Flytning og adresseforhold

Læs mere om flytning, om at søge adressebeskyttelse, få en bopælsattest mv.

Flyttefrist

Alle, der flytter, skal senest 5 dage efter flytningen melde det via borger.dk. Hvis du overskrider fristen, kan der idømmes bøde. Læs om og meld din flytning til Herlev Kommune via borger.dk.

Bemærk vedr. c/o adresse

Hvis du ikke skal have dit eget navn på døren eller postkassen, skal du udfylde feltet 'C/O navn', når du melder flytning via borger.dk. Her skriver du navnet på den person, du flytter ind hos (C/O navn).

Flytter du ind hos nogen

Flytter du ind hos nogen, kan folkeregisteret kræve, at vedkommende skal bekræfte din flytning.

Anmeld flytningen

Midlertidig adresseændring
Har du kun brug for at få eftersendt din post for en kort periode, skal du ikke melde adresseændring til folkeregisteret. Kontakt i stedet dit posthus.

Hvis du skal flytte mellem 2 kommuner, skal du anmelde flytningen til folkeregisteret i den kommune, du flytter til (kaldet tilflytningskommunen).

Hvis du skal flytte til udlandet, skal du – inden afrejsen – anmelde flytningen til det folkeregister, du er tilmeldt. Flytter du til et af de nordiske lande, skal du anmelde din flytning til registreringsmyndigheden i det land, som du flytter til. Læs mere om, hvis du skal flytte til udlandet, på borger.dk – her kan du også melde din udrejse.

Hvis du skal flytte til Danmark fra udlandet, skal du anmelde flytningen ved at møde personligt op hos folkeregisteret i den kommune, du flytter til (kaldet tilflytningskommunen). Du skal forevise nødvendig dokumentation, eventuelt i form af pas, samt dokumentation for ophold af minimum 3 måneders varighed, f.eks. i form af lejekontrakt. Læs mere på borger.dk om at flytte til Danmark.

Læs mere på borger.dk om flytning og adresseforhold. Du er også velkommen til at kontakte Borgerservice, hvis du har spørgsmål.

Folkeregisteret og adresseforhold

Det er Folkeregisteret, som varetager opgaver omkring flytning. Folkeregisteret varetager også følgende opgaver, som du kan læse mere om på borger.dk:

Folkeregisteret i Herlev Kommune ligger i Borgerservice i stueetagen.

Borgerservice

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 60
borgerservice@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 09-15:00  - 15:30-18
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -