Ansøg om bolig

Her kan du læse mere om, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at søge lejebolig eller ungdomsbolig i Herlev

Søg lejebolig i Herlev

For at søge bolig i den kommunale boliganvisning, skal et af følgende kriterier være opfyldt:

Herlevborgere

du skal være fyldt 18 år (medmindre du er gravid) og have bopæl i Herlev Kommune

Ansøgere, der ikke bor i Herlev

du, og din eventuelle partner der flytter med, skal have en fast stilling på min. 30 timer om ugen. Med fast stilling menes, at den ikke må være tidsbegrænset som f.eks. et vikariat.

Vær opmærksom på, at unge over 18 år, som enten bor i Herlev Kommune eller er under uddannelse i Herlev Kommune, også kan skrives op til en ungdomsbolig.

BOLIG vurderer på baggrund af din ansøgning, om du er omfattet af den kommunale boliganvisning.

Vær opmærksom på, at BOLIG går ind og vurderer, om du er flyttet til Herlev Kommune med et forudsigeligt boligproblem - det kan fx være, hvis du har taget ophold hos familie, venner m.v. i kommunen, som en midlertidig løsning af et boligproblem.

Opskrivning og anvisning af bolig

Udfyld ansøgningsskemaet hvis du ønsker at søge bolig i den kommunale boliganvisning

Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres hos Borgerservice eller sendes til:

BOLIG, Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Vær opmærksom på, at du sammen med ansøgningsskemaet skal vedlægge dokumentation (kopier) for en række forhold. Hvad du skal vedlægge, fremgår af ansøgningsskemaet. Det er meget vigtigt, at du husker det, da din ansøgning ikke bliver modtaget og behandlet, før du har afleveret hele den nødvendige dokumentation.

Anvisning af en bolig gennem den kommunale boliganvisning sker efter en konkret, individuel vurdering af behovet. Vi har ikke en venteliste og du kan ikke "optjene anciennitet."

Hvor kan jeg få mere at vide?

Den kommunale boliganvisning administreres af BOLIG, som gerne hjælper dig, hvis du har spørgsmål.

Du kan booke tid i BOLIG til samtale ved at klikke her

Søg ungdomsbolig i Herlev

Unge over 18 år, som enten bor i Herlev Kommune eller er under uddannelse på en uddannelsesinstitution (SU-berettiget) eller virksomhed i Herlev Kommune, kan skrives op til en ungdomsbolig.

Opskrivning og anvisning af bolig

Ønsker du at søge en ungdomsbolig gennem den kommunale boliganvisning, skal du udfylde en ansøgning. Du kan udskrive et ansøgningsskema her

Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres hos Borgerservice eller sendes til:

BOLIG, Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Du skal huske at vedlægge dokumentation for din uddannelse og dens varighed. Det er vigtigt, at du husker dette, da din ansøgning ikke bliver modtaget eller behandlet, før du har afleveret hele den nødvendige dokumentation.

Vær opmærksom på, at en lejekontrakt på en ungdomsbolig udløber, når du har færdiggjort din uddannelse.

Herlev Kommune anviser ungdomsboliger i Hjortegården og Toftegård. Boligselskaberne anviser også ungdomsboliger andre steder, så vi foreslår, at du også henvender dig til dem eller søger information om ungdomsboliger på deres hjemmeside.

Læs mere på

Kollegier

Ønsker du at bo på kollegium i Herlev, kan du henvende dig til Borgerservice for at få udleveret et ansøgningsskema til kollegieværelse. Du kan også henvende dig hos:

Herlevkollegiet
Stationsalleen 46
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 26 80 - kun mandage mellem kl. 19.00 - 20.00
E-mail: indstillingen@herlevkollegiet.dk
Læs mere på http://herlevkollegiet.dk

Hjortespring Kollegiet
Persillehaven 40
2730 Herlev
Tlf.: 77 30 95 00
E-mail: kontor@hjortespring.dk
Læs mere på http://hjortespring.dk

Bolig

Tlf. 44 52 70 19
bolig@herlev.dk

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 08:00  - 14:00
Onsdag lukket  - lukket
Torsdag 9:00-15:00  - 15:30-18:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -