.

Der udføres forskellige typer tilsyn på plejecentrene i Herlev Kommune. Her kan du læse om de enkelte tilsyn

Tilsynsrapport for hjemmehjælps- og plejeboligområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed, tilsyn efter Sundhedsloven og Serviceloven

Plejecentrene ejes af almennyttige boligselskaber.

Lille Birkholm Center og Herlevgaard Center ejes af 

DAB

Lærkegaard Center ejes af 

KAB

Ved indflytning indgår du lejekontrakt med boligselskabet, som du også betaler husleje til.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din økonomi i forbindelse med indflytning i plejebolig, kan du kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63.

Du kan søge boligstøtte på Borger.dk

Du kan søge lån til beboerindskud på Borger.dk

I særlige tilfælde har du mulighed for at søge økonomisk tilskud via Borgerservice i Herlev Kommune. 

Læs mere om økonomisk tilskud her

Voksenrådgivning og Visitation

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 62 92
visitationen@herlev.dk

 
Åbningstider
Mandag 09:00  - 12:00
Tirsdag 09:00  - 12:00
Onsdag 09:00  - 12:00
Torsdag 09:00  - 12:00
Fredag 09:00  - 12:00