vielse_Hentet_fra_colourbox.jpg

Ægteskab

Læs om de forskellige former for vielser og se vielseskalenderen.

I forlængelse af de centralt udmeldte restriktioner vedrørende coronasituationen, har Herlev Kommune besluttet at indføre følgende retningslinjer i forbindelse med gennemførelse af vielser. De ændrede retningslinjer er gældende fra torsdag den 6. januar 2021.

Vielser på Herlev Rådhus:

  • Forsamlingsloftet på 5 personer er gældende for borgerlige vielser.
  • Giftefoged, vielsessekretær/kommunalt vidne bærer visir. 
  • Parret og deres eventuelle ene vidne skal bære mundbind eller visir.
  • Parret skal sidde ned under vielsen og må gerne fjerne mundbind/visir under vielsen. 
  • Der sikres 2 meters afstand mellem parret og giftefoged.
  • Da pladsen og parkeringspladsen foran Herlev Rådhus er et offentligt område er forsamlingsloftet på max 5 personer også gældende her.

Læs mere om forsamlingsforbuddet på www.coronasmitte.dk

For yderligere oplysninger kontaktes Herlev Kommunes vielsesmyndighed på tlf.: 4452 7011 eller dirsekr@herlev.dk

Vielse på rådhuset

Husk, at inden I skal giftes, skal I udfylde en ægteskabserklæring.

Ægteskabserklæring

Når I udfylder ægteskabserklæringen, kan I læse mere om eventuel anden dokumentation, der skal medsendes.

Hvis I er i tvivl om noget, kan I kontakte Direktionssekretariatet på tlf. nr. 4452 7011

Vidner og andet praktisk

Når I udfylder ægteskabserklæringen, skal I tage stilling til tidspunkt, vidner, antal gæster og om I ønsker at udveksle ringe. På hverdage kan kommunen sørge for vidner. Finder vielsen sted en lørdag, skal I selv medtage mindst ét vidne.

Navneændring

Når I gifter jer, beholder I jeres egne navne. Ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan I søge om navneændring. I skal søge om en eventuel navneændring på bryllupsdagen på borger.dk senest 15 hverdage før vielsen.

Det er muligt, at ændre navn op til tre måneder efter vielsen som er gebyrfrit, hvis I ikke har ansøgt om det på vielsesdagen. I skal søge om en eventuel navneændring på bryllupsdagen på borger.dk.

I bliver kontaktet

Når vi har modtaget og behandlet jeres ægteskabserklæring og eventuel ansøgning om navneændring, bliver I kontaktet af Vielsesmyndigheden for nærmere aftale.

Vielser i Herlev Kommune

I har mulighed for at blive viet i jeres bopælskommune eller enhver anden kommune. Hvis I bor i en anden kommune end Herlev, og I ønsker at blive viet af jeres egen kommunes giftefoged i Herlev Kommune, skal I søge om tilladelse.

Kontakt Vielsesmyndigheden for nærmere oplysninger herom.

Vielser uden for Herlev Kommune

En giftefoged fra Herlev Kommune kan vie jer i en anden kommune. Det kræver dog, at den pågældende kommune har godkendt dette.

Kontakt Vielsesmyndigheden og få oplyst, hvilke kommuner der har givet sådanne tilladelser.

Hvornår kan vi blive viet?

Vielser forestås som hovedregel mandag, onsdag og fredag mellem kl. 10 og 14 samt hver anden lørdag kl. 10. Vielser foretages ikke på søn- og helligdage, fredag/lørdag efter Kristi Himmelfartsdag, påskelørdag samt mellem jul og nytår. Når I udfylder ægteskabserklæringen, kan I ønske en vielsesdato.

Se datoer i vielseskalenderen i bunden af denne side.

Hvis vielsen ikke skal foregå på Herlev Rådhus, modtager I, i jeres digitale postkasse, en prøvelsesattest fra Herlev Kommune, som I skal aflevere der, hvor vielsen skal foregå.

Vielse i kirke eller andetsteds

Husk, at inden I skal giftes, skal I udfylde en ægteskabserklæring.

Ægteskabserklæring

Ægteskabserklæringen kan også hentes i Borgerservice på rådhuset, hvis ikke det er muligt at udfylde den digitalt. Når I udfylder ægteskabserklæringen, kan I læse mere om eventuel anden dokumentation, der skal medsendes.

Hvis I er i tvivl om noget, kan I kontakte Direktionssekretariatet på tlf. nr. 4452 7011

Prøvelsesattest

Ud fra de oplysninger, I skriver i ægteskabserklæringen, udfærdiges en prøvelsesattest, som I får tilsendt i jeres digitale postkasse, når papirerne er afleveret og godkendt.

Attesten kan tidligst udfærdiges 4 måneder før vielsesdatoen.

I skal aflevere prøvelsesattesten til vielsesstedet forud for jeres vielse.

Navneændring

Når I gifter jer, beholder I jeres egne navne. Ønsker I at få samme efternavn  på vielsesdagen, kan I søge om navneændring. I skal søge om en eventuel navneændring på bryllupsdagen på borger.dk senest 15 hverdage før vielsen.

Det er muligt, at ændre navn op til tre måneder efter vielsen som er gebyrfrit, hvis I ikke har ansøgt om det på vielsesdagen. I skal søge om en eventuel navneændring på bryllupsdagen på borger.dk.

Vielse af borgere uden bopæl i Danmark

Hvis en eller begge parter er uden bopæl i Danmark, skal ansøgning ske via Familieretshuset. Kontakt Familieretshuset for nærmere vejledning herom på tlf. nr. 72 56 70 00

Hvornår kan vi blive viet?

Når Familieretshuset har behandlet og godkendt jeres ansøgning, skal I kontakte Vielsesmyndigheden på tlf. nr. 4452 7011 for aftale om vielsesdato og tidspunkt.

Vielser forestås som hovedregel mandag, onsdag og fredag mellem kl. 10 og 14 samt hver anden lørdag kl. 10, dog ikke på lørdage i forbindelse med helligdage. Når I udfylder ægteskabserklæringen, kan I ønske en vielsesdato.

Se mulige datoer i vielseskalender herunder.

Vielseskalender

Vielser på Herlev Rådhus forestås som hovedregel mandag, onsdag og fredag mellem kl. 10 og 14 samt hver anden lørdag kl. 10, dog ikke på lørdage i forbindelse med helligdage. Se mulige datoer i vielseskalenderen.

Vielse

44 52 70 11
dirsekr@herlev.dk