Ansøg om bolig

Her kan du læse mere om, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at søge lejebolig eller ungdomsbolig i Herlev
Hvis du allerede har indgivet en ansøgning og har ændringer eller spørgsmål hertil, skal du ikke udfylde en ny ansøgning men kontakte Bolig via mail eller telefon.

Søg lejebolig i Herlev

For at søge bolig i den kommunale boliganvisning, skal et af følgende kriterier være opfyldt:

Herlevborgere

Du skal være fyldt 18 år (medmindre du er gravid) og have bopæl i Herlev Kommune

Ansøgere, der ikke bor i Herlev

Du og din eventuelle partner, der flytter med, skal have en fast stilling på min. 30 timer om ugen. Med fast stilling menes, at den ikke må være tidsbegrænset som f.eks. et vikariat.

Vær opmærksom på, at unge over 18 år, som enten bor i Herlev Kommune eller er under uddannelse i Herlev Kommune, også kan skrives op til en ungdomsbolig.

BOLIG vurderer på baggrund af din ansøgning, om du er omfattet af den kommunale boliganvisning.

Vær opmærksom på, at BOLIG går ind og vurderer, om du er flyttet til Herlev Kommune med et forudsigeligt boligproblem - det kan fx være, hvis du har taget ophold hos familie, venner m.v. i kommunen, som en midlertidig løsning af et boligproblem.

Opskrivning og anvisning af bolig

Du skal udfylde et ansøgningsskema, hvis du vil søge bolig i den kommunale boliganvisning.

Ansøgningsskema

Vær opmærksom på, at du sammen med ansøgningsskemaet skal vedhæfte dokumentation (kopier) for en række forhold. Hvad du skal vedhæfte, fremgår af ansøgningsskemaet. Det er meget vigtigt, at du husker det, da din ansøgning ikke bliver behandlet, før du har afleveret hele den nødvendige dokumentation.

Anvisning af en bolig gennem den kommunale boliganvisning sker efter en konkret, individuel vurdering af behovet. Vi har ikke en venteliste og du kan ikke "optjene anciennitet."

Hvor kan jeg få mere at vide?

Den kommunale boliganvisning administreres af BOLIG, som gerne hjælper dig, hvis du har spørgsmål.

Søg ungdomsbolig i Herlev

Du kan blive skrevet op til en ungdomsbolig, hvis du er ung over 18 år og enten bor i Herlev Kommune eller er under uddannelse på en uddannelsesinstitution (SU-berettiget) eller en virksomhed i Herlev Kommune.

Opskrivning og anvisning af bolig

Ønsker du at søge en ungdomsbolig gennem den kommunale boliganvisning, skal du udfylde en ansøgning.

Du kan udskrive et ansøgningsskema her

Du skal huske at vedhæfte dokumentation for din uddannelse og dens varighed. Det er vigtigt, at du husker det, fordi din ansøgning ikke bliver behandlet, før du har afleveret hele den nødvendige dokumentation.

Vær opmærksom på, at en lejekontrakt på en ungdomsbolig udløber, når du har færdiggjort din uddannelse.

Herlev Kommune anviser ungdomsboliger i Hjortegården, Toftegård og LUX. Boligselskaberne anviser også ungdomsboliger andre steder, så vi foreslår, at du også henvender dig til dem eller søger information om ungdomsboliger på deres hjemmeside.

Læs mere på

Kollegier

Ønsker du at bo på kollegium i Herlev, kan du henvende dig direkte til kollegierne, eller til CIU (Centralindstillingsudvalget):

Herlevkollegiet
Stationsalleen 46
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 26 80 - kun mandage mellem kl. 19.00 - 20.00
Mail: indstillingen@herlevkollegiet.dk
Hjemmeside

Hjortespring Kollegiet
Persillehaven 40
2730 Herlev
Tlf.: 77 30 95 00
Mail: kontor@hjortespring.dk
Hjemmeside

Bolig

Tlf. 44 52 70 19

Åbningstider
Mandag 09:00  - 14:00
Tirsdag 09:00  - 14:00
Onsdag 09:00  - 14:00
Torsdag 09:00  - 14:00
Fredag 09:00  - 14:00
Lørdag  -
Søndag  -