Vejarbejde og trafikomlægning

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, der kan have betydning for trafikken.

Gravearbejder i Herlev Ringvej, blandt andet i forbindelse med letbanen

Forud for etablering af Hovedstadens Letbane vil der ske rigtig mange arbejder i og omkring Herlev Ringvej. Mange af arbejderne vil få betydning for trafikken.

Du kan læse meget mere om de vejarbejder, der sker i Herlev Ringvej

Sti mellem Glødelampen og Mandolinvej er åben for færdsel

Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen udfører omfattende arbejder på Ringvejsbroen over og ved siden af S-banen. Det har medført, at stien mellem Glødelampen og Mandolinvej har været lukket gennem en længere periode. Stien er nu genåbnet med midlertidige forhold.

Det betyder blandt andet, at delstrækninger ligger i grus, og at du ikke kan cykle på stien. Du kan have din cykel med, men den skal trækkes op og ned af en midlertidig trappe.

På et senere tidspunkt skal stien lukke midlertidigt for at færdiggøre de tiltag, der mangler.

Stien under s-banen mellem Sonatevej og Kagsengen

Der er nu etableret asfaltkanter langs aquadræn, der skal hindre vand inde fra stiens vægge i at løbe på tværs af stitunnellen.

 

Samtidig er der udlagt varmekabler nede i aquadræn som skal hindre aquadræn i at fryse til, samt udskiftet metaldæksler til plastdæksler på aquadræn.

 

Dette skal medvirke til at mindske risikoen for at stien nede i stitunnellen fryser til og bliver glat.

 

I mens arbejder Herlev Kommune stadig på at få udarbejdet et projekt med nye dræn langs stitunnellens vægge, som skal godkendes af Banedanmark før det kan udføres.

 

Et sådan projekt med dræn vil tidligst blive udført forår-sommer 2022.

 

Ændring i trafikken på Herlev Hovedgade ud for Herlev Bymidte i retning mod Ballerup

Etablering af det nye Herlev Bymidte er i fuld gang. Byggearbejderne flytter til hjørnet af Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade onsdag den 10. november 2021 og området langs Herlev Ringvej derfor blive rømmet i løbet af december 2021.

 

Flytning af byggepladsen betyder, at fortovet langs Herlev Hovedgade bliver inddraget til byggeplads og vejen indsnævres til et spor mod Ballerup, så der kan etableres cykelsti i det inderste kørespor. Byggepladsen har udkørsel i buslommen. Derfor er der etableret signalanlæg for cyklerne og byggepladsudkørsel, så trafikken kan afvikles trafiksikkert og trygt.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager henvises fodgængere til modsatte side af Herlev Hovedgade og kan dermed benytte tunnelen under Herlev Hovedgade til at komme til Herlev Bymidte og Herlev Torv.

 

Byggearbejderne langs Herlev Bymidte på Herlev Hovedgade sker frem til december 2023. I hele perioden vil busstoppestedet ved Herlev Bymidte (Herlev Hovedgade) være flyttet til Hyrdindestien (Herlev Hovedgade).

 

Samtidig med etableringen af Herlev Bymidte bliver der også anlagt letbane i Herlev Ringvej. Det betyder blandt andet, at Hovedstadens Letbanes entreprenør CG Jensen på nuværende tidspunkt og frem til december 2021 arbejder på det sydvestlige hjørne i krydset. Dette arbejde giver også ændringer for blandt andet buspassagererne, idet busstoppestedet syd for krydset i retning mod Glostrup er flyttet til Hyrdindestien (Herlev Hovedgade) og 300S og 30E er flyttet tilbage til sin vanlige plads ud for Herlev Bymidte.

 

Det er muligt at planlægge sin rejse på www.rejseplanen.dk eller www.trafikinfo.dk, hvor det også er muligt at holde sig opdateret om trafikale ændringer.

Udbedring af cykelstien langs Vindebyvej

Cykelstien langs Vindebyvej, mellem Herlev Hovedgade og Hjortespringvej, blev asfalteret i efteråret 2021. Efter asfalteringen har der opstået afvandingsproblemer flere steder langs cykelstien. Afvandingsproblemerne betyder, at nogle steder på strækningen, skal kantsten og fortovet udbedres. Opgaven for udbedring af belægningen er bestilt, men arbejdet kræver varmere vejr. Arbejdet udføres så snart vejret tillader.

Ombygning af Mileparken ved ind- og udkørslen til Herlev Ringvej

Hvad skal der udføres

Mileparken mellem Herlev Ringvej og Hørkær ombygges med cykelstier, en gennemgående midterhelle samt en ekstra venstresvingsbane fra Mileparken mod nord af Herlev Ringvej.

Projektet forbedrer forholdende for de lette trafikanter, som får cykelstier, hvor det er muligt og fortovene bliver anlagt med god tilgængelighed.

Trafiksikkerheden og trafikafviklingen i krydset Mileparken og Herlev Ringvej bliver forbedret med en ekstra venstresvingsspor, således at det fremadrettet kommer to venstresvingsspor, et ligeudspor og et højresvingsspor ud fra Mileparken til Herlev Ringvej.

Udførelse af arbejdet

Arbejderne forventes at stå færdig sidst på året 2022.

Ændringer i trafikken

I anlægsperioden kommer der til at være ændringer i ind og udkørselsforholdene til området, vi beklager generne.

Ombygning af Hjortespringvej ved Herlev Ringvej

Hjortespringvej udvides med et ekstra svingspor i krydset til Herlev Ringvej, så der bliver to vestresvingsspor, et ligeudspor og et højresvingsspor.

Projektet skal forbedre trafiksikkerheden og kapaciteten i krydset Hjortespringvej og Herlev Ringvej også efter at letbaneprojektet bliver færdigt.

Udførelse

Arbejderne forventes at gå i gang i august 2022 og stå færdig i oktober 2022

I anlægsperioden kommer der til at være ændre trafikforholdene i området, vi beklager generne.

 

Trafikteam - Center for Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
4452 6431
trafik@herlev.dk