Vinter i Herlev

Det betyder, at der kan komme glatte veje, stier og fortove. Som grundejer har du pligt til at sørge for at rydde fortov for sne og sørge for, at det ikke er glat.

Som grundejer har du pligt til at: 

  • Sikre, at der ikke er glat eller ligger sne på fortov og sti ud for dinejendom. Det skal ske så hurtigt som muligt, efter at det har sneet eller er blevet glat. 
  • Rydde sne og is på privat fællesvej ud for din ejendom.
  • Fjerne istapper og sne på tage, hvis der er risiko for, at de falder ned på færdselsareal.
  • Rydde sne omkring brandhaner og lyssignaler med mere, hvis de står på fortov eller en sti ud for din ejendom. Hvis der er en busperron på dit fortov har du også pligt til at rydde sneen der. 

Erstatning

Du kan risikere at skulle betale erstatning, hvis nogen kommer til skade, fordi du ikke har overholdt dine forpligtigelser.

Læs mere i Herlev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ

Herlev Kommune har ansvaret for vintervedligeholdelsen på de offentlige veje og stier i kommunen med undtagelse af Motorring 3 og Ring 4, som begge vintervedligeholdes af Vejdirektoratet.

Vi kan ikke vintervedligeholde alle steder på én gang – Herlev Kommune skal, i det omfang det er muligt, sikre fremkommeligheden og opretholde trafiksikkerheden. Derfor har Herlev Kommune inddelt veje og stier i fire klasser på baggrund af vejene og stiernes trafikale betydning.

Når sneen ryddes væk fra vejbanen, kan det ikke undgås, at der bliver efterladt snevolde på en del af fortovet og dermed også foran private indkørsler. Kommunen fjerner snevoldene fra kritiske steder som fodgængerovergange og busstoppesteder. Dette arbejde påbegyndes, så snart rydningen af vejbanen er afsluttet. 

Du kan læse mere i Herlev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ 

Du kan læse mere i Herlev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ 

Du kan også sende en mail  til Center for Teknik og Miljø - se i boksen til højre.

Det er ikke tilladt at gå på isen, medmindre der er opsat skilte med "Færdsel på isen tilladt".

Ifølge politibekendtgørelsen (BEK nr. 511 af 20 juni 2005 § 15) er det forbudt at færdes på isen på offentlige søer og vandløb.

Hvis isen er mere end 13 cm tyk, opsætter vi skilte med teksten: "Færdsel på isen tilladt. Herlev Kommune".

Det er derfor kun tilladt at færdes på søer med skiltning om, at færdsel er tilladt. Herlev Kommune måler kun istykkelse på udvalgte søer, og skilter kun, hvor istykkelsen er målt, til mere end 13 cm tykkelse.

Herlev Kommune måler tykkelsen på isen på følgende søer:

  • Søen i Elverparken
  • Lindbjerg Sø ved Tvedvangen 
  • Lidsøen ved Lidsøvej
Kontakt

Trafikteamet

Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk

Åbningstider
Man-Fre 09:00 - 14:00