Selvforskyldt sygdom

Læs om retningslinjer for tjenestefrihed ved selvforskyldt sygdom

Det følger af lovgivningen, at sygdom er lovligt forfald. Men der er undtagelser. De følgende eksempler er ikke en komplet liste, men eksempler på situationer, hvor man normalt ikke vil have krav på løn under sygdom.

Kosmetiske operationer 

Hvis medarbejderen forsætligt underkaster sig behandlinger, som ikke er lægeligt ordineret, vil der ikke være tale om sygdom, og der vil derfor heller ikke være krav på løn under fraværet. Det kan f.eks. gælde ”kosmetiske operationer”, hvor man ikke er syg. 

Forhaling af helbredelse

Et andet eksempel kan være afvisning af behandlingstilbud. Er man f.eks. rygpatient, men ikke ønsker at tage i mod den behandling, som det danske sygehusvæsen tilbyder for lidelsen. I stedet ønsker man eksempelvis en operation i Rusland.  
Det forhold, at man afviser en godkendt relevant behandling i Danmark og ønsker at rejse til et andet land for at modtage en behandling, kan medføre, at man forhaler sin helbredelse. Det kan eksempelvis føre til, at man selv må betale rejsedage m.v.
 

Personale og Arbejdsmiljø

Herlev Bygade 90
2730 Herlev

personale@herlev.dk