Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om.

Når I får et barn, vil I automatisk få udbetalt børne- og ungeydelse, også kaldet børnechecken. Børne- og ungeydelsen bliver udbetalt til barnets mor.

Læs mere om børne- og ungeydelse på borger.dk.

Hvis du er enten mor eller far, kan du måske få børnetilskud. Det kan f.eks. være, hvis du er enlig forsørger, adopterer et udenlandsk barn eller får tvillinger. Læs mere om og søg om børnetilskud:

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Hvis I ikke bor sammen, kan det være, at den ene af jer skal betale et bidrag til den anden.

Læs mere om børnebidrag på borger.dk.

Hvis du modtager familieydelser, og din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse det til Udbetaling Danmark med det samme.

Læs mere og søg om familieydelser på borger.dk.

Det er Udbetaling Danmark, der varetager alt omkring familieydelser.

Læs mere om familieydelser på borger.dk – hvor du kan:

  • Søge om familieydelser
  • Få hjælp til selvbetjening, f.eks. hjælp til at udfylde din ansøgning
  • Få svar på de oftest stillede spørgsmål

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark

Kontakt

Kontanthjælp, pension og ydelser

T: 44 52 86 51

Send Digital Post

Få svar på spørgsmål om udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, 225 timers reglen, lån til boligtilskud og andet.