Ikke klar til arbejdsmarkedet

Hvis du har nogle problemstillinger, der gør, at du ikke kan starte i arbejde, så læs her hvordan vi kan hjælpe dig.

Hvis du ikke kan starte i arbejde med det samme, vil du oftest få tilbudt et individuelt forløb, hvor vi vil hjælpe dig med at tackle de problemstillinger, du har. Problemstillingerne kan være psykiske, fysiske og/eller sociale barrierer, som gør, at du ikke er parat til arbejdsmarkedet. Forløbet vil tage afsæt i de ressourcer, du har, og kan bestå af forskellige forløb eller tilbud, der kan hjælpe dig med at komme i job.

For at sikre at du får de rette tilbud, vil du blive tilknyttet en rådgiver i vores tværfaglige job- og afklaringsteam i jobcenteret, som sammen med dig vil afklare dine problemstillinger og andre behov. Teamet består af rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer.

Praktik og Løntilskud

Virksomhedsrettede tilbud som praktik og løntilskud er gode træningsbaner for dig, der har været lang tid uden arbejde eller har psykiske, fysiske og/eller sociale barrierer, der gør, at du har svært ved at få eller holde fast i et arbejde.

 Opkvalificerende og afklarende forløb

Som en del af dit forløb, vil du derfor ofte få tilbud om at deltage i et opkvalificerende og/eller afklarende forløb i en virksomhed, f.eks. virksomhedspraktik eller løntilskud, hvor du kan træne eller udvikle dine kompetencer.

 Parallelindsatser

Virksomhedsrettet tilbud kan sagtens kombineres med parallelindsatser, f.eks. misbrugstilbud eller fysisk træning.

 Læs mere om virksomhedsrettede tilbud

Du kan læse mere om vores virksomhedsrettede tilbud i beskæftigelsesindsatsen

Hvis du har behov for hjælp til at få et job eller gennemføre et forløb, der kan gøre dig i stand til at varetage et job, så kan det være en mulighed, at du kan få tilknyttet en mentor. En mentor kan f.eks. introducere dig til nye arbejdsopgaver, så du hurtigere selv kan varetage arbejdsopgaverne og har en at støtte dig til i den første periode. Et mentorforløb kan også bestå i, at du bliver oplært til at varetage en bestemt stilling i en virksomhed. Virksomheden har mulighed for at søge om støtte til en mentor.

Hvis du bliver tilkendt revalideringsydelse, vil du ofte starte i et forløb, som består af uddannelse, optræning, omskoling eller virksomhedspraktik.

Læs mere om revalidering på borger.dk

Mestringstilbud er et tilbud om redskaber og viden til at håndtere sygdom og gener af sygdommen, så du i højere grad kan leve med sygdommen og også får nemmere ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Læs mere om at mestre følger af sygdom (information kommer snarest).

Hvis du har behov for en længerevarende tværfaglig og helhedsorienteret indsats, kan et ressourceforløb være en mulighed for dig. Det er jobcenteret, som vurderer, om du er berettiget til et ressourceforløb. Målet med et ressourceforløb er at afklare og udvikle din arbejdsevne, så du bliver klar til at få et job. Et ressourceforløb kan bestå af arbejdsmarkedsrettede tiltag, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud – sammensætningen af dit forløb afhænger af dine problemstillinger og behov. Et ressourceforløb kan vare i 1-5 år, og du kan få mere end ét forløb.

Du vil få tilbudt hyppige samtaler med et rehabiliteringsteam, som kan bestå af en rådgiver, en virksomhedskonsulent og en mentor.

Læs mere om ressourceforløb på borger.dk

Kontakt

Jobcenter

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
Tlf. 44 52 86 00

Send Digital Post

 
Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-17
Fredag 9-14