Hvornår kommer vi på din vej?

Desværre kan vi ikke være alle steder på en gang. Derfor er alle veje inddelt i klasser, efter deres betydning i vejnet. Når snerydning og glatførebekæmpelse er i orden i en klasse, gå vi videre til næste klasse osv.

Vinterklasse Vej- og stitype Servicemål Metode
Klasse I Omfatter de veje og stier, som har en overordnet trafikal betydning for trafikafviklingen Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet, alle ugens 7 dage

Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.

Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.

Klasse II Omfatter veje og stier, som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og -stier og det øvrige vej- og stinet Saltning hhv. snerydning udføres i tidsrummet mellem kl. 5.00-22.00 alle ugens 7 dage

Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.

Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre.

Klasse III Omfatter lokalveje og -stier og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik Saltning hhv. snerydning udføres kun på hverdage, inden for normal arbejdstid, dvs. i tidsrummet kl. 7.00-16.00. Indsats igangsættes, når opgaverne på klasse I og II veje tillader det og kun inden for nævnte tidsrum.
Klasse IV Omfatter veje, som har betydning for enkelte brugere. Saltning hhv. snerydning udføres ikke.  

 Du kan læse mere i Herlev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ