Byplanlægning

Her kan du læse om kommuneplan, planstrategi, lokalplaner, miljøvurdering af programmer m.m.

Planstrategien er kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for den fysiske udvikling af Herlev Kommune. Strategien bygger dermed dels på visionen for kommunens udvikling, dels på den udvikling der sker i kommunen og i samfundet omkring os.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. Med strategien beslutter kommunalbestyrelsen, blandt andet i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Planstrategi 2019 – ”Fremgang og fællesskab i en bæredygtig by” er kommunalbestyrelsens strategi og vision for, hvordan vi sammen udvikler Herlev Kommune fysisk. Det er en strategi for, hvordan vi kan udvikle byen mere bæredygtigt – socialt, miljømæssigt og økonomisk. 

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for Herlev Kommunes udvikling i de kommende 12 år.

Herlev Kommunes Kommuneplan 2013-2025 er fra oktober 2014.

Nogle gange vedtages der et tillæg til kommuneplanen for at muliggør en anden planlægning, end den som kommuneplanen tillader. Du kan se en oversigt over de tillæg, som er vedtaget siden sidste kommuneplan her:

Oversigt kommuneplantillæg

Erhvervskvarteret

Herlev Kommune har udarbejdet en vision for, hvordan vi sammen udvikler Erhvervskvarteret frem mod et grønt og levende kvarter med et varieret erhvervsliv, et rigt fritidstilbud og et stærkt fællesskab, Vision for Erhvervskvarteret.

Kommunalbestyrelsen har den 18. august 2021, samtidig med vedtagelsen af Vision for Erhvervskvarteret, vedtaget at konkretisere visionen med en udviklingsplan for kvarteret. Dette arbejde pågår.

En lokalplan er en detaljeret beskrivelse for et område i kommunen.  

Alle Herlev Kommunes lokalplaner samt de ældre byplanvedtægter kan findes på Herlev Kommunes Lokalplanportal.

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

En miljøvurdering omfatter en vurdering af sandsynlige, væsentlige miljøbelastninger ved gennemførelse af en plan eller et program.

Miljøvurdering af konkrete projekter (tidligere VVM) foretages for anlægsprojekter, inden bygherre får tilladelse til at gå i gang med projektet.

Afgørelser om miljøvurderinger annonceres her på hjemmesiden under Høringer og Afgørelser.

Byplan

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
44 52 70 00
byplan@herlev.dk
 
Åbningstider
Mandag 08.00-15.15
Tirsdag 08.00-15.15
Onsdag 08.00-15.15
Torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-14.15
 
 

Læs om planlægning hos Erhvervsstyrelsen