Prisaftaler

Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension før 1. januar 2003 kan søge om udvidet helbredstillæg, inden de bestiller briller eller fodbehandling.

Du kan søge udvidet helbredstillæg til briller og til fodbehandling, som der ikke ydes tilskud til efter sundhedsloven. Udgiften der søges tilskud til skal være nødvendig.

 Grundlæggende betingelser:

  • Du skal ansøge om helbredstillæg, hver gang du skal bruge det.
  • Tillægget beregnes i forhold til max. 85 procent af din egen andel af udgiften
  • Din formue må ikke overstige formuegrænsen, der fastsættes årligt
  • Tillægget udbetales på baggrund af din personlige tillægsprocent
  • Der gælder de samme regler for indtægt og formue som for det almindelige helbredstillæg 

Tilskud til briller

Herlev Kommune har indgået prisaftale med leverandørerne Synoptik og Louis Nielsen A/S. Derfor vil dit tilskud blive beregnet af den pris, der er indgået aftale om. Hvis du vælger en behandler eller ydelse, som er dyrere end den prisaftale, kommunen har indgået, skal du selv betale den ekstra udgift.

Prisaftale med optikere

Tilskud til fodbehandling

Følgende honorar gælder pr. behandling, som du har fået bevilliget af kommunen:

Ydelse Maks pris pr. behandling inkl. moms
Almindelig fodpleje ydet ved klinikbesøg 420 kr.
Almindelig fodpleje ydet ved hjemmebesøg 520 kr.

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge, inden du bestiller briller eller behandling hos en fodterapeut. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra pensionsafdelingen, inden du bestiller.

Det skyldes at kommunen skal foretage en vurdering af om den foreslåede behandling er nødvendig, eller om der findes et alternativ. Afgørelse om udgiften er nødvendig træffes af kommunen på et fagligt grundlag, når der foreligger dokumentation.

 

Søg udvidet helbredstillæg

Kontakt

Kontanthjælp, pension og ydelser

T: 44 52 86 51

Send Digital Post

Få svar på spørgsmål om udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, 225 timers reglen, lån til boligtilskud og andet.