Jobafklarings- forløb

Hvis du efter 22 ugers sygemelding ikke kan få forlænget dine sygedagpenge og fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, vil du blive tilbudt et jobafklaringsforløb.

Jobafklaringsforløbet er kendetegnet ved, at du får tilbudt en individuel og tværfaglig indsats, som kan hjælpe dig i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Forløbet kan bestå af tilbud efter beskæftigelseslovgivningen (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor) samt indsats efter sundhedsloven og serviceloven.

Et jobafklaringsforløb kan vare i op til 2 år.

Læs mere om jobafklaringsforløb på borger.dk

Kontakt

Jobcenter

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
Tlf. 44 52 86 00

Send Digital Post

 
Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-17
Fredag 9-14