Ægteskab

Læs om de forskellige former for vielser og se hvilke dage, I kan blive viet.

Vi glæder os til at tage imod jer og jeres gæster på jeres bryllupsdag og håber, at I får en smuk og mindeværdig oplevelse.

Vi vil gøre alt for at give jer en dejlig oplevelse, og det har stor betydning, at både I, jeres gæster og andre til stede kan føle sig trygge.

Hvis I ønsker at udskyde vielsen

Hvis I ønsker at aflyse eller udskyde jeres vielse, skal I kontakte Vielseskontoret på telefonnummer 44527011 eller dirsekr@herlev.dk

Jeres oprindelige godkendelse er gyldig i fire måneder. Ønsker I at udskyde vielsen til efter de fire måneder er gået, skal I søge igen.

Hvis I har anmodet om en navneændring og udskyder vielsen til efter de fire måneder er gået, skal I bede jeres sogn om at genfremsende navneændringen til Herlev Kommune.

Ægteskabserklæring

Inden I skal giftes, skal I udfylde en ægteskabserklæring. Når I udfylder ægteskabserklæringen, kan I læse mere om eventuel anden dokumentation, der skal medsendes.

Udfyld og indsend ægteskabserklæring

Vidner og andet praktisk

Når I udfylder ægteskabserklæringen, skal I tage stilling til tidspunkt, vidner, antal gæster og om I ønsker at udveksle ringe. På hverdage kan kommunen sørge for vidner. Finder vielsen sted en lørdag, skal I selv medtage mindst ét vidne.

Navneændring

Når I gifter jer, beholder I som udgangspunkt jeres egne navne. Ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan I søge om navneændring. I skal søge om en eventuel navneændring senest 15 hverdage før vielsen.

Det er muligt at ændre navn op til tre måneder efter vielsen som er gebyrfrit, hvis I ikke har ansøgt om det på vielsesdagen.

Søg om navneændring på borger.dk

I bliver kontaktet

Når vi har modtaget og behandlet jeres ægteskabserklæring og eventuel ansøgning om navneændring, bliver I kontaktet af Vielsesmyndigheden for nærmere aftale.

Vielser i Herlev Kommune

I har mulighed for at blive viet i jeres bopælskommune eller enhver anden kommune. Hvis I bor i en anden kommune end Herlev, og I ønsker at blive viet af jeres egen kommunes giftefoged i Herlev Kommune, skal I søge om tilladelse.

Kontakt Vielsesmyndigheden for nærmere oplysninger herom.

Vielser uden for Herlev Kommune

En giftefoged fra Herlev Kommune kan vie jer i en anden kommune. Det kræver dog, at den pågældende kommune har godkendt dette.

Kontakt Vielsesmyndigheden og få oplyst, hvilke kommuner der har givet sådanne tilladelser.

Hvornår kan vi blive viet?

Vielser forestås som hovedregel mandag, onsdag og fredag mellem kl. 10 og 14 samt hver anden lørdag kl. 10. Vielser foretages ikke på søn- og helligdage, fredag/lørdag efter Kristi Himmelfartsdag, påskelørdag samt mellem jul og nytår. Når I udfylder ægteskabserklæringen, kan I ønske en vielsesdato.

Se datoer i vielseskalenderen i bunden af denne side.

Hvis vielsen ikke skal foregå på Herlev Rådhus, modtager I, i jeres digitale postkasse, en prøvelsesattest fra Herlev Kommune, som I skal aflevere der, hvor vielsen skal foregå.

Ægteskabserklæring

Inden I skal giftes, skal I udfylde en ægteskabserklæring. Ægteskabserklæringen kan også hentes i Borgerservice på rådhuset, hvis ikke det er muligt at udfylde den digitalt. Når I udfylder ægteskabserklæringen, kan I læse mere om eventuel anden dokumentation, der skal medsendes.

Udfyld og indsend ægteskabserklæring

Prøvelsesattest

Ud fra de oplysninger, I skriver i ægteskabserklæringen, udfærdiges en prøvelsesattest, som I får tilsendt i jeres digitale postkasse, når papirerne er afleveret og godkendt. Attesten kan tidligst udfærdiges 4 måneder før vielsesdatoen. I skal aflevere prøvelsesattesten til vielsesstedet forud for jeres vielse.

Navneændring

Når I gifter jer, beholder I som udgangspunkt jeres egne navne. Ønsker I at få samme efternavn  på vielsesdagen, kan I søge om navneændring. I skal søge om navneændring senest 15 hverdage før vielsen.

Det er muligt, at ændre navn op til tre måneder efter vielsen som er gebyrfrit, hvis I ikke har ansøgt om det på vielsesdagen.

Søg om navneændring på borger.dk.

Hvis en eller begge parter er uden bopæl i Danmark, skal ansøgning ske via Familieretshuset. Kontakt Familieretshuset for nærmere vejledning herom på tlf. nr. 72 56 70 00

Hvornår kan vi blive viet?

Når Familieretshuset har behandlet og godkendt jeres ansøgning, skal I kontakte Vielsesmyndigheden på tlf. nr. 4452 7011 for aftale om vielsesdato og tidspunkt.

Vielser forestås som hovedregel mandag, onsdag og fredag mellem kl. 10 og 14 samt hver anden lørdag kl. 10, dog ikke på lørdage i forbindelse med helligdage. Når I udfylder ægteskabserklæringen, kan I ønske en vielsesdato.

Se mulige datoer i vielseskalender herunder.

Vielser på Herlev Rådhus sker som hovedregel mandag, onsdag og fredag mellem kl. 10 og 14 samt hver anden lørdag kl. 10. Dog ikke på lørdage i forbindelse med helligdage. Se mulige datoer i vielseskalenderen.

Se vielseskalender for 2023

Se vielseskalender for 2024

Kontakt

Vielser

T: 44 52 70 11
E: dirsekr@herlev.dk

Udenlandske vielser

Internationale par skal søge om ægteskab i Familieretshuset. Ved disse vielser er der ofte længere sagsbehandlingstid.

Læs mere på borger.dk