Økonomi

Her kan du læse om lån til indskud, Aktivlovens § 34 (særlig støtte) og boligstøtte

Kommunen kan yde lån til beboerindskud i almennyttige boliger. Som udgangspunkt skal man ikke betale renter og afdrag de første fem år på lånet. Når de fem år er gået, skal man betale lånet over de næste ti år.

Boligindskudslån

Ansøgning

Læs mere om boligindskudslån, og hvordan du ansøger her

Flere oplysninger

Du kan få flere informationer i Borgerservice tlf. 44 52 70 60.

Tilbagebetaling af boligindskudslån

Lejemålet ophører

Hvis lejemålet ophører, forfalder lånet til betaling inkl. tilskrevne renter.

Afdrag

Bor du i almennyttigt byggeri fra efter 1. april 1964 er gælden rente- og afdragsfri i fem år. Derefter afdrages gælden over 10 år. Afdraget indbetales sammen med din husleje til boligselskabet. Derefter indbetaler boligselskabet til Herlev Kommune.

Gælden forrentes med 4,5 % pr. år.

Du kan til enhver tid afdrage på dit boligindskudslån. Der er ingen renter på lånet hvis du betaler i den rente- og afdragsfri periode på fem år.

Henvendelse kan ske til Økonomiafdelingen tlf. 44 52 70 77 eller okafd@herlev.dk

Indfrielse

Hvis du flytter fra din lejlighed, og du har et boligindskudslån skal det indfries.

Din gæld bliver nedbragt med et evt. overskud på din flytteafregning fra boligselskabet.

Efter modtagelse af flytteafregning bliver gælden opgjort, og du kontaktes af Økonomiafdelingen som enten vil fremsende et overskud eller du bliver bedt om at indbetale restgælden.

Hvis du som modtager af kontanthjælp har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan du få en særlig støtte, som skal være med til at sikre, at du kan forblive i din bolig, selv om du har mistet din lønindtægt

Støtten er ikke tænkt som en ubegrænset støtte, og der kan fastsættes varighedsbegrænsning på støtten. Det skal forud for udbetaling af denne støtte undersøges af kommunen, om du kan få en billigere bolig.

Der er nogle konkrete persongrupper, som ikke kan få denne særlige støtte. Det drejer sig om ægtepar, hvor den ene ægtefælle har valgt at være hjemmearbejdende, udlændinge som har søgt asyl, men endnu ikke fået afgjort deres ansøgning om opholdstilladelse, samt personer der modtager orlovsydelse efter lov om orlov.

Størrelsen af den særlige støtte afhænger af ansøgerens behov i form af boligudgifter og antal af børn.

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte

Læs mere om reglerne for at få boligstøtte på borger.dk.

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?

Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, kommer fx an på:

  • hvad du betaler i husleje
  • hvor stor boligen er
  • hvor mange I bor sammen
  • din/jeres samlede indkomst og formue.

 

Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte:
> Beregn

Bolig

Åbningstider
Mandag 9-12
Tirsdag 9-12
Onsdag 9-12
Torsdag 9-12
Fredag 9-12