Hvis du bliver sygemeldt

Her kan du læse mere om at være sygemeldt, jobafklaringsforløb og hvordan vi kan hjælpe dig.

Inden du blev sygemeldt, kan du have været lønmodtager, selvstændig eller ledig. Alt efter, hvilken kategori du tilhører, vil der være forskellige betingelser, du skal opfylde for at kunne få sygedagpenge. Hvis du bliver sygemeldt og er berettiget til sygedagpenge, kan udbetalingen af ydelsen som hovedregel ske i op til 22 uger.

Under sygeopfølgningsforløbet, vil du få en opfølgningssamtale med en rådgiver i kommunen. Samtalen har fokus på at påbegynde en indsats, så du kan fastholde dit nuværende job eller hurtigst muligt komme i arbejde igen.

Du har mulighed for selv at booke dine samtaler. I denne video, kan du se hvordan du gør

Vi vil gennem samtaler med dig finde ud af, hvilke udfordringer du har, når du vender tilbage til arbejdsmarkedet. Når vi har afklaret dette, vil indsatsen for at få dig tilbage i job blive tilpasset din situation.

Inden din sygedagpengeperiode når 22 uger, tager vi stilling til om din ret til udbetaling af sygedagpenge kan forlænges, eller om du kan tilbydes et jobafklaringsforløb.

Læs mere om jobafklaringsforløb

Udbetaling af sygedagpenge

Skriv her med spørgsmål om udbetaling af sygedagpenge.

Send Digital Post til Sygedagpenge Udbetaling

Tlf. 44 52 86 78

Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 9-14
Fredag 9-14

Kontanthjælp, pension og andre ydelser

Skriv her med spørgsmål om udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, 225 timers reglen eller lån til boligtilskud mv.

Send Digital Post til Ydelse

 

Tlf. 44 52 86 51

Jobcenter Herlev

 

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 86 00

 
Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-17
Fredag 9-14