Sygedagpenge

Du kan få sygedagpenge, hvis du har en sygdom, som bevirker, at du ikke kan varetage et arbejde og derudover opfylder betingelserne i sygedagpengeloven. Du kan som hovedregel få sygedagpenge i op til 22 uger.

Når du har fået sygedagpenge i 22 uger, tager jobcentret stilling til, om du er omfattet af mulighederne for at få forlænget din ret til sygedagpenge. Hvis du ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, men fortsat er uarbejdsdygtig, overgår du til et jobafklaringsforløb og modtager ressourceforløbsydelse.

Når du har fået sygedagpenge i 22 uger, fortsætter udbetalingen af sygedagpengene ikke automatisk. Det er jobcentret, som tager stilling til, om du er omfattet af mulighederne for at få forlænget din ret til sygedagpenge.

Hvis du ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, men fortsat er uarbejdsdygtig, vil du blive tilbudt et jobafklaringsforløb , hvor du vil modtage ressourceforløbsydelse.

Læs mere om sygedagpenge på borger.dk.

 

Tidlig indsats

Jobcenter Herlev har fokus på tidlig indsats overfor sygemeldte borger, da der er evidens for, at netop en tidlig indsats har god effekt.

Formålet er, at den sygemeldte hurtigt og vedvarende kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Derudover er målet at nedbringe den gennemsnitlige varighed hos sygedagpengemodtagere.

Det gøres ved tidlig screening af sagen og kontakt til arbejdsgiver og borger, som har til formål at sikre de bedste forudsætninger for udarbejdelse af en god og realistisk plan for at fastholde den sygemeldte i eksisterende ansættelse.

Hos ledige sygedagpengemodtagere er der særligt fokus på en relevant jobrettet indsats. Det kunne eksempelvis være opkvalificering ved målrettet brug af virksomhedspraktik med henblik på, at den sygemeldte kan genindtræde på arbejdsmarkedet.

Læs mere om tidlig indsats i Herlev Kommune

Har du som arbejdsgiver spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Kontakt

Jobcenter

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
Tlf. 44 52 86 00

Send Digital Post

 
Åbningstider
Mandag 9-14
Tirsdag 9-14
Onsdag 9-14
Torsdag 13-17
Fredag 9-14
Kontakt

Kontanthjælp, pension og ydelser

T: 44 52 86 51

Send Digital Post

Få svar på spørgsmål om udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, 225 timers reglen, lån til boligtilskud og andet.