Hvad er socialt bedrageri?

Få svar på hvad socialt bedrageri er og hvad du kan gøre for at hjælpe med at begrænse det.

Socialt bedrageri er, når en person (eller virksomhed) opgiver urigtige oplysninger, for at opnå ret til sociale ydelser, som de ikke er berettiget til. Det kan være ydelser som kontanthjælp, økonomisk friplads, sygedagpenge, børnefamilieydelser, boligstøtte, børnetilskud, førtidspension m.m.

Socialt bedrageri udspringer fra mange forskellige forhold, f.eks. hvis;

  1. borgere der oplyser, at de er enlige forsørgere, men reelt ikke er det
  2. borgere som arbejder sort, mens de modtager fx sygedagpenge, kontanthjælp m.m.
  3. borgere som ikke bor på den adresse hvor personen er tilmeldt, kan betyde udbetaling af mange forskellige sociale ydelser på falsk grundlag.

Du kan være med til, at begrænse socialt bedrageri ved, at videregive oplysninger om din mistanke for misbrug af sociale ydelser.

Socialt bedrageri er strafbart og behandles af både de offentlige myndigheder, Politiet og Domstole.

Hvis du er i tvivl om de forhold du har mistanke til, kan du kontakte Kontrolfunktionen pr. telefon eller mail. Vær opmærksom på, om du vil være anonym.

Hvis du er i tvivl, om du er berettiget til en eller flere ydelser, som du selv modtager, skal du kontakte den udbetalende afdeling/myndighed, for at få svar på regler og betingelser for ydelsen.

Kontrolfunktionen

T: 44 52 86 64 eller
T: 44 52 70 49
E: kontrolfunktionen@herlev.dk 

Digital Post: Du kan skrive til Herlev Kommune fra din digitale postkasse. Skriv at din post er til Kontrolfunktionen.

Du kan ikke være anonym, når du sender post fra din mailadresse eller din digitale postkasse.

Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-17
Fredag 9-14