Efterlevelseshjælp

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du søge om at få et engangsbeløb hvis du opfylder bestemte krav.

Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb, du kan søge, hvis din ægtefælle eller samlever dør

Du kan søge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør, og du:

  • har boet sammen med din ægtefælle eller samlever de seneste tre år før dødsfaldet i Danmark eller et EU-/EØS-land eller Schweiz
  • er omfattet af dansk lovgivning om social sikring eller som pensionist modtager sygehjælp for dansk regning eller som medforsikret familiemedlem sammen med din nu afdøde ægtefælle modtager sygehjælp for dansk regning
  • ikke får eller tidligere har fået efterlevelsespension, dvs. at du ikke har modtaget din ægtefælles eller samlevers førtids- eller folkepension i tre måneder efter vedkommendes død
  • tjener mindre end 372.893 kr. (2017) / 377.554 kr. (2018) om året inklusive formuetillæg.

Søg om efterlevelseshjælp på borger.dk